Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

czwartek, 29 lipiec 2010 09:42

Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)


Szanowni Państwo,
LexisNexis wydawca Serwisu Prawno-Gospodarczego Premium oraz Serwisu Prawniczego LexPolonica zaprasza na szkolenie otwarte:

Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności.
16.06.2010 r. (środa)  godz.: 10.00-16.00, Warszawa

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z prawną problematyką przebudowy ustroju ksiąg wieczystych w zakresie  hipoteki , wprowadzoną ustawą z dnia 29 czerwca 2009 r,( Dz. U. Nr 131, poz,.1075). Zostaną omówione zmiany i nowe rozwiązania zmierzające do uelastycznienia i efektywności hipoteki dla uczestników rynku oraz obawy, co do skutków wprowadzenia ich w  życie  z punktu widzenia równowagi między interesem dłużników i wierzycieli hipotecznych. Nowela zawiera  blaski, ale też  i  wiele cieni.

Osoby docelowe:
Szkolenie skierowane jest do  prawników praktyków zajmujących się   problematyką wieczystoksięgową, prawem bankowym, pracowników banków  zajmujących się udzielaniem   kredytów i ich hipotecznym zabezpieczeniem.

Prowadzący:
Dr H. Ciepła - sędzia Sądu Najwyższego w st. spoczynku . Prowadzi działalność dydaktyczną w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, Krajowej Szkole Sądownictwa, w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wieloletni wykładowcą na szkoleniach organizowanych dla sędziów, radców prawnych, adwokatów i notariuszy. Jest współautorem  komentarzy do kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i kodeksu postępowania cywilnego.

Program Szkolenia:
I.    Przedmiot hipoteki
•    nieruchomości, udział we współwłasności
•    użytkowanie wieczyste
•    własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
•    spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
•    prawo do domu jednorodzinnego
•    wierzytelność  zabezpieczona hipoteką ( subintabulat)
II.    Rodzaje hipoteki
1.    Ustanowienie hipoteki podstawa wpisu i opłata od wpisu hipoteki
2.    Ustanowienie hipoteki zabezpieczającej kredyt bankowy
3.    Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego
4.    Wygaśnięcie hipoteki
III.    Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz innych ustaw ( Dz.U. Nr 131, poz.1075).

Zasadnicze zmiany systemowe :
•    rezygnacja z podziału na hipotekę zwykłą i kaucyjną, w związku z czym uchylono w całości  przepisy rozdziału 2 i art.111 u.k.w.h., stanowiący kiedy hipoteka przymusowa ma charakter hipoteki kaucyjnej;
•    dopuszczalność zabezpieczenia jedną hipoteką kilku wierzytelności  banku np. kilka kredytów lub kredyt  wraz z odsetkami  (wymagalnymi i przyszłymi) tego samego wierzyciela lub kilku, którzy uczestniczą w finansowaniu wspólnego przedsięwzięcia, którego jednak nie definiuje.;
•    hipoteczne zabezpieczenie  roszczeń ubocznych mieszczących się w sumie hipoteki, a więc odsetki o stałej i zmiennej stopie, koszty postępowania i inne  roszczenia  o świadczenia uboczne wymienione w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki ( art.69 u.k.w.h.).
•    rezygnacja z  domniemania istnienia wierzytelności zabezpieczonej ( uchylono art.71 u.k.w.h.).
•    odstąpienie  od nierównego traktowania hipotek zabezpieczających spłatę kredytu  udzielonego na budowę domu mieszkalnego w stosunku do innych hipotek obciążających nieruchomość ( zmiana art.76 ust.1 i  ust.4 u.k.w.h.).
•    wyłączenie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych w stosunku do wierzytelności zabezpieczonych hipoteką ( uchylono art.80 u.k.w.h.).
•    rezygnacja z zasady posuwania się hipoteki ( dodanie oddziału 5 pt: Rozporządzanie opróżnionym miejscem  hipotecznym art.1011-10110 u.k.w.h.).
•    skutki wyodrębnienia nieruchomości z nieruchomości obciążonej hipoteką
•    rezygnacja z domniemania istnienia zabezpieczonej wierzytelności
•    h. ważność umowy w przypadku nadzabezpieczenia, roszczenie właściciela o zmniejszenie sumy hipoteki,
•    administrator hipoteki
5.     Orzecznictwo

Szczegółowy program dostępny na stronie :
http://www.szkolenia.lexisnexis.pl

Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela: Karolina Lewandowska  karolina.lewandowska@lexisnexis.pl , tel. +48 (0) 22 572 95 18

Czytany 5096 razy