Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

admin

admin

W sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 17.10.2014 r. (sygn. akt. I C 540/13) powodowa spółka domagała się naprawienia szkody wynikłej z bezprawnego pobrania z konta spółki znaczącej kwoty pieniędzy przez ówczesnego jej prezesa. Miało to miejsce tuż przed odwołaniem pozwanego z funkcji. Pozwany – w tamtym czasie uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki - nie kwestionował, iż pobrał pieniądze z jej konta. Twierdził jednak, że uchwała o jego odwołaniu jest nieważna, gdyż została podjęta przez osoby nieuprawnione, a zatem posiadanie obecnie przez niego pieniędzy spółki nie jest bezprawne, gdyż znajdują się one w posiadaniu „prawowitego” zarządu.

Zdaniem sądu pozwany nie obalił domniemania o prawdziwości wpisu w KRS w charakterze zarządu nowych osób, jak również nie podważył ważności uchwały o odwołaniu go z funkcji prezesa zarządu. Co jednak bardziej istotne, Sąd podkreślił, że - wbrew przekonaniu pozwanego - funkcja członka zarządu nie uprawnia do zarządzania pieniędzmi spółki w sposób dowolny oraz według własnego uznania. Dysponowanie majątkiem spółki powinno wynikać wyłącznie z realizacji działalności spółki, jej planów oraz zgodnie z jej interesem gospodarczym. Członkowie zarządu nie mogą korzystać z majątku spółki dla własnych celów. Nie mogą też posiadać środków pieniężnych spółki tylko z racji pełnionej funkcji oraz w oderwaniu od zaspokajania konkretnych celów spółki, ewentualnie na podstawie konkretnej umowy zawartej ze spółką (jak np. umowa przechowania czy pożyczki). W związku z tym sąd uznał zachowanie pozwanego za bezprawne, a jednocześnie będące źródłem szkody po stronie spółki.

„W orzeczeniu tym sąd słusznie przypomniał, że członek zarządu jest funkcjonariuszem spółki, powołanym do działania w jej interesie; co za tym idzie nie może dysponować majątkiem spółki w oderwaniu od realizacji celów i interesów spółki” – komentuje – reprezentująca powodową spółkę - mec.  Aneta Pankowska, Partner w Kancelarii RKKW. „Praktyka pokazuje, że członkowie zarządu spółek kapitałowych, zwłaszcza ci, którzy uczestniczą także w strukturze właścicielskiej, nader często mylą interes spółki z własnym interesem. Orzeczenie Sądu Okręgowego  we Wrocławiu podkreśla konieczność wyraźnego rozdzielania tych dwu sfer”– dodaje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW oraz szef Departamentu Sporów Korporacyjnych. 

16 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa Konrada Kornatowskiego (byłego Komendanta Głównego Policji) przeciwko Janowi Rokicie o zapłatę 100.000 zł. tytułem zadośćuczynienia  oddalił powództwo w całości i zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3.617 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W ustnym uzasadnieniu Sąd  podzielił argumentację strony pozwanej reprezentowanej przez pełnomocnika – mecenasa Konrada Orlika, adwokata w kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy, że, m.in.: niniejsze postępowanie sądowe nie może stanowić formy osobistej zemsty powoda na pozwanym, a także celem tego postępowania nie jest ukaranie pozwanego, a jedynie zapobieganie naruszeniom oraz zminimalizowanie negatywnych doznań powoda, jak również, że wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego  w Warszawie w sprawie o ochronę dóbr osobistych, zmieniony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie stanowi wystarczającą satysfakcję dla powoda. Wyrok nie jest prawomocny.

Jako podstawę pozwu były szef policji wskazał prawomocny wyrok, w którym sąd uznał naruszenie jego dóbr osobistych przez Rokitę wypowiedzią z 2007 r. r. , że Kornatowski jako prokurator w PRL miał fabrykować dowody, które miałyby świadczyć, że milicja nie odpowiada za śmierć opozycjonisty Tadeusza Wądołowskiego, zmarłego w 1986 r. w komisariacie kolejowym MO w Gdyni oraz określenie byłego Komendanta słowami „wyjątkowo nikczemnego prokuratora, który hańbi polską policję”.

