Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

admin

admin

27 listopada w kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k. nastąpiły zmiany w strukturze właścicielskiej, do zespołu Wspólników dołączyło siedmiu nowych Wspólników.

Do czterech Wspólników Kancelarii – Filipa Elżanowskiego, Maksymiliana Cherki, Krzysztofa Wąsowskiego oraz Moniki Podgórskiej, dołączyli: Małgorzata Cur, Magdalena Czuba-Wąsowska, Arkadiusz Ignasiak, Marcin Kopeć, Anna Kucińska-Bar, Olgierd Pogorzelski oraz Adam Szalc.  Jednocześnie Filip Elżanowski został wybrany Wspólnikiem Zarządzającym.

Jest mi niezmiernie miło, że do grona Wspólników dołączyły osoby, które wiele lat współpracowały z Kancelarią. Cenimy ich merytoryczny wkład w dynamiczny rozwój ECh&W, mówi Filip Elżanowski Wspólnik Zarządzający. Razem tworzymy silny, profesjonalny zespół, który jest w stanie zaoferować naszym klientom kompleksowe usługi w różnych sektorach.

Kancelaria RKKW doradzała spółce publicznej Fam Grupa Kapitałowa S.A. w transakcji przejęcia spółki Cynkownia Wieluń sp. z o.o. Transakcja składała się z kilku etapów ostatecznie zakończonych połączeniem Cynkowni Wieluń sp. z o.o. ze spółką Fam Grupa Kapitałowa S.A.

W wyniku przeprowadzonej transakcji Fam Grupa Kapitałowa S.A. nabyła 100 % udziałów w spółce Cynkownia Wieluń sp. z o.o. Transakcja nabycia udziałów została sfinansowana ze środków własnych Fam Grupa Kapitałowa S.A. oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji na okaziciela serii B, przy których emisji doradzała także Kancelaria RKKW.

Podstawowym przedmiotem działalności Fam Grupa Kapitałowa S.A. są usługi zabezpieczania antykorozyjnego elementów stalowych poprzez cynkowanie ogniowe. W trzech własnych zakładach świadczy usługi zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych. Przejęta spółka Cynkownia Wieluń sp. z o.o. działa także w branży związanej z zabezpieczeniami antykorozyjnymi konstrukcji stalowych. Podstawowym profilem jej działalności jest świadczenie usługi cynkowania ogniowego zanurzeniowego.

Na czele zespołu transakcyjnego przygotowującego dokumentację transakcyjną stali mec. Dariusz Kulgawczuk, Partner kierujący Departamentem Sporów Korporacyjnych Kancelarii RKKW, mec. Marcin Jasiński, kierujący Departamentem Prawa Nieruchomości i Inwestycji Kancelarii RKKW oraz mec. Jarosław Szewczyk, z Departamentu Fuzji i Przejęć (M&A) Kancelarii RKKW.

Cieszymy się z przeprowadzenia kolejnej dużej w tym roku transakcji. Bogate doświadczenie Kancelarii RKKW w zakresie fuzji i przejęć (M&A) oraz rynków kapitałowych pozwoliło na dostarczenie kompleksowej usługi na każdym etapie projektu, poczynając od przeprowadzenia badania prawnego, poprzez emisję obligacji, aż po przygotowanie dokumentacji łączeniowej”, komentuje mec. Dariusz Kulgawczuk, Partner w Kancelarii RKKW.

Natomiast mec. Jarosław Szewczyk wskazuje, że: „transakcja przejęcia Cynkowni Wieluń sp. z o.o. składała się z kilku etapów, wszystkie one zakończyły się sukcesem, co pozwoliło na jej sfinalizowania w kształcie, który odpowiadał potrzebom naszego Klienta. Tego rodzaju transakcje wymagają wypracowania szeregu rozwiązań zabezpieczających zróżnicowane intencje biznesowe wszystkich zaangażowanych stron. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że po raz kolejny nasze doświadczenie pozwoliło nam na płynne zakończenie całego projektu”.

Mec. Krzysztof Wróbel, Partner w Kancelarii RKKW, wskazuje, że „Kancelaria RKKW od wielu lat z sukcesem wspiera swoich Klientów w transakcjach M&A, zarówno z udziałem krajowych, jak i zagranicznych podmiotów. Doradzamy zarówno przy wielkich, opiewających na setki milionów. operacjach biznesowych, jak też i mniejszych przedsięwzięciach biznesowych”.

