Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

admin

admin

Koło Naukowe Prawa Prywatnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wspólnie z Kołem Naukowym Prawa Spółek Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową "Prawo spółek i ład korporacyjny w perspektywie wyzwań współczesnego obrotu gospodarczego", która potrwa  2 dni: 27 marca (piątek) na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się dzień ekspercki, a 28 marca (sobota) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego dzień studencko - doktorancki.

Konferencja ma na celu  stworzenie pewnego forum do dyskusji oraz wymiany poglądów dotyczących powyższych, kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki  zagadnień. Tematyka konferencji koncentruje się zatem kluczowych zjawiskach z punktu widzenia podmiotów gospodarczych oraz odpowiednich działaniach, możliwych do podjęcia przez legislatorów, organy nadzoru czy też giełdy papierów wartościowych.

Zagadnieniami poruszanymi w trakcie konferencji będą przede wszystkim współczesne prawo spółek oraz najnowsze tendencje ładu korporacyjnego, zarówno w kwestii regulacji, jak też z punktu widzenia praktyki prawniczej oraz w orzecznictwa, również z uwzględnieniem rozwiązań występujących w innych krajach w ujęciu porównawczym. Pewien akcent zostanie również położony na kwestie związane z Kodeksem Dobrych Praktyk, zwłaszcza w perspektywie planowanych w tej materii zmian. Rekomendacje dla spółek publicznych, od ich pierwszej wersji w 2002 roku przeszły znaczącą ewolucję, były również przedmiotem ożywionej dyskusji w doktrynie nauk prawnych. Konferencja stanowi zatem okazję do dokonania pewnych podsumowań oraz wskazania kierunków rozwoju tej niezwykle aktualnej sfery.

Do wzięcia udziału w konferencji zaprosiliśmy ekspertów - przedstawicieli nauki prawa, oraz praktyków, stanowiących grono wybitnych znawców tematu.

Dotychczas swój udział w pierwszym dniu konferencji potwierdzili:

prof. Tomasz Siemiątkowski (SGH, UKSW, kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara)

prof. Michał Romanowski (UW, kancelaria Romanowski i Wspólnicy)

prof. Katarzyna Bilewska (UW, kancelaria Dentons)

dr hab. Artur Nowacki( UW, kancelaria Allen&Overy)

dr Dominika Opalska (UW)

dr Jacek Dybiński (UJ)

dr Łukasz Gasiński( UW, kancelaria Weil)

dr Krzysztof Grabowski (Instytut Allerhanda, ESMA Securities and Markets Stakeholder Group) 

mec. Beata Binek ( Polski Instytut Dyrektorów)

Tomasz Regucki (UJ, Instytut Allerhanda)

  Proponowane bloki tematyczne w dniu studencko-doktoranckim:

 I. Prawo spółek osobowych

 II. Spółki kapitałowe i główne kierunki ich regulacji

 III. Szczególne ramy prawne funkcjonowania spółek publicznych i

 prawo rynku kapitałowego

 IV. Kodeks Dobrych Praktyk GPW

Studentów, absolwentów oraz doktorantów zainteresowanych czynnym uczestnictwem w drugim dniu konferencji prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz abstraktu (do pobrania ze strony Koła Naukowego Prawa Spółek: http://knprawaspolek.wpia.uw.edu.pl) w terminie do 08.03.2015 r. na adres e-mail: konferencja.uw.uksw@gmail.com. Decyzje odnośnie do zakwalifikowania abstraktów zostaną przekazane w wiadomości zwrotnej do 15.03.2015 r.

Opłata konferencyjna za czynny udział w drugim dniu konferencji wynosi 80 zł. Termin na uiszczenie opłaty to 19.03.2015 r. Numer konta zostanie podany w wiadomości o zakwalifikowaniu. Uczestnictwo bierne, zarówno w ciągu pierwszego, jak i drugiego dnia, jest bezpłatne.

Więcej informacji w wydarzeniu:
https://www.facebook.com/events/759590690825962

wtorek, 03 marzec 2015 14:04

III Polski Kongres Prawa Podatkowego 2015

III Polski Kongres Prawa Podatkowego 2015

14 kwietnia 2015 r., Warszawa, hotel Polonia Palace

www.TAX.allerhand.pl  

Organizator: Instytut Allerhanda, www.allerhand.pl

Instytut Allerhanda zaprasza do udziału w III Polskim Kongresie Prawa Podatkowego 2015, który odbędzie się 14 kwietnia br. w Warszawie w hotelu Polonia Palace. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tematyką tegorocznej edycji wydarzenia.

ZAŁOŻENIA PRAC NAD KODEKSEM PODATKOWYM

- założenia projektu, postęp prac

- współpraca pomiędzy Komisją Kodyfikacyjną i Radą Konsultacyjną

OSZUSTWA PODATKOWE ZORGANIZOWANYCH GRUP PRZESTĘPCZYCH

- sposoby działania zorganizowanych podatkowych grup przestępczych

- najczęstsze przestępstwa podatkowe

- wyzwania dla kontroli skarbowej w zakresie demaskacji działań podatkowych grup przestępczych

NOWE ZASADY ROZLICZEŃ VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH – DOBRODZIEJSTWO CZY PRZEKLEŃSTWO PODATNIKÓW?

- nowe zasady rozliczeń VAT od samochodów osobowych w kontekście rozwiązań przyjętych w innych krajach UE

- nowe zasady rozliczeń VAT od samochodów osobowych z perspektywy przedsiębiorcy

ŚWIAT CEN TRANSFEROWYCH PO BEPS – NOWE WYZWANIA DLA PODATNIKÓW

- główne zmiany w obszarze cen transferowych po BEPS

- implementacja zmian wynikających z BEPS do polskiego porządku prawnego

Agenda Kongresu znajduje się tutaj: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/tax2015-iii-polski-kongres-prawa-podatkowego-2015/tax2015-agenda/

Uczestnicy Kongresu: do udziału w Kongresie zapraszamy zwłaszcza doradców podatkowych, doradców gospodarczych, adwokatów i radców prawnych, tax managerów i prawników wewnętrznych spółek, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i świata nauki oraz przedstawicieli urzędów regulacyjnych i nadzorczych.

Rejestracja tutaj: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/tax2015-iii-polski-kongres-prawa-podatkowego-2015/tax2015-rejestracja/

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Rada Podatkowa Lewiatan, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Konfederacja Lewiatan, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Centrum C-Law.org.

wtorek, 03 marzec 2015 14:04

III Polski Kongres Prawa Podatkowego 2015

III Polski Kongres Prawa Podatkowego 2015

14 kwietnia 2015 r., Warszawa, hotel Polonia Palace

www.TAX.allerhand.pl  

Organizator: Instytut Allerhanda, www.allerhand.pl

Instytut Allerhanda zaprasza do udziału w III Polskim Kongresie Prawa Podatkowego 2015, który odbędzie się 14 kwietnia br. w Warszawie w hotelu Polonia Palace. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tematyką tegorocznej edycji wydarzenia.

ZAŁOŻENIA PRAC NAD KODEKSEM PODATKOWYM

- założenia projektu, postęp prac

- współpraca pomiędzy Komisją Kodyfikacyjną i Radą Konsultacyjną

OSZUSTWA PODATKOWE ZORGANIZOWANYCH GRUP PRZESTĘPCZYCH

- sposoby działania zorganizowanych podatkowych grup przestępczych

- najczęstsze przestępstwa podatkowe

- wyzwania dla kontroli skarbowej w zakresie demaskacji działań podatkowych grup przestępczych

NOWE ZASADY ROZLICZEŃ VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH – DOBRODZIEJSTWO CZY PRZEKLEŃSTWO PODATNIKÓW?

