Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

czwartek, 29 lipiec 2010 09:55

Urzędowe interpretacje prawa podatkowego

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Urzędowe interpretacje prawa podatkowego

24.06.2010 r. (czwartek) godz.: 10.00 -16.00, Warszawa

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie krytycznej analizy praktyki oraz uzasadnionej rzeczywistości normatywnej występowania do organów podatkowych o urzędowe interpretacje prawa podatkowego a także ich wykorzystania w samoobliczeniu podatków i w dotyczących podatków postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Podczas wykładu szczególna uwaga poświęcona zostanie poznaniu i rozważeniu zgodnego z prawem rozumienia: prawidłowości prowadzenia postępowań o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego i zasad uczestniczenia  w nich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem interpretacji, znaczeniu urzędowych interpretacji prawa podatkowego oraz realizacji ochrony prawnej z tytułu zastosowania się do interpretacji.
Analizy w powyższym zakresie stanowić będą podstawę sformułowania wniosków praktycznych.

Osoby docelowe
: Szkolenie jest adresowane do prawników zajmujących się prawem podatkowym, w szczególności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych oraz merytorycznych pracowników organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

Szczegółowy program szkolenia:
1. Wykładnia prawa w interpretacja prawa podatkowego i w innych pismach Ministra Finansów:
a. pojęcie wykładni prawa.
b. wykładnia prawa jako kategoria normatywna
( art. 145 § 1 pkt 1 lit a i art. 174 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przepisy rozdziału 1a Działu II Ordynacji podatkowej).
c. wykładnia prawa może być samodzielnym przedmiotem interpretacji ogólnych prawa podatkowego.
d. wykładnia prawa nie może być samodzielnym przedmiotem indywidualnych interpretacji prawa podatkowego; może towarzyszyć urzędowej ocenie możliwości zastosowania prawa podatkowego.

2. Pisma Ministra Finansów nie będące interpretacjami prawa podatkowego w rozumieniu Ordynacji podatkowej:
a. ogólny nadzór Ministra Finansów w sprawach podatkowych a wykładnia i interpretacje prawa podatkowego.
b. rozważenie znaczenia prawnego pism Ministra Finansów nie będących interpretacjami prawa podatkowego w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

3. Interpretacje ogólne prawa podatkowego.
a. jednolite stosowanie prawa podatkowego – zakres uprawnień Ministra Finansów.
b. materiały interpretacyjne (dotyczy również interpretacji indywidualnych jak również interpretacji zmienianych przez Ministra Finansów).
c. zagadnienie mocy wiążącej interpretacji ogólnych.

4. Indywidualne interpretacje prawa podatkowego.
a. istota indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.
b. stan faktyczny interpretacji indywidualnej prawa podatkowego; brak możliwości prowadzenia postępowania dowodowego w celu ustalenia bądź weryfikacji stanu faktycznego.
c. własna ocena prawna wnioskującego o wydania interpretacji indywidualnej, w tym: własna ocena prawna wnioskodawcy jako treść tak zwanej interpretacji milczącej prawa podatkowego.
d. pytanie interpretacyjne.
e. wydanie interpretacji poza zakresem przedstawionych we wniosku o udzielenie interpretacji: stanu faktycznego, własnej oceny prawnej wnioskodawcy, pytania interpretacyjnego.

5. Zagadnienie mocy wiążącej interpretacji prawa podatkowego w stosunku do podatników i organów podatkowych:
a. zmiana interpretacji; w tym interpretacja wydana w wyniku jej zmiany.
b. uchylenie interpretacji indywidualnej przez sąd administracyjny.
c. czy stanowisko prawne sądu administracyjnego stanowi interpretację w rozumieniu Ordynacji podatkowej.
d. Nie uwzględnienie interpretacji w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

6. Postępowanie podatkowe w zakresie podatkowego stanu faktycznego, w którym została wydana interpretacja prawa podatkowego:
a. możliwość wszczęcia postępowania podatkowego
b. ustalanie stanu faktycznego i porównanie go ze stanem faktycznym interpretacji.
c. ustalanie i ocena: czy i jakim zakresie podatnik zastosował się do interpretacji oraz czy i jaki wpływ miało to na jego rozliczenia podatkowe.
d. z powodu i w zakresie różnicy stanu faktycznego interpretacji i  stanu faktycznego ustalonego w postępowaniu podatkowym interpretacja nie wywiera skutku ochronnego.

7. Ochrona prawna wynikająca z interpretacji prawa podatkowego:
a. podmioty uprawnione ( z tytułu interpretacji ogólnych oraz interpretacji indywidualnych)
b. zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku – zagadnienia prawnomaterialne i procesowe
c. zaniechanie naliczania odsetek za zwłokę
d. zaniechanie postępowania karnego skarbowego.

8. Podsumowanie.

Szczegółowy program dostępny na stronie :
 http://www.szkolenia.lexisnexis.pl/interpretacje_prawa_podatkowego.html
Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela: Karolina Lewandowska
karolina.lewandowska@lexisnexis.pl , tel. +48 (0) 22 572 95 18

Czytany 4534 razy