Na rozprawie w dniu 22.10.2015 r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, w sprawie dotyczące rozliczenia nakładów na inwestycję o znacznej wartości (sygn. akt. IV CSK 770/14). Skargi kasacyjne w tej sprawie wniosły obie strony. Powód był reprezentowany przez pełnomocników z Kancelarii RKKW - dr Radosława L. Kwaśnickiego, mec. Damiana Dworka oraz mec. Piotra Frelaka.

Sprawa dotyczyła nakładów na planowany biznes. Strony sporu zawarły wspólnie umowę dzierżawy dotyczącej wielkoobszarowego gospodarstwa rolnego. Przez następne kilka lat wspólnie zawierali umowy dotyczące nabywania maszyn i urządzeń do gospodarstwa oraz pozyskania dla niego finansowania. Bezsporne było to, że znacznie większe nakłady na gospodarstwo ponosił powód i w ramach rozliczenia żądał zwrotu nadwyżki świadczeń ponad swój udział. Natomiast pozwany wniósł w sprawie powództwo wzajemne. Oparł je na tym, że po kilku latach współpracy rozwiązał umowy dzierżawy, a powód uzyskał własność gospodarstwa. W związku z tym pozwany twierdził, że jemu należy się zwrot świadczeń spełnianych na poczet dzierżawionego gospodarstwa, do którego nie uzyskał praw.

Sądy, orzekające w rawie, uznały zgodnie że roszczenia obu stron są bezzasadne. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oparł się w tym zakresie na umowie, zawartej przez strony w okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy dzierżawy przez pozwanego. Sąd ten nie uwzględnił jednak tego, że strony w umowie przewidziały, że brak uiszczenia świadczenia przez pozwanego w określonym terminie będzie równoznaczne z odstąpieniem od umowy.

W ramach ustnych motywów rozstrzygnięcia Sąd Najwyższy wskazał, że zrównanie określonego zdarzenia z odstąpieniem od umowy nakazuje traktowanie tej umowy jako niezawartej. Brak możliwości powołania się na rozliczenie nakładów dokonane w umowie prowadzi do tego, że podstawy rozliczeń muszą być wywodzone z innych źródeł ustawowych lub umownych. Ich określenie należy natomiast w sprawie do Sądu Apelacyjnego.

Reprezentujący powoda na rozprawie kasacyjnej dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW, wskazuje, że „Ta sprawa potwierdza, że warto jest wnosić w skardze kasacyjnej o jej rozpoznanie na rozprawie. Daje to dodatkową szansę na przekonywanie sądu i to formie bezpośredniego przedstawienia mu stanowiska oraz odniesienia się do argumentacji drugiej strony. W ramach kancelarii RKKW często korzystamy z tej możliwości i już w samym 2015 roku kilka naszych skarg trafiło na wokandę Sądu Najwyższego”. Szefem Departamentu Postępowań Sądowych i Arbitrażu Kancelarii RKKW jest mec. Damian Dworek, mec. Piotr Frelak jest starszym prawnikiem w tym Departamencie.

 

Greenberg Traurig doradzał Invesco Real Estate w związku ze sprzedażą Raiffeisen Business Center, budynku biurowego klasy A zlokalizowanego w ścisłym centrum Warszawy. Kancelaria Greenberg Traurig zapewniła kompleksowe wsparcie prawne w odniesieniu do transakcji obejmujące m.in. doradztwo podczas analizy prawnej due diligence przeprowadzanej przez kupującego oraz negocjacji wszelkich dokumentów transakcyjnych, w tym umowy sprzedaży. Transakcja była nadzorowana przez partnera Agnieszkę Stankiewicz i prowadzona przez starszego prawnika Rafała Siwka, przy aktywnym wsparciu prawnika Anny Szczepankowskiej.

Invesco Real Estate to działająca na całym świecie firma świadcząca usługi w zakresie zarządzania inwestycjami na rynku nieruchomości od 1983 roku, początkowo w USA, a następnie także w Europie i Azji.