Jana Marię Rokitę reprezentowali adwokaci Departamentu Sporów Sądowych i Arbitrażu kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy: Konrad Orlik i Tobiasz Szychowski.

Konrad Orlik www                        Tobiasz Szychowski portret

Konrad Orlik                                               Tobiasz Szychowski

Już za tydzień, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się V edycja Prawniczych Targów Praktyk i Pracy. W dniach 17-18 marca 2015 roku na studentów i absolwentów prawa oraz wszystkich zainteresowanych branżą prawną będą czekały wyjątkowe oferty praktyk, staży, pracy i szkoleń.


W sali wystawienniczej 0.97 uczestnicy Targów będą mogli spotkać się z rekordową liczbą wystawców, wśród których znajdą się czołowe polskie i międzynarodowe kancelarie, instytucje branży prawnej oraz szkoły językowe. W holu BUW swoje stoiska będą posiadały również Koła Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


W ramach Targów przewidziane zostały także konkursy z wartościowymi nagrodami. Kancelarie przygotowały proste konkursy sprawdzające podstawą wiedzę przyszłych adwokatów i radców. Natomiast zwycięzcy Turnieju Negocjacyjnego, wydarzenia przyciągającego, co roku rzeszę uczestników, otrzymają płatne staże, wejściówki do teatrów, zaproszenia do centrum paintballowego, publikacje prawnicze oraz wiele innych atrakcyjnych nagród.

Na otwarte dla publiczności konkursy i Turniej zapraszamy:

Konkurs Symulowana Rozprawa Sądowa – 17 marca 2015r., godz. 9:00, Collegium Iuridicum II, s. 3.6,

Turniej Negocjacyjny:
Runda Kwalifikacyjna – 17 marca 2015r., godz. 9.00,
Runda Finałowa – 18 marca 2015 r., godz. 17.00,


Dodatkowo doświadczeni konsultanci firmy BCSystems Legal Recruitment & Business Advisory (stanowisko 33) pomogą studentom i absolwentom w stworzeniu profesjonalnego CV oraz poradzą jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.


Na Prawnicze Targi Praktyk i Pracy zapraszamy w godzinach:

 • 17 marca 2015 r. (wtorek) w godzinach 10-17
 • 18 marca 2015 r. (środa) w godzinach 10-15


WSTĘP BEZPŁATNY ! 

 

Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy obsługiwała grupę jednego z największych producentów bioetanolu na świecie - SEKAB BioFuels & Chemicals w związku z jej inwestycją w 49% akcji w spółce Bioagra S.A. Inwestycja zakończyła się sprzedażą pakietu 49% akcji do spółek zależnych od rodziny Zbigniewa Komorowskiego za łączną kwotę 233 miliony SEK (około 105 milionów złotych).

Projekt obejmował także:

 • bieżącą pomoc prawną w związku z prowadzeniem inwestycji w Bioagra S.A., w związku, z którą prawnicy KZRP, mec. Rafał Rapala oraz mec. Rafał Zięba, byli równocześnie członkami władz Bioagra S.A. powołanymi przez SEKAB (zarząd i rada nadzorcza Bioagra S.A.) oraz członkami rady dyrektorów w SEKAB,
 • przeprowadzenie audytu prawnego spółki Bioagra S.A.,
 • doradztwo prawne w związku z wypracowaniem i wdrożeniem optymalnego rozwiązania podatkowego dla celów sprzedaży akcji SEKAB w Bioagra,
 • reprezentowanie klienta w ramach negocjacji z bankami finansującymi Bioagra oraz zmianę istniejącej dokumentacji finansowej w związku ze zmianą konsorcjum bankowego finansującego spółkę na kwotę ponad 70 milionów EUR,
 • negocjacje z bankami finansującymi Bioagra zakończone spłatą do SEKAB pożyczek podporządkowanych oraz należności handlowych na kwotę 6 milionów EUR,
 • wielowątkowe negocjacje związane z rozwiązaniem umowy akcjonariuszy połączonej z wzajemną ugoda oraz zrzeczeniem się wzajemnych roszczeń pomiędzy stronami transakcji,
 • przygotowanie wszelkich dokumentów transakcyjnych dotyczących sprzedaży przez SEKAB pakietu 49% akcji w Bioagra do spółek zależnych od rodziny Zbigniewa Komorowskiego za pośrednictwem domu maklerskiego.

