Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

admin

admin

Praktyka prawa energetycznego warszawskiego biura Chadbourne & Parke zajęła pierwsze miejsce we wszystkich wiodących międzynarodowych rankingach kancelarii prawnych w tym roku: Chambers Europe, Legal 500 oraz IFLR1000.

Zespół ds. energetyki Chadbourne & Parke z powodzeniem doradza w procesach prywatyzacji, fuzji i przejęć przedsiębiorstw energetycznych oraz finansowania projektów energetycznych, a także z sukcesami reprezentuje największe przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce w sprawach spornych lub innych złożonych sprawach z zakresu prawa energetycznego i antymonopolowego. W ostatnich latach wiele precedensowych spraw prowadzonych przez prawników kancelarii dotyczyło projektów z zakresu energetyki wiatrowej

Silna praktyka energetyczna warszawskiego biura idealnie wpisuje się w strategię i reputację międzynarodowej firmy Chadbourne & Parke LLP nazwanej przez Legal 500 „Firmą Prawa Energetycznego Roku”, a także „Praktyką Prawa Energetycznego Roku” przez Law360.

„Cieszy nas, że praca prawników Chadbourne znajduje uznanie u naszych klientów, odzwierciedlone w międzynarodowych rankingach. Jest to dla nas impuls, by z jeszcze większą determinacją angażować się w trudne i pionierskie wyzwania w sektorze energetycznym”, powiedział Igor Muszyński, partner kierujący Praktyką Prawa Energetycznego w Chadbourne & Parke.

Wszystkich prawników, adwokatów i radców prawnych związanych z prawem nowych technologii oraz prawem Internetu, serdecznie zapraszamy na LXXVI seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "MECENAS IT - OPROGRAMOWANIE DLA PRAWNIKÓW", które będzie odbywało się 17 grudnia br. w Warszawie.

 

W programie wydarzenia między innymi

  • Jak zoptymalizować proces sprzedażowy? Wykorzystanie CRM w branży prawniczej.
  • Skuteczne narzędzia marketingu prawniczego w Internecie.
  • E-marketing dla prawników i kancelarii.
  • Nietypowe oprogramowanie w pracy prawnika– czyli jak zwiększyć swoją produktywność, ułatwić komunikację i „zaskoczyć” klienta.
  • Forma pisemna i elektroniczna czynności prawnych.
  • Ochrona poufności i inegralności informacji elektronicznej.

 

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/mit/index.php

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/mit/formularz_pr10.php

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
email: pr@konferencja.com.pl

 

 

Do zespołu ekspertów kancelarii Góralski&Goss Legal dołączył radca prawny Adam Michalczyk, doświadczony specjalista od transakcji nieruchomościowych oraz prawa budowlanego.

Mecenas Michalczyk jest radcą prawnym z bogatym doświadczeniem w doradztwie transakcyjnym oraz w prowadzeniu procesów komercjalizacji istniejących oraz nowo powstających obiektów handlowych i biurowych w Polsce. Ponadto, specjalizuje się w prowadzeniu projektów inwestycyjnych, w tym zakupu i sprzedaży nieruchomości, a także bieżącej obsłudze korporacyjnej dla międzynarodowych podmiotów gospodarczych.

Zanim dołączył do zespołu kancelarii GGLegal, nadzorował procesy prawne przy transakcjach M&A oraz projektach związanych z obrotem nieruchomościami w renomowanej warszawskiej kancelarii prawnej. Wcześniej, związany z jednym z największych europejskich inwestorów sektora nieruchomościowego, Immofinanz AG, gdzie odpowiadał za projekty nieruchomościowe od początku procesu inwestycyjnego aż do komercjalizacji i zarządzania obiektem. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku prawnika w międzynarodowej, sieciowej kancelarii prawnej w dziale korporacyjnym.

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami na tej uczelni. Ponadto, ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez Uniwersytet na Florydzie oraz Szkołę Prawa Niemieckiego prowadzoną przez Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn. Posiada również dyplom Uniwersytetu w Zurichu, gdzie studiował prawo europejskie i handlowe.

