Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

czwartek, 29 lipiec 2010 09:12

Prawo rodzinne oraz Najnowsze zmiany w KPC

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Prawo rodzinne oraz Najnowsze zmiany w KPC.
6-9.07.2010 r. (wtorek-piątek), godz.: 10:00-16:00, Łeba

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest omówienie  między innymi  zmian harmonizujących Kodeks postępowania cywilnego z prawem wspólnotowym. Materialne i procesowe skutki nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z lat 2004-2009 w zakresie ustrojów małżeńskich majątkowych oraz stosunków między rodzicami a dziećmi. Oraz księgi wieczyste gwarantem bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.

Osoby docelowe:
Szkolenie jest adresowane do prawników, adwokatów, notariuszy, radców prawnych wszystkich specjalności.

Prowadzący:
Dr Helena Ciepła - sędzia Sądu Najwyższego w st. spoczynku . Prowadzi działalność dydaktyczną w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, Krajowej Szkole Sądownictwa, w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wieloletni wykładowcą na szkoleniach organizowanych dla sędziów, radców prawnych, adwokatów i notariuszy. Jest współautorem  komentarzy do kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i kodeksu postępowania cywilnego.

Zbigniew Strus -
sędzia Sądu Najwyższego w st. spoczynku . Wieloletni wykładowca na na szkoleniach organizowanych dla  aplikantów, sędziów, radców prawnych, adwokatów i notariuszy. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w jednym z warszawskich uniwersytetów.

Program Szkolenia:
I Dzień
10:00-13:00 Prowadząca H.Ciepła

1. Ustrój ksiąg wieczystych.
2. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
3. Postępowanie wieczysto księgowe
11.30 -11.45 Przerwa
4. Podstawy wpisu do księgi wieczystej.
5. Brak podstawy wpisu i materialnoprawne przeszkody do jego  dokonania:
a. braki formalne wniosku o wpis.
6.  Kognicja sądu wieczystoksięgowego.
13:00-13:30 Lunch
13:30-16:00 Prowadzący Z.Strus

1. Dostosowanie postępowania cywilnego przed sądami polskimi do prawa wspólnotowego:
a.    Zagadnienia szczegółowe:
•    Dokumenty i podpisy elektroniczne
•    Standardy doręczania pism i zawiadomień
•    Element trans graniczny
15.00-15.15 Przerwa
2.  Postępowania odrębne:
a.    Europejski tytuł egzekucyjny,
b.    Europejski nakaz zapłaty,
c.    Sprawy o roszczenia drobne,
d.    Stosunek do postępowania uproszczonego.

II Dzień
10:00-13:00 Prowadząca H.Ciepła
1. Powództwo o uzgodnienie  stanu prawnego wynikającego z księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
2. Hipoteka jako forma zabezpieczenia wierzytelności:
a. Przedmiot hipoteki:   
* nieruchomości, udział we współwłasności,
*użytkowanie wieczyste,
11.30-11.45 Przerwa
*własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
*spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
*prawo do domu jednorodzinnego,
*wierzytelność  zabezpieczona hipoteką ( subintabulat).
3.  Rodzaje hipoteki:
a. Ustanowienie hipoteki podstawa wpisu i opłata od wpisu hipoteki,
b  Ustanowienie hipoteki zabezpieczającej kredyt bankowy,
c.  Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego,
d. Wygaśnięcie hipoteki.

13:00-13:30 Lunch
13:30-16:00 Prowadzący Z.Strus

1.    Zmiany  postępowania w obrębie spraw rodzinnych:
a.     Pomoc osobom niepełnosprawnym i uprawnionym do alimentów
b.    Ustanowienie rozdzielności majątkowej z uwzględnieniem zagadnień materialnoprawnych
c.    Postępowanie w sprawach z zakresu zarządu majątkiem wspólnym
d.    Pochodzenie dziecka a śmierć strony procesu przed lub po jego wszczęciu

15.00-15.15 Przerwa

e.    Ustanowienie kurateli lub opieki
f.    Sprawy o kontakty z dzieckiem
g.    Zdolność postulacyjna małoletniego
2.    Zagadnienia transgraniczne w sprawach małoletnich.

Szkolenie odbędzie się w Hotelu ŁEBA Łeba, ul. Nadmorska 9 b http://www.hotelleba.pl/index.html

Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela: Karolina Lewandowska  karolina.lewandowska@lexisnexis.pl , tel. +48 (0) 22 572 95 18

Czytany 4670 razy