Projekt był prowadzony przeszło ponad 2 lata, od października 2012 do grudnia 2014 roku.

SEKAB był reprezentowany przez grupę prawników z Departamentów Prawa Spółek, Prawa Podatkowego oraz Sporów Sądowych Kochański Zięba Rapala i Partnerzy: Rafała Ziębę, Pawła Cholewińskiego, Tomasza Zaleskiego, Aleksandrę Polak, Małgorzatę Buszko, Pawła Gunia, kierowanych przez Rafała Rapalę.

Spółki zależne od rodziny Zbigniewa Komorowskiego były reprezentowane przez Tomasza Kańskiego z Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Dentons reprezentował banki finansujące Bioagrę S.A.

Rafa Rapala portret                Rafal Zieba portret www 3

Rafał Rapala                                       Rafał Zięba

czwartek, 05 marzec 2015 13:24

Konferencja - Zamówienia publiczne w IT

30.03.2015, Warszawa,

Hotel Polonia Palace, Aleje Jerozolimskie 45

Spotkanie oparte na najnowszym orzecznictwie i zakończonych postępowaniach!

Dlaczego warto wziąć udział w naszym spotkaniu?

Podczas konferencji kompleksowo omówimy zagadnienia związane ze szczególnie wymagającym tematem, jakim są zamówienia publiczne w sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym.

Na podstawie dotychczasowego orzecznictwa (m.in. KIO) i przykładów przeprowadzonych przetargów omówimy najpoważniejsze błędy popełniane zarówno ze strony zamawiającego, jak wykonawcy.

Przeanalizujemy pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa w kontekście jawności postępowań, przedstawimy możliwości przygotowania do kontroli i audytu oraz zastanowimy się nad konsekwencjami ostatniej nowelizacji PZP na sytuację wykonawców z branży IT.

Konferencję zakończy prelekcja poświęcona wymogom formalnym w procedurze odwoławczej przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W programie między innymi:

 • ograniczenia PZP a wymogi i potrzeby rynku;
 • prawa własności intelektualnej w umowach;
 • instytucja depozytu kodu źródłowego;
 • kontrola i audyt zamówień publicznych;
 • wpływ ostatniej nowelizacji PZP na sytuację wykonawców z branży IT;
 • trzy sesje pytań i odpowiedzi po każdym bloku tematycznym;
 • postępowanie przed KIO.

Więcej informacji, pełny program oraz formularz zgłoszeniowy: konferencje.pb.pl
Masz pytanie? Napisz lub zadzwoń: szkolenia@pb.pl, 22 333 97 77

Ambasada Brytyjska oraz UK Trade & Investment we współpracy z TaylorWessing e|n|w|c organizuje międzynarodowe webinarium pt. „Wdrożenie dyrektywy w sprawie praw konsumentów w Europie Środkowo-Wschodniej. Praktyczne zagadnienia dotyczące wdrożenia dyrektywy UE w Polsce, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji.”

Dnia 12 marca 2015 o godzinie 11:00 (10:00 czasu brytyjskiego) rozpocznie się międzynarodowe webinarium „Wdrożenie dyrektywy dotyczącej praw konsumentów w Europie Środkowo-Wschodniej. Praktyczne zagadnienia dotyczące wdrożenia dyrektywy UE w Polsce, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji.”

Webinarium zostało zorganizowane przez Ambasadę Brytyjską oraz UK Trade & Investment we współpracy merytorycznej z biurami kancelarii Taylor Wessing w Londynie, Warszawie, Budapeszcie, Pradze oraz Bratysławie.

Webinarium dotyczyć będzie wdrożenia dyrektywy o prawach konsumentów 2011/83/UE i odbędzie się w formie dynamicznego porównania zagadnień związanych z jej wdrożeniem w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce, na Węgrzech, w Czech i Słowacji. Prelegenci skoncentrują się na kluczowych kwestiach praktycznych, które wywierają istotny wpływ na funkcjonowanie sektora e-commerce jak również poruszą najbardziej problematyczne obszary w zakresie transgranicznych transakcji on-line.