***

Kancelaria Góralski&Goss Legal, z siedzibą w Warszawie i oddziałem we Wrocławiu, powstała w 2010 roku. Aktualnie zatrudnia 15 merytorycznych pracowników i planuje zwiększenie zatrudnienia. Oferuje doradztwo prawne w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i administracyjnym, w szczególności w zakresie prawa ubezpieczeniowego, energetycznego, nieruchomościowego i budowlanego a także prawa transportowego. Z powodzeniem doradza także w dużych sporach gospodarczych.

Kontakt dla mediów: Katarzyna Dzideczek, t: 664 515 580
Email: pr@gglegal.pl

 

piątek, 23 październik 2015 14:48

Sukces Kancelarii RKKW w sporze o patent europejski

Urząd Patentowy, na podstawie decyzji z dnia 12.10.2015 r. (sygn. akt: Sp.33.2014) unieważnił patent europejski ze skutkiem w Polsce z uwagi na brak poziomu wynalazczego. Miało to miejsce w jednej ze spraw Klienta Kancelarii RKKW - polskiej znanej spółki z branży produkcyjnej. Dynamiczne wejście na rynek zagraniczny oraz zdobycie tam kilku znaczących klientów spotkało się z dużym niezadowoleniem tamtejszej konkurencji. Jedna z obecnych na tym rynku spółek podniosła zarzut naruszenia patentu europejskiego w związku z wprowadzaniem do obrotu jednego z produktów. Zarzutom towarzyszył też tzw. „czarny pijar” wśród klientów, że polska spółka dopuszcza się naruszenia patentu.

Tymczasem sporne rozwiązanie było jedynie drobnym udoskonaleniem rozwiązań wypracowanych przez polską spółkę oraz wprowadzanych przez nią do obrotu na kilka lat przed datą pierwszeństwa spornego patentu. Na szczęście, pomimo znacznego upływu czasu (ponad 10 lat), zachowana została część dokumentacji, związanej z ofertowaniem oraz sprzedażą relewantnych w sprawie elementów wyposażenia. Posłużyły one do zbudowania argumentacji co do braku poziomu wynalazczego spornego patentu z uwagi na istniejący w dacie zgłoszenia relewantny stan techniki.

Urząd Patentowy, na podstawie decyzji z dnia 12.10.2015 r. (sygn. akt: Sp.33.2014) unieważnił patent europejski ze skutkiem w Polsce z uwagi na brak poziomu wynalazczego. Decyzja jest ostateczna, choć nieprawomocna (może być przedmiotem zaskarżenia do WSA).

Cieszymy się z tej słusznej oraz korzystnej dla naszego Klienta decyzji. Jest ona jednak dopiero początkiem drogi. Decyzja polskiego Urzędu Patentowego ma skutek jedynie w Polsce, a patent europejski pozostaje w mocy w kilku innych krajach, w tym we Francji, gdzie zapoczątkowana została „wojna” ze strony konkurenta naszego Klienta. Tam też dążymy do unieważnienia patentu i mamy nadzieję, że decyzja polskiego Urzędu pomoże naszym francuskim kolegom w tamtejszym postępowaniu” - mówi radca prawny Aneta Pankowska, Partner w Kancelarii RKKW – pełnomocnik polskiej spółki w postępowaniu przed UP. Dodaje, iż „polscy przedsiębiorcy zaczynają dostrzegać wagę i znaczenie ochrony praw własności intelektualnej. Coraz częściej tworzą oraz wdrażają strategie, które zapewniają ochronę własności intelektualnej wytwarzanej w ramach przedsiębiorstwa. Strategia ta polega przede wszystkim na niezwłocznym uzyskiwaniu praw wyłącznych dla wytworów intelektualnych, wytwarzanych w ramach działalności przedsiębiorstwa (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe). Z drugiej strony warto w ramach strategii ochrony własności intelektualnej obserwować poczynania konkurencji. Może bowiem zdarzyć się, że niechronione rozwiązania, które od dawna używane są w naszym przedsiębiorstwie, zostaną nagle opatentowane przez konkurencję. Za sprawą zaś działalności Europejskiego Urzędu Patentowego możliwe jest uzyskania ochrony niemal we wszystkich państwach europejskich (w drodze złożenia jednego wniosku o udzielenie patentu).”