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Janicka
Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.
Departament Rozwoju Biznesu i Marketingu
JanickaJ@gtlaw.com
+48 22 690 6285

Podczas nadchodzącej konferencji przedyskutujemy przede wszystkim zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, które wejdą w życie w Polsce już w marcu 2016 r. Jaki mają one charakter i jakie zagrożenia czy szanse dla Państwa działalności niosą ze sobą, to pytania przewodnie tegorocznego Kongresu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w intensywnym, jednodniowym spotkaniu z najlepszymi ekspertami: przedstawicielami organów państwowych, prawnikami i członkami zarządu przedsiębiorstw oraz renomowanymi kancelariami prawnymi. Tegoroczne wydarzenie obfituje w ciekawe debaty, gorące dyskusje, liczne case studies oraz rzetelne prelekcje porządkujące wiedzę.

Wśród panelistów:

 • Adam Jasser, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Iwona Torzewska, dyrektor Departamentu Ochrony Klientów w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego
 • Katarzyna Marczyńska, arbiter w Związku Banków Polskich
 • dr Zdzisław Muras, dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów w Urzędzie Regulacji Energetyki
 • Grażyna Rokicka, prezes Stowarzyszenia Konsumentów Polskich

 
W programie m.in.:

 • Wpływ nowej ustawy na działalność przedsiębiorstw – nie daj się zaskoczyć
 • Najważniejsze zmiany w praktyce – dostosuj się nie tracąc
 • Nowelizacja a sektory regulowane – co nowego?
 • Zarządzanie trudnymi sytuacjami z konsumentami – najlepsze strategie
 • Najnowsze orzecznictwo – co z niego wynika dla przedsiębiorców
 • Kary UOKiK – upewnij się, że jesteś bezpieczny


Organizatorem Kongresu jest Puls Biznesu.

Więcej informacji na temat wydarzenia: www.konferencje.pb.pl
Kontakt: szkolenia@pb.pl, Tel. 223339761

Zapraszamy na nasz profil na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/puls-biznesu---konferencje?trk=company_name

 

Pięć weekendów intensywnego przygotowania do egzaminu na bazie autorskich kazusów przygotowanych przez wykładowców specjalnie na potrzeby kursu. Zajęcia praktyczne połączone z powtórką najbardziej istotnych zagadnień pod kątem egzaminu.

Szczególną uwagę zwracamy na:

 • omówienie poszczególnych instytucji prawa procesowego i materialnego oraz zagadnienia, które sprawiają największe trudności (ustalenie wartości przedmiotu sporu, ustalanie opłat sądowych, zasady naliczania odsetek, solidarność, współuczestnictwo, przedawnienie itd.),  
 • zasady konstruowania pism procesowych, opinii prawnych, umów, skarg i skargi kasacyjnej (wymogi formalne, zastosowanie właściwych przepisów prawa, zasady konstruowania komparycji umownych, sposób reprezentacji, struktura, essentialia negotii, neutralia negotii i accidentalia negotii), 
 • rozwiązywanie i omawianie casusów przez uznanych sędziów,
 • casusy specjalnie stworzone przez sędziów na potrzeby naszego kursu,
 • rodzaje i zasady konstruowania zarzutów i wniosków,
 • znajomość orzeczeń sądowych. 

 Zajęcia prowadzą uznani praktycy i sędziowie:

 • KRZYSZTOF PETRYNA
 • BEATA STRYJEWSKA
 • HUBERT TERENTIEW
 • MAKSYMILIAN WESOŁOWSKI

 

CENA PROMOCYJNA 1749 zł + 23% VAT OBOWIĄZUJE PRZY ZGŁOSZENIU DO 30/11/2015

Kurs składa się z pięciu bloków weekendowych: Prawo Karne, Prawo Gospodarcze, Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne oraz Etyka i zasady wykonywania zawodu. Jeden blok obejmuje 12 godzin zegarowych (zajęcia z Etyki i zasad wykonywania zawodu 6 godzin).

Szczegóły oraz zapisy na http://lexakademia.pl/specjalizacja_warszawa-kurs-przygotowujacy-do-zawodowego-egzaminu-radcowskiego-i-adwokackiego-2016_2.html

 

Praktyka prawa energetycznego warszawskiego biura Chadbourne & Parke zajęła pierwsze miejsce we wszystkich wiodących międzynarodowych rankingach kancelarii prawnych w tym roku: Chambers Europe, Legal 500 oraz IFLR1000.

