Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

czwartek, 29 lipiec 2010 08:52

Program szkolenia Czynności procesowe adwokata

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
 

Czynności procesowe adwokata i radcy prawnego jako przedstawicieli procesowych stron w sprawach karnych
30.06.2010 r. (środa) godz.: 10.00 -16.00, Warszawa

(z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do kodeksu postępowania karnego ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. – Dz. U. Nr 206, poz. 1589 –  wchodzącą w życie z dniem 8 czerwca 2010 r.).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących postępowania karnego w aspekcie udziału adwokata i radcy prawnego jako przedstawiciela procesowego strony. Czynności procesowe podejmowane przez te podmioty w charakterze obrońcy lub pełnomocnika dotyczą przykładowo sporządzania i wnoszenia pism procesowych, udziału w czynnościach postępowania przygotowawczego, występowania przed sądem pierwszej i drugiej instancji, w postępowaniu wznowieniowym i kasacyjnym. Skuteczność działania obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym uzależniona jest nie tylko od znajomości przepisów procesowych, a także od prawidłowego ich wykorzystania w interesie reprezentowanej strony. Dlatego też podczas szkolenia przedstawiona zostanie problematyka wybranych instytucji procesowych, które w praktyce są najczęściej stosowane oraz praktyczne aspekty występowania obrońcy i pełnomocnika w poszczególnych stadiach procesu karnego. Omówione zostaną również zmiany w procedurze karnej wprowadzone ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. – Dz. U. Nr 206, poz. 1589 –  wchodzącą w życie z dniem 8 czerwca 2010 r.), zwłaszcza pod kątem rozszerzenia uprawnień radcy prawnego do występowania w procesie karnym w charakterze pełnomocnika.

Osoby docelowe:
Szkolenie skierowane jest do adwokatów i radców prawnych.

Prelegant:
Dr Dariusz Świecki - sędzia Sądu Najwyższego, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Przez wiele lat orzekał w sprawach karnych w sądach pierwszej i drugiej instancji, a także prowadził szkolenia aplikantów sądowych i adwokackich. Jest autorem licznych artykułów i glos z zakresu prawa karnego procesowego i prawa karnego skarbowego, a także monografii Rozprawa apelacyjna w polskim procesie karnym oraz książki Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych.

Szczegółowy program szkolenia:
1. Obrońca i pełnomocnik jako przedstawiciel procesowy strony.
2. Obrońca i pełnomocnik z wyboru i z urzędu.
3. Udział obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym:
a. zaskarżalność decyzji procesowych,
b. prawo wglądu do akt postępowania przygotowawczego,
c. udział w czynnościach dowodowych postępowania przygotowawczego,
d. subsydiarny akt oskarżenia.
4. Udział obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji:
a. udział w posiedzeniach wyrokowych,
b. udział w posiedzeniach przed rozprawą główną,
c. składanie wniosków dowodowych.
5. Zasady stawiennictwa na rozprawę główną i usprawiedliwiania nieobecności:
6. Przebieg rozprawy głównej.
7. Zasady wnoszenia środków odwoławczych.
8. Udział obrońcy i pełnomocnika w posiedzeniu zażaleniowym.
9. Udział obrońcy i pełnomocnika w rozprawie apelacyjnej.
10. Nadzwyczajne środki zaskarżenia:
a. kasacja,
b. wznowienie postępowania.

Czytany 3405 razy