Webinarium poprowadzą:

Chris Jeffery, partner w Taylor Wessing w Londynie, Przemysław Walasek adwokat i partner w TaylorWessing e|n|w|c w Warszawie, Torsten Braner Partner w TaylorWessing e|n|w|c w Budapeszcie oraz Petr Dobeš, Partner w TaylorWessing e|n|w|c w Pradze.

 

Rejestracja:

https://attendee.gotowebinar.com/register/1698828292941951233

 

 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Webinarium odbędzie się w języku angielskim.         

 

 

3 marca o godzinie 18.00 do Hotelu Golden Tulip Warsaw Centre, przy ul. Towarowej 2 w Warszawie,  odbyło się Rendez-Vous Biznesu organizowane przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą.

Spotkanie, w formie debaty z udziałem: wiceministra Mariusza Haładyja, podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki i Dr Eweliny Stobieckiej, koordynatora Międzynarodowego Centrum Mediacji, partner w kancelarii TaylorWessing e|n|w|c  poprowadziła Dyrektor Francusko-Poskiej Izby Gospodarczej Monika Constant.

Rozmowa miała na celu przedstawienie zebranym gościom – przedsiębiorcom zrzeszonym w Izbie Francuskiej, możliwości, jakie daje polubowne rozwiązywanie sporów. Uczestnicy debaty w sposób przystępny i interesujący opowiedzieli o tym czym jest mediacja, jaką ma przewagę nad procesem sądowym. Zarówno wiceminister jak i Dr Stobiecka podkreślili, że mediacja jest sposobem na szybsze, tańsze i bardziej skuteczne, bo pozwalające zachować relację biznesową, rozwiązanie sporu pomiędzy przedsiębiorcami, opisali również kilka przykładów mediacji zakończonej zawarciem ugody. Wiceminister wspomniał także o działaniach rządu, mających na celu promowanie wśród przedsiębiorców alternatywy dla sądu, jaką jest mediacja. Obecnie w konsultacjach społecznych jest projekt ustawy o wspieraniu polubownego rozwiązywania sporów.

Po części merytorycznej, odbył się koktajl networkingowy, w trakcie którego uczestnicy spotkania mieli okazję swobodnie porozmawiać z pozostałymi gośćmi przy lampce wina oraz nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Mediacja to alternatywna, skuteczna, oszczędzająca czas i pieniądze, metoda rozwiązania sporu w biznesie, która pozwala stronom na rozwiązanie ich problemu i bardzo często daje im możliwość kontynuacji współpracy biznesowej, ponieważ w przeciwieństwie do procesu sądowego strony nie są „przeciwnikami”, ale „partnerami” dążącymi do osiągnięcia wspólnego porozumienia.
 

Planowane zmiany legislacyjne, ciągłe budowanie świadomości zarówno wśród przedsiębiorców jak i prawników są jednym z głównych zadań rządu i ośrodków mediacji takich jak Międzynarodowe Centrum Mediacji. Mają na celu odciążenie polskich sądów, wprowadzenie nowych standardów w biznesie a także wsparcie rozwoju polskiej przedsiębiorczości. 

 

langas poziom czarny 

Skuteczne i funkcjonalne rozwiązania w 2015r. w zakresie działania Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy/Zgromadzeń Wspólników (23-24 kwietnia 2015r., Warszawa, Pure Sky Club, ul. Złota 59)

Forum to coroczne spotkanie praktyków rynku gospodarczego, chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie najnowszych i praktycznych rozwiązań doskonalących oraz wzmacniających prawidłowe działanie przedsiębiorstwa. Program Forum zaplanowaliśmy w taki sposób, aby omówić najbardziej newralgiczne punkty w działalności spółek w 2015 roku oraz wskazać możliwe rozwiązania cenne w podnoszeniu efektywności funkcjonowania spółki i jej zarządzania.

Co przygotowaliśmy w najnowszej edycji Forum?