Zespół ds. energetyki Chadbourne & Parke z powodzeniem doradza w procesach prywatyzacji, fuzji i przejęć przedsiębiorstw energetycznych oraz finansowania projektów energetycznych, a także z sukcesami reprezentuje największe przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce w sprawach spornych lub innych złożonych sprawach z zakresu prawa energetycznego i antymonopolowego. W ostatnich latach wiele precedensowych spraw prowadzonych przez prawników kancelarii dotyczyło projektów z zakresu energetyki wiatrowej

Silna praktyka energetyczna warszawskiego biura idealnie wpisuje się w strategię i reputację międzynarodowej firmy Chadbourne & Parke LLP nazwanej przez Legal 500 „Firmą Prawa Energetycznego Roku”, a także „Praktyką Prawa Energetycznego Roku” przez Law360.

„Cieszy nas, że praca prawników Chadbourne znajduje uznanie u naszych klientów, odzwierciedlone w międzynarodowych rankingach. Jest to dla nas impuls, by z jeszcze większą determinacją angażować się w trudne i pionierskie wyzwania w sektorze energetycznym”, powiedział Igor Muszyński, partner kierujący Praktyką Prawa Energetycznego w Chadbourne & Parke.

Wszystkich prawników, adwokatów i radców prawnych związanych z prawem nowych technologii oraz prawem Internetu, serdecznie zapraszamy na LXXVI seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "MECENAS IT - OPROGRAMOWANIE DLA PRAWNIKÓW", które będzie odbywało się 17 grudnia br. w Warszawie.

 

W programie wydarzenia między innymi

 • Jak zoptymalizować proces sprzedażowy? Wykorzystanie CRM w branży prawniczej.
 • Skuteczne narzędzia marketingu prawniczego w Internecie.
 • E-marketing dla prawników i kancelarii.
 • Nietypowe oprogramowanie w pracy prawnika– czyli jak zwiększyć swoją produktywność, ułatwić komunikację i „zaskoczyć” klienta.
 • Forma pisemna i elektroniczna czynności prawnych.
 • Ochrona poufności i inegralności informacji elektronicznej.

 

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/mit/index.php

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/mit/formularz_pr10.php

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
email: pr@konferencja.com.pl

 

 

Do zespołu ekspertów kancelarii Góralski&Goss Legal dołączył radca prawny Adam Michalczyk, doświadczony specjalista od transakcji nieruchomościowych oraz prawa budowlanego.

Mecenas Michalczyk jest radcą prawnym z bogatym doświadczeniem w doradztwie transakcyjnym oraz w prowadzeniu procesów komercjalizacji istniejących oraz nowo powstających obiektów handlowych i biurowych w Polsce. Ponadto, specjalizuje się w prowadzeniu projektów inwestycyjnych, w tym zakupu i sprzedaży nieruchomości, a także bieżącej obsłudze korporacyjnej dla międzynarodowych podmiotów gospodarczych.

Zanim dołączył do zespołu kancelarii GGLegal, nadzorował procesy prawne przy transakcjach M&A oraz projektach związanych z obrotem nieruchomościami w renomowanej warszawskiej kancelarii prawnej. Wcześniej, związany z jednym z największych europejskich inwestorów sektora nieruchomościowego, Immofinanz AG, gdzie odpowiadał za projekty nieruchomościowe od początku procesu inwestycyjnego aż do komercjalizacji i zarządzania obiektem. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku prawnika w międzynarodowej, sieciowej kancelarii prawnej w dziale korporacyjnym.

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami na tej uczelni. Ponadto, ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez Uniwersytet na Florydzie oraz Szkołę Prawa Niemieckiego prowadzoną przez Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn. Posiada również dyplom Uniwersytetu w Zurichu, gdzie studiował prawo europejskie i handlowe.

***

Kancelaria Góralski&Goss Legal, z siedzibą w Warszawie i oddziałem we Wrocławiu, powstała w 2010 roku. Aktualnie zatrudnia 15 merytorycznych pracowników i planuje zwiększenie zatrudnienia. Oferuje doradztwo prawne w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i administracyjnym, w szczególności w zakresie prawa ubezpieczeniowego, energetycznego, nieruchomościowego i budowlanego a także prawa transportowego. Z powodzeniem doradza także w dużych sporach gospodarczych.

