Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

czwartek, 02 kwiecień 2015 11:45

Kancelaria RKKW wstrzymuje delisting Hutmen S.A.

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W dniu 22.1.2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. akt XX GC 1189/14, zabezpieczył powództwo mniejszościowego akcjonariusza spółki Hutmen S.A. o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji tej spółki oraz wycofania ich z obrotu regulowanego w ten sposób, iż wstrzymał wykonalność wskazanej uchwały. Postanowienie Sądu Okręgowego zostało wydane w wyniku uwzględnienia argumentów wnioskodawcy, który wykazywał, iż cena określona w wezwaniu na sprzedaż akcji Hutmen S.A. nie odpowiadała…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
25 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości pozew Radosława Sikorskiego w sprawie przeciwko Ringier Axel Springer Polska (RASP) reprezentowanym przez kancelarię Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Radosław Sikorski był reprezentowany przez adwokata Romana Giertycha. Po stronie Radosława Sikorskiego jako interwenient uboczny do udziału w sprawie zgłosiła się Fundacja CHAI, również reprezentowana przez Romana Giertycha. Radosław Sikorski pozwał RASP za naruszające jego dobra osobiste komentarze internautów opublikowane - na portalu fakt.pl  pod artykułem „Sikorski doniósł  na antysemitów…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
29.01.2015 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację wspólnika większościowego znanej spółki kapitałowej z siedzibą w Kątach Wrocławskich od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu oddalającego powództwo. Wspólnik domagał się ustalenia w trybie art.189 k.p.c., że zapisy zawartej umowy spółki są niezgodne z naturą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i w związku z tym nieważne. Kontestowany przepis umowy spółki wprowadza wyższe progi w stosunku do zapisów KSH w zakresie kworum na zgromadzeniu wspólników oraz większości niezbędnej do podjęcia uchwały przez to zgromadzenie.…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 17.10.2014 r. (sygn. akt. I C 540/13) powodowa spółka domagała się naprawienia szkody wynikłej z bezprawnego pobrania z konta spółki znaczącej kwoty pieniędzy przez ówczesnego jej prezesa. Miało to miejsce tuż przed odwołaniem pozwanego z funkcji. Pozwany – w tamtym czasie uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki - nie kwestionował, iż pobrał pieniądze z jej konta. Twierdził jednak, że uchwała o jego odwołaniu jest nieważna, gdyż została podjęta przez osoby nieuprawnione,…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
16 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa Konrada Kornatowskiego (byłego Komendanta Głównego Policji) przeciwko Janowi Rokicie o zapłatę 100.000 zł. tytułem zadośćuczynienia  oddalił powództwo w całości i zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3.617 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnym uzasadnieniu Sąd  podzielił argumentację strony pozwanej reprezentowanej przez pełnomocnika – mecenasa Konrada Orlika, adwokata w kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy, że, m.in.: niniejsze postępowanie sądowe nie może stanowić formy osobistej zemsty powoda…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Już za tydzień, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się V edycja Prawniczych Targów Praktyk i Pracy. W dniach 17-18 marca 2015 roku na studentów i absolwentów prawa oraz wszystkich zainteresowanych branżą prawną będą czekały wyjątkowe oferty praktyk, staży, pracy i szkoleń. W sali wystawienniczej 0.97 uczestnicy Targów będą mogli spotkać się z rekordową liczbą wystawców, wśród których znajdą się czołowe polskie i międzynarodowe kancelarie, instytucje branży prawnej oraz szkoły językowe. W holu BUW swoje stoiska będą posiadały również Koła…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy obsługiwała grupę jednego z największych producentów bioetanolu na świecie - SEKAB BioFuels & Chemicals w związku z jej inwestycją w 49% akcji w spółce Bioagra S.A. Inwestycja zakończyła się sprzedażą pakietu 49% akcji do spółek zależnych od rodziny Zbigniewa Komorowskiego za łączną kwotę 233 miliony SEK (około 105 milionów złotych). Projekt obejmował także: bieżącą pomoc prawną w związku z prowadzeniem inwestycji w Bioagra S.A., w związku, z którą prawnicy KZRP, mec. Rafał Rapala oraz…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ambasada Brytyjska oraz UK Trade & Investment we współpracy z TaylorWessing e|n|w|c organizuje międzynarodowe webinarium pt. „Wdrożenie dyrektywy w sprawie praw konsumentów w Europie Środkowo-Wschodniej. Praktyczne zagadnienia dotyczące wdrożenia dyrektywy UE w Polsce, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji.” Dnia 12 marca 2015 o godzinie 11:00 (10:00 czasu brytyjskiego) rozpocznie się międzynarodowe webinarium „Wdrożenie dyrektywy dotyczącej praw konsumentów w Europie Środkowo-Wschodniej. Praktyczne zagadnienia dotyczące wdrożenia dyrektywy UE w Polsce, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji.” Webinarium zostało zorganizowane…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
  3 marca o godzinie 18.00 do Hotelu Golden Tulip Warsaw Centre, przy ul. Towarowej 2 w Warszawie,  odbyło się Rendez-Vous Biznesu organizowane przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą. Spotkanie, w formie debaty z udziałem: wiceministra Mariusza Haładyja, podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki i Dr Eweliny Stobieckiej, koordynatora Międzynarodowego Centrum Mediacji, partner w kancelarii TaylorWessing e|n|w|c  poprowadziła Dyrektor Francusko-Poskiej Izby Gospodarczej Monika Constant. Rozmowa miała na celu przedstawienie zebranym gościom – przedsiębiorcom zrzeszonym w Izbie Francuskiej, możliwości, jakie daje polubowne rozwiązywanie sporów.…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
  27 lutego 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w całości apelację Romana Giertycha w sprawie przeciwko Ringier Axel Springer Polska – wydawcy m.in. Faktu, Newsweeka i Forbesa. Sąd Apelacyjny rozpoznawał sprawę po uchyleniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11  października 2012 r. (oddalającego apelację Romana Giertycha) i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Najwyższy na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez Romana Giertycha. Roman Giertych pozwał Ringier Axel Springer Polska za naruszające jego dobra osobiste komentarze…