 • Ponad 30 case study, 14 prelekcji, 2-óch gospodarzy prowadzących Forum oraz dwie dyskusje panelowe, w trakcie których poruszone zostaną kluczowe tematy dla rozwiązań w zakresie sprawnego działania spółek w 2015r.
 • Wystąpienia praktyków rynku kapitałowego, doradców oraz prawników z wiodących kancelarii, aktywnie                 uczestniczących w procesach organizowania procesów prawnych w spółkach, autorów komentarzy prawnych, uczestników przemian legislacyjnych
 • Praktyczne rozwiązania w zakresie m.in.: kadencji i mandatów, uprawnień, odpowiedzialności, nadzoru, obiegu dokumentów, organizacji i przebiegu WZA/ZW
 • „CASE STUDY BOX” – sesja pytań i odpowiedzi zorganizowana na zakończenie I dnia Forum. Analiza i dyskusja nad    zgłoszonymi przez uczestników pytaniami ze wskazaniem możliwych rozwiązań
 • Dyskusja panelowa połączona z odpowiedziami na pytania uczestników pt. Trudne obrady, czyli o spornych,                  niejednoznacznych kwestiach w trakcie przebiegu WZA/ZW
 • I dzień Forum w całości poświęcony newralgicznym punktom funkcjonowania organów spółki
 • w II dniu Forum skoncentrujemy się  na omówieniu najbardziej istotnych i problematycznych kwestii w zakresie prowadzenia         WZA/ZW

Wśród prelegentów m.in.: adw. Piotr Fojtik, dr Radosław L. Kwaśnicki, mec. Monika Drab-Grotowska, Artur Tarnowski, prof. dr hab. Adam Opalski, Bartosz Radziszewski, Katarzyna Łuczak-Celińska, Iwona Żółcińska, adw. Arkadiusz Matusiak

Do udziału w Forum zapraszamy:

 • Członków Zarządów i Członków Rad Nadzorczych
 • Dyrektorów Działów Prawnych
 • Dyrektorów Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Dyrektorów Biura Organizacji i Nadzoru Właścicielskiego
 • Radców prawnych w spółkach
 • Ekspertów i specjalistów w zakresie obsługi organów spółki

 

Zapraszamy!

Kontakt w sprawie forum:
Agnieszka Tworzyńska
a.tworzynska@langas.pl

 

 

 

 

Koło Naukowe Prawa Prywatnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wspólnie z Kołem Naukowym Prawa Spółek Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową "Prawo spółek i ład korporacyjny w perspektywie wyzwań współczesnego obrotu gospodarczego", która potrwa  2 dni: 27 marca (piątek) na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się dzień ekspercki, a 28 marca (sobota) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego dzień studencko - doktorancki.

Konferencja ma na celu  stworzenie pewnego forum do dyskusji oraz wymiany poglądów dotyczących powyższych, kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki  zagadnień. Tematyka konferencji koncentruje się zatem kluczowych zjawiskach z punktu widzenia podmiotów gospodarczych oraz odpowiednich działaniach, możliwych do podjęcia przez legislatorów, organy nadzoru czy też giełdy papierów wartościowych.

Zagadnieniami poruszanymi w trakcie konferencji będą przede wszystkim współczesne prawo spółek oraz najnowsze tendencje ładu korporacyjnego, zarówno w kwestii regulacji, jak też z punktu widzenia praktyki prawniczej oraz w orzecznictwa, również z uwzględnieniem rozwiązań występujących w innych krajach w ujęciu porównawczym. Pewien akcent zostanie również położony na kwestie związane z Kodeksem Dobrych Praktyk, zwłaszcza w perspektywie planowanych w tej materii zmian. Rekomendacje dla spółek publicznych, od ich pierwszej wersji w 2002 roku przeszły znaczącą ewolucję, były również przedmiotem ożywionej dyskusji w doktrynie nauk prawnych. Konferencja stanowi zatem okazję do dokonania pewnych podsumowań oraz wskazania kierunków rozwoju tej niezwykle aktualnej sfery.

Do wzięcia udziału w konferencji zaprosiliśmy ekspertów - przedstawicieli nauki prawa, oraz praktyków, stanowiących grono wybitnych znawców tematu.