- nowe zasady rozliczeń VAT od samochodów osobowych w kontekście rozwiązań przyjętych w innych krajach UE

- nowe zasady rozliczeń VAT od samochodów osobowych z perspektywy przedsiębiorcy

ŚWIAT CEN TRANSFEROWYCH PO BEPS – NOWE WYZWANIA DLA PODATNIKÓW

- główne zmiany w obszarze cen transferowych po BEPS

- implementacja zmian wynikających z BEPS do polskiego porządku prawnego

Agenda Kongresu znajduje się tutaj: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/tax2015-iii-polski-kongres-prawa-podatkowego-2015/tax2015-agenda/

Uczestnicy Kongresu: do udziału w Kongresie zapraszamy zwłaszcza doradców podatkowych, doradców gospodarczych, adwokatów i radców prawnych, tax managerów i prawników wewnętrznych spółek, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i świata nauki oraz przedstawicieli urzędów regulacyjnych i nadzorczych.

Rejestracja tutaj: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/tax2015-iii-polski-kongres-prawa-podatkowego-2015/tax2015-rejestracja/

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Rada Podatkowa Lewiatan, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Konfederacja Lewiatan, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Centrum C-Law.org.

 

27 lutego 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w całości apelację Romana Giertycha w sprawie przeciwko Ringier Axel Springer Polska – wydawcy m.in. Faktu, Newsweeka i Forbesa.

Sąd Apelacyjny rozpoznawał sprawę po uchyleniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11  października 2012 r. (oddalającego apelację Romana Giertycha) i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Najwyższy na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez Romana Giertycha.

Roman Giertych pozwał Ringier Axel Springer Polska za naruszające jego dobra osobiste komentarze internautów opublikowane - na portalu fakt.pl  pod artykułem „Giertych chce odebrać immunitet Kaczyńskiemu”. Roman Giertych stał na stanowisku, że wydawca serwisu internetowego jest odpowiedzialny za naruszenie dóbr osobistych przez internautów na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego oraz Prawa prasowego. Roszczenia z jakimi wystąpił Roman Giertych to:  usunięcie komentarzy internautów, opublikowanie przeprosin na portalach fakt.pl, interia.pl i onet.pl oraz zadośćuczynienie w wysokości 8000 zł.

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy, Pełnomocnicy RASP, wnieśli o oddalenie powództwa w całości wskazując, że może ponosić odpowiedzialność na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z przepisami tej ustawy wobec uniemożliwienia dostępu do komentarzy internautów naruszających dobra osobiste powoda, niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o istnieniu komentarzy oraz ich treści (co nastąpiło dopiero po doręczeniu odpisu pozwu), odpowiedzialność RASP została wyłączona.

Wyrokiem z dnia 27 lutego 2015 roku Sąd Apelacyjny oddalił apelacje Romana Giertycha. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko wyrażone przez RASP w zakresie zastosowania w sprawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sąd Apelacyjny wskazał, że uzupełniająca opinia biegłego nie pozwala na przyjęcie, iż RASP posiadał pozytywną wiedzę o komentarzach przed doręczeniem odpisu pozwu. Sąd Apelacyjny wskazał również, że wobec brzmienia art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną RASP nie była zobowiązana do sprawdzania przechowywanych / udostępnianych danych, a wprowadzając system automatycznej cenzury wulgaryzmów uczyniła więcej niż wymagał ustawodawca.

Sąd Apelacyjny poddał analizie również wyrok ETPC w sprawie Delfi, do którego odwoływał się Roman Giertych i o którym wspomniał SN w powołanym powyżej wyroku i wskazał, że wyrok ten nie może mieć zastosowania w sprawie.

Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Sądu Apelacyjnego nie powinien pozostać bez wpływu na sprawę przeciwko RASP, w której Roman Giertych reprezentuje Radosława Sikorskiego, chociażby z tego względu, że Roman Giertych w sprawie z powództwa Radosława Sikorskiego odwoływał się do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2014 wydanego w jego sprawie. Obie sprawy oparte są na zbliżonych podstawach faktycznych pozwu, dotyczą komentarzy opublikowanych pod artykułami na fakt.pl, o których RASP powziął wiedzę z doręczonego odpisu pozwu.

Wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska reprezentowali Partnerzy kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy: adwokat Rafał Zięba oraz adwokat Anna Cichońska.

Rafal Zieba portret www 3        Anna Cichonska portret 2

Rafał Zięba                                 Anna Cichońska

 

 

środa, 18 luty 2015 15:07

NOWY PARTNER W TAYLORWESSING e|n|w|c

Mecenas Olav Nemling został nowym partnerem TaylorWessing e|n|w|c w Warszawie i objął kierownictwo nad działem M&A oraz Energetyki

Olav nemling 1 2 mec. Olav Nemling  

Od 1 lutego 2015 do grona partnerów Kancelarii TaylorWessing e|n|w|c w Warszawie dołączył mecenas Olav Nemling będący ekspertem w dziedzinie fuzji i przejęć oraz prawa energetycznego. 

Olav Nemling urodził i wychował się w Austrii, szkołę średnią, studia prawnicze oraz aplikację adwokacką ukończył w Polsce.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (British Law Centre), Wydziału Prawa Uniwersytetu w Granadzie. Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Włada językiem niemieckim oraz polskim na poziomie native, co pozwala mu zająć szczególne miejsce na rynku usług prawniczych w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie fuzji i przejęć, kwestii korporacyjnych oraz w zakresie prawa energetycznego, w szczególności odnawialnych źródeł energii. Mecenas Nemling między innymi doradzał niemieckiemu koncernowi energetycznemu obecnemu od wielu lat na rynku polskim przy nabyciu pierwszych parków wiatrowych w Polsce. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo na rzecz znaczącego austriackiego dewelopera z branży nieruchomościowej notowanego na giełdzie w Wiedniu przy nabyciu budynków biurowych w Centrum Warszawy. Uczestniczył również w projekcie wejścia na rynek polski brytyjskiej sieci kawiarni w ramach joint venture z inną siecią kawiarni.

Olav Nemling studiował prawo w Polsce i Hiszpanii. Pracował w kilku znanych kancelariach, takich jak Beiten Burkhardt oraz Magnusson w Warszawie, zanim w roku 2015 dołączył jako partner do zespołu TaylorWessing e|n|w|c, gdzie kieruje działem M&A oraz Energetyki.

Jest autorem publikacji z zakresu prawa energetycznego, w szczególności odnawialnych źródeł energii, jak również prelegentem na konferencjach poświęconych tej tematyce.

Kancelaria Gide znacząco wzmacnia swoją praktykę rynków kapitałowych. 16 lutego do zespołu kancelarii Gide Loyrette Nouel dołączył nowy wspólnik Mateusz Chmielewski, który będzie kierował pracami departamentu. Z początkiem marca do kancelarii dołączy także adwokat Dorota Jenerowicz.

Mateusz Chmielewski ma wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie transakcji na rynkach kapitałowych. Doradzał wiodącym spółkom i instytucjom finansowym w związku ze znaczącymi prywatnymi i publicznymi ofertami akcji, emisjami obligacji (w tym m.in. obligacji high-yield i obligacji zamiennych), a także w zakresie programów emisji obligacji średnioterminowych. Mateusz Chmielewski jest absolwentem wydziałów prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Cambridge. Przed dołączeniem do Gide pracował w warszawskim biurze kancelarii Greenberg Traurig, a wcześniej, jako angielski solicitor, w londyńskim i singapurskim biurze kancelarii Ashurst. Po powrocie do Polski, Mateusz Chmielewski pracował przy licznych spośród największych IPO i SPO.

Od marca zespół kancelarii Gide zasili także Dorota Jenerowicz, adwokat o bogatym doświadczeniu w dziedzinie rynków kapitałowych, związana wcześniej także z Greenberg Traurig.

„Z radością witamy Mateusza i Dorotę w naszym gronie. Jestem przekonany, że ich doświadczenie i kompetencje pomogą nam dalej rozwijać praktykę rynków kapitałowych w warszawskim biurze Gide, która to zaczyna od dzisiaj funkcjonować jako samodzielny departament kierowany przez Mateusza Chmielewskiego” – mówi Dariusz Tokarczuk, partner zarządzający w kancelarii Gide.

„Gide posiada silną międzynarodową praktykę rynków kapitałowych, prężenie działającą zwłaszcza w Europie. Jestem pewien, że dzięki połączeniu naszych doświadczeń i wiedzy będziemy oferować najwyższej jakości obsługę prawną transakcji kapitałowych zarówno o zasięgu lokalnym, jak i międzynarodowym” – dodaje Mateusz Chmielewski, partner kierujący Departamentem Rynków Kapitałowych w kancelarii Gide.

V Prawnicze Targi Praktyk i Pracy (17-18 marca 2015 r., Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie) zbliżają się coraz większymi krokami. Podczas, gdy uczestnicy dopiero wpisują wydarzenie w kalendarze, jego Organizatorzy zakończyli już niektóre działania przygotowawcze. Zaczynamy również odliczanie, gdyż do wydarzenia pozostało jedynie 30 dni.

W tym roku ponad 80 organizacji zostało zaangażowanych, aby w jednym miejscu zaprezentować największe i najbardziej prestiżowe kancelarie, organizacje branży prawnej oraz działy prawne firm  nastawionych na innowacyjną i kreatywną pracę z młodymi ludźmi. Znamy również Patronów Instytucjonalnych Targów – w tym roku ponownie będziemy gościli Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw oraz Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej.  Śladem lat ubiegłych, Patronat Honorowy na wydarzeniem objął Minister Sprawiedliwości RP – Pan Cezary Grabarczyk. Szczegółowa lista Wystawców, Patronów oraz Partnerów dostępna jest
na stronie Prawniczych Targów Praktyk i Pracy.

Dodatkowo podczas Prawniczych Targów Praktyk i Pracy będą odbywały się:

  • szkolenia i warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków,
  • Symulacja Rozprawy Sądowej oraz Turniej Negocjacyjny,
  • konkursy z nagrodami organizowane przez Wystawców,
  • konsultacje i porady związane z karierą udzielane przez firmę BCSystems Legal Recruitment & Business Advisory,
  • testy sprawdzające poziom i umiejętności Legal English.

Zachęcamy do śledzenia aktualności dotyczących Targów na stronie www.targiprawnicze.pl oraz
na Fan Page Targów na FB: www.facebook.com/targiprawnicze. Zapraszamy również do zapisywania się do newslettera Prawniczych Targów Praktyk i Pracy: http://targiprawnicze.pl/newsletter.

banner II

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że adwokat Szymon Gałkowski, dotychczas jeden
z Partnerów w Departamencie Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji w Kochański Zięba Rapala i Partnerzy (KZRP), awansował na stanowisko Partnera Zarządzającego Departamentem Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji.

Mec. Szymon Gałkowski w swojej nowej roli będzie wspierany przez zespół 10 doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie bankowym, finansowym, upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy współpracę z Panem mec. Piotrem Gałuszyńskim oraz Panem mec. Jackiem Czabańskim.Informujemy również, że adwokat Rafał Zięba kieruje Departamentem Rynków Kapitałowych w Kochański Zięba Rapala i Partnerzy.

Nowa struktura Departamentu Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji oraz Departamentu Rynków Kapitałowych pozwoli zapewnić Klientom KZRP najwyższą jakość i stabilność świadczonych usług prawnych. Stanowi także ważny punkt w realizacji polityki inwestycyjnej KZRP oraz wdrożeniu intensywnych planów rozwojowych Departamentu Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji oraz Departamentu Rynków Kapitałowych.

Mec. Szymon Gałkowski specjalizuje się w prawie bankowym, upadłościowym
i restrukturyzacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji finansowania, w tym transakcji na rynku kapitałowym.

Brał udział w licznych międzynarodowych i lokalnych projektach finansowania inwestycji, finansowania nabycia spółek i aktywów oraz finansowania nieruchomości przez banki oraz inne instytucje finansowe, jak również przy emisjach papierów wartościowych
i wprowadzaniu ich do publicznego obrotu.

Z powodzeniem doradza w różnych procesach restrukturyzacji finansowej spółek oraz
w transakcjach fuzji i przejęć, w transakcjach bankowych, a także w sporządzaniu wewnętrznej dokumentacji bankowej.

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect/Catalyst wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przed przystąpieniem do KZRP, Mec. Szymon Gałkowski doświadczenie zdobywał
w międzynarodowych kancelariach prawnych, m.in.: Allen & Overy, Weil, Gotshal & Manges oraz CMS Cameron McKenna.

Szymon Gakowski1  Szymon Gałkowski

Podczas konferencji będzie można dowiedzieć się jakie zagrożenia czekają na użytkowników sieci w 2015 roku, jakie zasady użycia siły obowiązują państwa Paktu Północnoatlantyckiego w przypadku ataku cybernetycznego oraz jak umiejętności hakerów mogą zostać wykorzystane przez grupy terrorystyczne i przestępcze.

IT w aspekcie prawnym i technicznym będzie tematem przewodnim międzynarodowej konferencji naukowej „Ataki Sieciowe 2015” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

Podobnie jak w latach ubiegłych, w dniach 24-25 marca 2015 roku  zagoszczą w Toruniu przedstawiciele instytucji rządowych, organizacji pozarządowych, prawnicy, specjaliści
z branży IT, informatycy, ale także przedstawiciele świata nauki oraz studenci z licznych ośrodków akademickich w kraju i zagraniczni goście. Wśród nich będą przedstawiciele GIODO, CERT Polska, Joint Force Training Centre, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Instytutu Informatyki Śledczej, Instytutu Bezpieczeństwa i Informacji czy Grupy Allegro.

Wpółorgnanizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Badań nad Cyberprzestępczością WPiA UMK w Toruniu. Ponadto nasze działania wspiera Kancelaria Henclewski & Wyjatek – Adwokaci. Patronem merytorycznym wydarzenia jest prof. dr hab. Andrzej Adamski – kierownik Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej WPiA UMK w Toruniu. Konferencję swoimi patronatami honorowymi objęli także Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Administracji i Cyfryzacji oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Program konferencji oraz szczegółowe informacje umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej wydarzenia: www.atakisieciowe.umk.pl

W dniu 29.01.2015 r. KGHM Polska Miedź S.A. ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki Bipromet S.A. posiadanych przez jej pozostałych akcjonariuszy. Ogłoszenie przedmiotowego wezwania związane jest z planami dotyczącymi zniesienia dematerializacji akcji Bipromet S.A. oraz wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Doradztwo prawne w ramach tego projektu świadczyli dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający kierujący Departamentem Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii RKKW oraz mec. Dariusz Kulgawczuk, Partner kierujący Departamentem Korporacyjnym Kancelarii RKKW.

„Ogłoszenie tzw. wezwania de listingowego stanowi realizację pierwszego spośród wielu kroków prawnych, które muszą zostać podjęte w ramach procesu przywracania akcjom formy dokumentu. Chodzi o tzw. „delisting”.” – wyjaśnia dr Radosław L. Kwaśnicki, w imieniu KGHM Polska Miedź S.A. dokonywał czynności bezpośrednio związanych z ogłoszeniem omawianego wezwania, w tym złożył pod nim podpis. Treść wezwania (i tu hiperlink do: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/18489007,wezwanie-do-zapisow-na-sprzedaz-akcji-spolki-bipromet-s-a-).

O wezwaniu ogłoszonym przez KGHM Polska Miedź S.A. pisał m.in. Parkiet (tu hiperlink do: http://www.parkiet.com/artykul/1409171-KGHM-chce-wycofac-Bipromet-z-gieldy.html