Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

wtorek, 19 styczeń 2021 12:42

Patpol Legal w precedensowej sprawie dotyczącej ochrony znaków towarowych w Polsce

Napisane przez PatPol
Oceń ten artykuł
(1 głos)

29 grudnia 2020 roku Sąd Najwyższy wydał niezmiernie ważne postanowienie o skierowaniu pytania prejudycjalnego do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w zakresie interpretacji art. 10 dyrektywy 2004/48/WE, w kontekście brzmienia art. 286 Prawa własności przemysłowej.

Pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego skierowane do TSUE brzmi:

Czy art. 10 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on przyjęciu wykładni przepisu krajowego, zgodnie z którą środek ochronny w postaci zniszczenia towarów odnosi się wyłącznie do towarów bezprawnie wytworzonych lub bezprawnie oznaczonych, a nie może być stosowany w odniesieniu do towarów bezprawnie wprowadzonych do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), co do których nie można stwierdzić, aby zostały bezprawnie wytworzone lub bezprawnie oznaczone?

Pytanie to zostało postawione w sprawie dotyczącej dystrybucji na rynku polskim perfum jednej z międzynarodowych marek. Perfumy sprzedawane przez pozwanego pochodziły z tzw. importu równoległego, tj. nie były przeznaczone na rynek europejski i nie zostały na ten rynek wprowadzone przez właściciela marki lub za jego zgodą. W toku postępowania powód domagał się m.in. zniszczenia zatrzymanych w magazynach pozwanego towarów. Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekły nakaz zniszczenia towarów, które co prawda były oryginalne, ale naruszały prawa do znaków towarowych powoda z uwagi na to, że zostały bezprawnie wprowadzone do obrotu na terytorium EOG. Towary te nie były więc ani bezprawnie oznaczone, ani bezprawnie wytworzone.

W postępowaniu tym orzeczono zniszczenie towarów stosując przepis art. 286 Prawa własności przemysłowej (pwp), zgodnie z którym można orzec zniszczenie jedynie towarów bezprawnie oznaczonych lub bezprawnie wytworzonych. Zgodnie natomiast z powołanym wyżej przepisem art. 10 ust. 1 Dyrektywy 2004/48 właściwy organ sądowy może zarządzić podjęcie odpowiednich środków, w tym zniszczenie, w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono naruszenie prawa własności intelektualnej.

Według treści dyrektywy takie towary potencjalnie mogą podlegać zniszczeniu, jeśli całokształt danej sprawy za tym przemawia. Natomiast literalne brzmienie powołanego przepisu art. 286 pwp

nie dopuszcza takiej możliwości. W dotychczasowych orzeczeniach polskie sądy powszechne skłaniały się do prounijnej wykładni przepisu art. 286 pwp orzekając nakaz zniszczenia takich towarów, wskazując jednocześnie, że literalne brzmienie tego przepisu nie daje takiej możliwości. Pojawiały się również orzeczenia odmienne bazujące na literalnym brzmieniu art. 286 pwp.

W celu wyjaśnienia tych kontrowersji Sąd Najwyższy skierował pytanie prejudycjalne do TSUE.

„Prounijna wykładnia jest uzasadniona, gdyby bowiem przyjąć interpretację art. 286 pwp, o jakiej mówi strona pozwana, to ochrona praw właściciela znaku towarowego byłaby ograniczona i w konsekwencji nie w pełni skuteczna. Należy uznać za słuszne podnoszone w orzecznictwie stanowisko, że przy analizie możliwości zastosowania sankcji zniszczenia towarów powinno się na równi traktować towary podrobione, jak i wprowadzone do obrotu w wyniku importu równoległego, bez zgody uprawnionego.” – wyjaśnia pełnomocnik powoda, mec. Dariusz Piróg, adwokat i partner zarządzający w kancelarii Patpol Legal.

Rozstrzygnięcie tego zagadnienia przez TSUE będzie miało istotne znaczenie praktyczne przy ocenie roszczenia dotyczącego zniszczenia towarów naruszających prawa własności intelektualnej, które niekoniecznie są bezprawnie wytworzone lub oznaczone (jak to ogranicza art. 286 pwp).

 Patpol Legal

Patpol Legal to wiodąca na polskim rynku kancelaria prawna w zakresie postępowań spornych wynikających z prawa własności intelektualnej.

Wywodzi się ze struktur kancelarii patentowej Patpol – czołowej polskiej kancelarii świadczącej usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, działającej nieprzerwanie od 1966 roku, postrzeganej jako jedna z najlepszych kancelarii patentowych w dziedzinie kompleksowej ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oraz praw autorskich, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Patpol Legal reprezentuje klientów przed sądami, doradza, opracowuje programy ochrony i opinie prawne dotyczące spraw z zakresu m.in. naruszenia praw własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, praw autorskich, transferu praw własności przemysłowej i praw autorskich, domen internetowych, sporów sądowych czy postępowania celnego.

W ramach grupy Patpol kancelaria prawna Patpol Legal oferuje razem z kancelarią patentową Patpol pełną obsługę polskich i zagranicznych podmiotów we wszelkich kwestiach dotyczących prawa własności intelektualnej.

Poza wiodącą praktyką własności intelektualnej, Patpol Legal świadczy swoim klientom komplementarny, pełny zakres usług prawnych, w tym dotyczących zagadnień prawa gospodarczego, korporacyjnego, podatkowego oraz prawa pracy.

Do grona klientów kancelarii Patpol Legal należą zarówno największe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, jak też podmioty z sektora MSP, dzięki czemu może pochwalić się zróżnicowanym, bogatym doświadczeniem oraz portfolio unikalnych, precedensowych spraw.

W 2019 oraz 2020 roku Patpol Legal została wyróżniona w kluczowym rankingu firm prawniczych, Legal500, w kategorii wiodąca kancelaria w Polsce w zakresie własności intelektualnej. W 2020 roku mec. Dariusz Piróg, partner zarządzający Patpol Legal, został wyróżniony w rankingu najlepszych prawników zajmujących się naruszeniami patentów I AM Patent 1000.

www.legal.patpol.pl

Czytany 1143 razy