Dotychczas swój udział w pierwszym dniu konferencji potwierdzili:

prof. Tomasz Siemiątkowski (SGH, UKSW, kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara)

prof. Michał Romanowski (UW, kancelaria Romanowski i Wspólnicy)

prof. Katarzyna Bilewska (UW, kancelaria Dentons)

dr hab. Artur Nowacki( UW, kancelaria Allen&Overy)

dr Dominika Opalska (UW)

dr Jacek Dybiński (UJ)

dr Łukasz Gasiński( UW, kancelaria Weil)

dr Krzysztof Grabowski (Instytut Allerhanda, ESMA Securities and Markets Stakeholder Group) 

mec. Beata Binek ( Polski Instytut Dyrektorów)

Tomasz Regucki (UJ, Instytut Allerhanda)

  Proponowane bloki tematyczne w dniu studencko-doktoranckim:

 I. Prawo spółek osobowych

 II. Spółki kapitałowe i główne kierunki ich regulacji

 III. Szczególne ramy prawne funkcjonowania spółek publicznych i

 prawo rynku kapitałowego

 IV. Kodeks Dobrych Praktyk GPW

Studentów, absolwentów oraz doktorantów zainteresowanych czynnym uczestnictwem w drugim dniu konferencji prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz abstraktu (do pobrania ze strony Koła Naukowego Prawa Spółek: http://knprawaspolek.wpia.uw.edu.pl) w terminie do 08.03.2015 r. na adres e-mail: konferencja.uw.uksw@gmail.com. Decyzje odnośnie do zakwalifikowania abstraktów zostaną przekazane w wiadomości zwrotnej do 15.03.2015 r.

Opłata konferencyjna za czynny udział w drugim dniu konferencji wynosi 80 zł. Termin na uiszczenie opłaty to 19.03.2015 r. Numer konta zostanie podany w wiadomości o zakwalifikowaniu. Uczestnictwo bierne, zarówno w ciągu pierwszego, jak i drugiego dnia, jest bezpłatne.

Więcej informacji w wydarzeniu:
https://www.facebook.com/events/759590690825962

wtorek, 03 marzec 2015 14:04

III Polski Kongres Prawa Podatkowego 2015

III Polski Kongres Prawa Podatkowego 2015

14 kwietnia 2015 r., Warszawa, hotel Polonia Palace

www.TAX.allerhand.pl  

Organizator: Instytut Allerhanda, www.allerhand.pl

Instytut Allerhanda zaprasza do udziału w III Polskim Kongresie Prawa Podatkowego 2015, który odbędzie się 14 kwietnia br. w Warszawie w hotelu Polonia Palace. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tematyką tegorocznej edycji wydarzenia.

ZAŁOŻENIA PRAC NAD KODEKSEM PODATKOWYM

- założenia projektu, postęp prac

- współpraca pomiędzy Komisją Kodyfikacyjną i Radą Konsultacyjną

OSZUSTWA PODATKOWE ZORGANIZOWANYCH GRUP PRZESTĘPCZYCH

- sposoby działania zorganizowanych podatkowych grup przestępczych

- najczęstsze przestępstwa podatkowe

- wyzwania dla kontroli skarbowej w zakresie demaskacji działań podatkowych grup przestępczych

NOWE ZASADY ROZLICZEŃ VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH – DOBRODZIEJSTWO CZY PRZEKLEŃSTWO PODATNIKÓW?

- nowe zasady rozliczeń VAT od samochodów osobowych w kontekście rozwiązań przyjętych w innych krajach UE

- nowe zasady rozliczeń VAT od samochodów osobowych z perspektywy przedsiębiorcy

ŚWIAT CEN TRANSFEROWYCH PO BEPS – NOWE WYZWANIA DLA PODATNIKÓW

- główne zmiany w obszarze cen transferowych po BEPS

- implementacja zmian wynikających z BEPS do polskiego porządku prawnego

Agenda Kongresu znajduje się tutaj: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/tax2015-iii-polski-kongres-prawa-podatkowego-2015/tax2015-agenda/

Uczestnicy Kongresu: do udziału w Kongresie zapraszamy zwłaszcza doradców podatkowych, doradców gospodarczych, adwokatów i radców prawnych, tax managerów i prawników wewnętrznych spółek, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i świata nauki oraz przedstawicieli urzędów regulacyjnych i nadzorczych.

Rejestracja tutaj: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/tax2015-iii-polski-kongres-prawa-podatkowego-2015/tax2015-rejestracja/

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Rada Podatkowa Lewiatan, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Konfederacja Lewiatan, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Centrum C-Law.org.