Ekspansja naszych przedsiębiorców na rynki europejskie może powodować nerwowość u konkurencji, zwłaszcza, że nasze produkty często są tańsze i dobrej jakości. Przedsiębiorcy polscy muszą być na to przygotowani, między innymi poprzez wdrażanie spójnych oraz całościowych strategii związanych z ochroną praw własności intelektualnej. Nasza Kancelaria jest przygotowana na świadczenie takich usług” – stwierdza dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW.

 

W dniu 24.9.2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - działając w trybie tzw. autokontroli - postanowił o zmianie swoich wcześniejszych postanowień wstrzymujących wykonanie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Gremi Media S.A. i m.in. oddalił wniosek o zabezpieczenie. Uznając argumenty przedstawione przez – reprezentującą Gremi Media S.A. - Kancelarię RKKW, Sąd uznał m.in., że działania co najmniej jednego z powodów stanowią element szantażu korporacyjnego.

Ww. orzeczenie zapadło na gruncie następującego stanu faktycznego: w dniu 6.7.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. podjęło uchwały m.in. w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego Gremi Media S.A. poprzez emisję akcji w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci pakietu udziałów w spółce Presspublica sp. z o.o., wydawcy m.in. Rzeczpospolitej i Parkietu.

Przedmiotowe uchwały zostały zaskarżone przez dwóch akcjonariuszy Gremi Media S.A., osoby fizyczne posiadające niewielkie pakiety akcji. Wnieśli oni również o udzielenie zabezpieczenia dochodzonego roszczenia poprzez wstrzymanie wykonalności podwyższeniowych uchwał. Znając wyłącznie argumenty powodów, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał ich żądania za uzasadnione oraz zablokował możliwość wykonania planowanego podwyższenia kapitału zakładowego (wstrzymał wykonalność powyższych uchwał). „Uznaliśmy, że zasadnym będzie przedstawienie Sądowi Okręgowemu w Warszawie argumentów merytorycznych oraz oddających szersze tło sporu, wskazujących na oczywistą bezzasadność roszczeń powodów sformułowanych w tej sprawie. W efekcie, rozpoznając wniosek o ponowne rozważenie sprawy, Sąd – znając już rzeczywisty obraz sporu – mógł skorygować wcześniej podjętą decyzję oraz zmienić orzeczenie wydane na niekorzyść naszego Klienta” – wyjaśnia dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, będący pełnomocnikiem procesowym Gremi Media S.A. w ramach omawianego postępowania. „Przyjęta przez nas taktyka procesowa odniosła skutek” – dodaje Kwaśnicki.

Sąd – co czyni tę sprawę wyjątkową – uznał m.in., że działania powodów miały na celu zablokowanie realizacji przedstawionej powszechnie w mediach strategii tworzenia grupy medialnej oraz wykorzystanie tego faktu w charakterze argumentu negocjacyjnego w relacjach z Gremi Media S.A. W związku z powyższym Sąd stwierdził, że działania co najmniej jednego z powód mają charakter szantażu korporacyjnego.

Mec. Radosław L. Kwaśnicki wskazuje, iż „od samego początku było jasne, że działania podjęte przez powodów stanowią element szantażu korporacyjnego. Sąd dostrzegł to i wyraźnie wyartykułował w uzasadnieniu swego postanowienia”. Kwaśnicki podkreśla także, że orzeczenie to ma niezmiernie istotne znaczenie praktyczne, wykraczające daleko poza ramy tej konkretnej sprawy. „Jest ono bardzo istotne dla wszystkich spółek oraz polskiego rynku kapitałowego. Dowodzi bowiem tego, iż sądy zaczynają trafniej identyfikować przypadki szantażu, których - wśród dużej liczby sporów korporacyjnych - bynajmniej nie jest mało, a ponadto mają odwagę – poprzez zastosowanie trybu samokontroli – samodzielnie korygować swoje pierwotne rozstrzygnięcia w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz gdy powód przedstawia im jedynie tzw. „swoją wersję prawdy” – konkluduje.