Kontakt dla mediów: Katarzyna Dzideczek, t: 664 515 580
Email: pr@gglegal.pl

 

piątek, 23 październik 2015 14:48

Sukces Kancelarii RKKW w sporze o patent europejski

Urząd Patentowy, na podstawie decyzji z dnia 12.10.2015 r. (sygn. akt: Sp.33.2014) unieważnił patent europejski ze skutkiem w Polsce z uwagi na brak poziomu wynalazczego. Miało to miejsce w jednej ze spraw Klienta Kancelarii RKKW - polskiej znanej spółki z branży produkcyjnej. Dynamiczne wejście na rynek zagraniczny oraz zdobycie tam kilku znaczących klientów spotkało się z dużym niezadowoleniem tamtejszej konkurencji. Jedna z obecnych na tym rynku spółek podniosła zarzut naruszenia patentu europejskiego w związku z wprowadzaniem do obrotu jednego z produktów. Zarzutom towarzyszył też tzw. „czarny pijar” wśród klientów, że polska spółka dopuszcza się naruszenia patentu.

Tymczasem sporne rozwiązanie było jedynie drobnym udoskonaleniem rozwiązań wypracowanych przez polską spółkę oraz wprowadzanych przez nią do obrotu na kilka lat przed datą pierwszeństwa spornego patentu. Na szczęście, pomimo znacznego upływu czasu (ponad 10 lat), zachowana została część dokumentacji, związanej z ofertowaniem oraz sprzedażą relewantnych w sprawie elementów wyposażenia. Posłużyły one do zbudowania argumentacji co do braku poziomu wynalazczego spornego patentu z uwagi na istniejący w dacie zgłoszenia relewantny stan techniki.

Urząd Patentowy, na podstawie decyzji z dnia 12.10.2015 r. (sygn. akt: Sp.33.2014) unieważnił patent europejski ze skutkiem w Polsce z uwagi na brak poziomu wynalazczego. Decyzja jest ostateczna, choć nieprawomocna (może być przedmiotem zaskarżenia do WSA).

Cieszymy się z tej słusznej oraz korzystnej dla naszego Klienta decyzji. Jest ona jednak dopiero początkiem drogi. Decyzja polskiego Urzędu Patentowego ma skutek jedynie w Polsce, a patent europejski pozostaje w mocy w kilku innych krajach, w tym we Francji, gdzie zapoczątkowana została „wojna” ze strony konkurenta naszego Klienta. Tam też dążymy do unieważnienia patentu i mamy nadzieję, że decyzja polskiego Urzędu pomoże naszym francuskim kolegom w tamtejszym postępowaniu” - mówi radca prawny Aneta Pankowska, Partner w Kancelarii RKKW – pełnomocnik polskiej spółki w postępowaniu przed UP. Dodaje, iż „polscy przedsiębiorcy zaczynają dostrzegać wagę i znaczenie ochrony praw własności intelektualnej. Coraz częściej tworzą oraz wdrażają strategie, które zapewniają ochronę własności intelektualnej wytwarzanej w ramach przedsiębiorstwa. Strategia ta polega przede wszystkim na niezwłocznym uzyskiwaniu praw wyłącznych dla wytworów intelektualnych, wytwarzanych w ramach działalności przedsiębiorstwa (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe). Z drugiej strony warto w ramach strategii ochrony własności intelektualnej obserwować poczynania konkurencji. Może bowiem zdarzyć się, że niechronione rozwiązania, które od dawna używane są w naszym przedsiębiorstwie, zostaną nagle opatentowane przez konkurencję. Za sprawą zaś działalności Europejskiego Urzędu Patentowego możliwe jest uzyskania ochrony niemal we wszystkich państwach europejskich (w drodze złożenia jednego wniosku o udzielenie patentu).”

Ekspansja naszych przedsiębiorców na rynki europejskie może powodować nerwowość u konkurencji, zwłaszcza, że nasze produkty często są tańsze i dobrej jakości. Przedsiębiorcy polscy muszą być na to przygotowani, między innymi poprzez wdrażanie spójnych oraz całościowych strategii związanych z ochroną praw własności intelektualnej. Nasza Kancelaria jest przygotowana na świadczenie takich usług” – stwierdza dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW.