Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

czwartek, 29 lipiec 2010 10:01

Postępowanie apelacyjne w sprawach karnych

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Postępowanie apelacyjne w sprawach karnych. Apelacja jako środek odwoławczy.31.05.2010r. (poniedziałek) godz.: 10.00 -16.00, Warszawa Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień postępowania apelacyjnego w sprawach karnych. Skuteczne wniesienie apelacji od nieprawomocnego wyroku sądu pierwszej instancji wymaga spełnienia określonych warunków, a zwłaszcza właściwego oznaczenia zakresu zaskarżenia i prawidłowego sformułowania zarzutów odwoławczych. Szczególnie w wypadku zaskarżenia wyroku na niekorzyść oskarżonego formalizm postępowania apelacyjnego może spowodować doniosłe konsekwencje procesowe. Dlatego też omówione zostaną warunki wymagane do wniesienia apelacji wraz z przedstawieniem przykładów prawidłowo…
czwartek, 29 lipiec 2010 09:59

Warsztaty POZWY ZBIOROWE

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Warsztaty POZWY ZBIOROWE Jakie ryzyka dla przedsiębiorstw niesie ze sobą nowa ustawa 10-11 czerwca 2010 r, Hotel Polonia Palace, Warszawa W programie m.in : Model, jaki będzie obowiązywał w Polsce, a praktyka pozwów zbiorowych w USA i UE Hipotetyczny przykład pozwu zbiorowego wytoczonego przez Konsumentów Które obszary są zagrożone największym ryzykiem pozwów zbiorowych? — jakie audyty warto przeprowadzić w przedsiębiorstwie Które zakazane klauzule są najbardziej narażone na ryzyko roszczeń masowych i jak unikać niebezpiecznych sformułowań we wzorcach umów Przykłady z…
czwartek, 29 lipiec 2010 09:55

Urzędowe interpretacje prawa podatkowego

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Urzędowe interpretacje prawa podatkowego 24.06.2010 r. (czwartek) godz.: 10.00 -16.00, Warszawa Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie krytycznej analizy praktyki oraz uzasadnionej rzeczywistości normatywnej występowania do organów podatkowych o urzędowe interpretacje prawa podatkowego a także ich wykorzystania w samoobliczeniu podatków i w dotyczących podatków postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Podczas wykładu szczególna uwaga poświęcona zostanie poznaniu i rozważeniu zgodnego z prawem rozumienia: prawidłowości prowadzenia postępowań o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego i zasad uczestniczenia  w nich podmiotów zainteresowanych…
czwartek, 29 lipiec 2010 09:53

II Edycja Służebność przesyłu

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Cel szkolenia: wyjaśnienie podstawowych problemów powstałych na tle służebności przesyłu. Podczas szkolenia słuchacze zapoznają się z tematyką związaną z istotą o służebności przesyłu, podstawowymi warunkami jej ustanawiania, ze specyficznymi cechami służebności przesyłu a przede wszystkim z zagadnieniami praktycznymi oraz zagadnieniami procesowymi. Po zakończeniu szkolenia słuchacz powinien znać regulacje prawne w zakresie służebności przesyłu, umieć diagnozować problemy pojawiające się w praktyce w podstawowym zakresie, umieć zaproponować podstawowe rozwiązania w sytuacjach spornych, potrafić prowadzić negocjacje z drugą stroną ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Podatek od spadków i darowizn w orzecznictwie sądów administracyjnych. 21.06.2010 r. (poniedziałek) godz.: 10.00-16.00, Warszawa Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie krytycznej analizy dominujących w praktyce sposobów wykładni prawa oraz rozumowań prawniczych w odniesieniu do przepisów prawnych, regulujących problematykę podatku od spadku i darowizn. Podczas szkolenia nacisk będzie położony na rekonstrukcję zasad wykładni w orzecznictwie sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego z tego zakresu. Grupa docelowa: Szkolenie jest adresowane do prawników wszystkich specjalności, choć szczególnie do adwokatów, radców…
czwartek, 29 lipiec 2010 09:45

Następstwo prawne spadkobierców w prawie podatkowym

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Szanowni Państwo, LexisNexis wydawca Serwisu Prawno-Gospodarczego Premium oraz Serwisu Prawniczego LexPolonica zaprasza na szkolenie otwarte: Następstwo prawne spadkobierców w prawie podatkowym. 22.06.2010 r. (wtorek) godz.: 10.00-16.00, Warszawa Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie krytycznej analizy dominujących w praktyce sposobów wykładni prawa zawartej w orzecznictwie sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Grupa docelowa: Szkolenie jest adresowane do prawników wszystkich specjalności, choć szczególnie do adwokatów, radców prawnych i prawników zajmujących się prawem podatkowym. Osoba prowadząca: mgr Stefan Babiarz sędzia Naczelnego Sądu…
czwartek, 29 lipiec 2010 09:42

Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Szanowni Państwo, LexisNexis wydawca Serwisu Prawno-Gospodarczego Premium oraz Serwisu Prawniczego LexPolonica zaprasza na szkolenie otwarte: Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności. 16.06.2010 r. (środa)  godz.: 10.00-16.00, Warszawa Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z prawną problematyką przebudowy ustroju ksiąg wieczystych w zakresie  hipoteki , wprowadzoną ustawą z dnia 29 czerwca 2009 r,( Dz. U. Nr 131, poz,.1075). Zostaną omówione zmiany i nowe rozwiązania zmierzające do uelastycznienia i efektywności hipoteki dla uczestników rynku oraz obawy, co do skutków wprowadzenia ich w  życie …
czwartek, 29 lipiec 2010 09:12

Prawo rodzinne oraz Najnowsze zmiany w KPC

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Prawo rodzinne oraz Najnowsze zmiany w KPC. 6-9.07.2010 r. (wtorek-piątek), godz.: 10:00-16:00, Łeba Cel szkolenia: Celem szkolenia jest omówienie  między innymi  zmian harmonizujących Kodeks postępowania cywilnego z prawem wspólnotowym. Materialne i procesowe skutki nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z lat 2004-2009 w zakresie ustrojów małżeńskich majątkowych oraz stosunków między rodzicami a dziećmi. Oraz księgi wieczyste gwarantem bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Osoby docelowe: Szkolenie jest adresowane do prawników, adwokatów, notariuszy, radców prawnych wszystkich specjalności. Prowadzący: Dr Helena Ciepła - sędzia Sądu Najwyższego…
czwartek, 29 lipiec 2010 09:07

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Czynności zawodowego pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym 14.06.2010 r. (poniedziałek) godz.: 9.30 -15.30, Kraków Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób kompleksowy i praktyczny przebiegu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień i obowiązków zawodowego pełnomocnika w tych postępowaniach.  W ramach zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego szczególnie wnikliwie zostanie przedstawione zagadnienie weryfikacji decyzji administracyjnej w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych wewnątrzadministracyjnych. W ramach zagadnień z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego szczególna uwaga zostanie poświęcona instytucji skargi kasacyjnej. Skarga…
czwartek, 29 lipiec 2010 08:52

Program szkolenia Czynności procesowe adwokata

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
  Czynności procesowe adwokata i radcy prawnego jako przedstawicieli procesowych stron w sprawach karnych 30.06.2010 r. (środa) godz.: 10.00 -16.00, Warszawa (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do kodeksu postępowania karnego ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. – Dz. U. Nr 206, poz. 1589 –  wchodzącą w życie z dniem 8 czerwca 2010 r.). Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących postępowania karnego w aspekcie udziału adwokata i radcy prawnego jako przedstawiciela procesowego strony. Czynności procesowe podejmowane przez te podmioty…