Pisał o tym Parkiet (http://rkkw.pl/aktualnosci/w-parkiecie-mowimy-o-szantazu-korporacyjnym/) i Rzeczpospolita http://rkkw.pl/aktualnosci/dr-kwasnicki-w-rzeczpospolitej-o-wygranej-gremi-z-szantazem-korporacyjnym/

 

Kancelaria RKKW doradzała funduszowi z Grupy MCI Management (MCI) Internet Ventures FIZ w toku transakcji mającej na celu dokapitalizowanie spółki „Starbroker sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie. Inwestycja docelowo ma objąć dofinansowanie spółki kwotą 3 mln PLN.

Serwis internetowy pod nazwą „StarBroker” stanowi innowacyjną platformę handlowo-komunikacyjną, w ramach której współpracujące ze spółką podmioty mają możliwość zawierania transakcji z obszaru pośrednictwa nieruchomościami. Założycielami serwisu są – powiązani m.in. ze spółką Excelead S.A. oraz agencją reklamową Bueller & Frye - David Rice oraz Michał Nowakowski, posiadający bogate doświadczenie w branży nieruchomości.

W ramach 2 kolejnych rund finansowania działający na zasadach venture capital fundusz dokapitalizuje planowany rozwój spółki kwotą do 3 mln PLN. Inwestycja została zrealizowana wspólnie z Krajowym Funduszem Kapitałowym (KFK), który w roli współudziałowca / uczestnika kilkunastu funduszy inwestycyjnych typu venture capital, wspiera inwestowanie w młode polskie firmy w fazie rozwojowej poszukujące optymalnego dla nich modelu biznesowego.

Na czele zespołu transakcyjnego przygotowującego dokumentację inwestycyjną stali mec. Krzysztof Wróbel, Partner kierujący Departamentem Fuzji i Przejęć (M&A) Kancelarii RKKW oraz mec. Marcin Jasiński, kierujący Departamentem Prawa Nieruchomości i Inwestycji Kancelarii RKKW.

Cieszymy się, że kolejna transakcja przeprowadzona we współpracy Kancelarii RKKW oraz MCI została sfinalizowana w kształcie w pełni odzwierciedlającym interesy naszego Klienta. Bogate doświadczenie Kancelarii RKKW w zakresie przeprowadzania transakcji inwestycyjnych pozwoliło na świadczenie kompleksowych usług na każdym etapie projektu, poczynając od przeprowadzenia badania due diligence, poprzez negocjacje, aż do opracowania dokumentacji transakcyjnej”, komentuje mec. Krzysztof Wróbel, Partner w Kancelarii RKKW.

Natomiast mec. Marcin Jasiński wskazuje, że: „transakcje obejmujące zaangażowanie kilku inwestorów finansowych – z czym mamy do czynienia w przypadku Starbroker – wymagają wypracowania szeregu rozwiązań zabezpieczających zróżnicowane intencje biznesowe wszystkich stron. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że po raz kolejny innowacyjne struktury prawne umożliwią rozwój podmiotu, którego działalność stała się przedmiotem zainteresowania MCI.”.

Obecnie podejmowane są czynności w celu realizacji końcowego etapu pierwszej transzy finansowania.

W dniu 25 sierpnia 2015 roku została podpisana umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce Contact Center przez Orange Polska S.A. i jej spółkę zależną TP Invest Sp. z o.o. Nabywcą Contact Center jest Arteria S.A., spółka działająca na rynku outsourcingu procesów wsparcia sprzedaży.

jusiel edyta FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz

Sprzedający byli reprezentowani przez kancelarię FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz. Za przeprowadzenie transakcji odpowiedzialna była Edyta Jusiel, radca prawny i wspólnik w Departamencie Korporacyjnym, Fuzji i Przejęć.

Sprzedaż Contact Center to kolejna transakcja przy której doradzaliśmy Orange. Ogromnie cieszymy się z zaufania, jakim obdarzył nas klient. Nieustannie dokładamy starań, aby jak najlepiej rozumieć potrzeby biznesowe naszych klientów i świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie” mówi Edyta Jusiel.

 

W dniu 11.8.2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, odmówił wpisu w rejestrze przedsiębiorców w KRS zmian wynikających z rzekomych uchwał o zmianie składu Rady Nadzorczej i Zarządu PGMB Budopol S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim powziętych w związku z próbą wrogiego przejęcia tej spółki przez jej giełdowego konkurenta – Herkules S.A.

Postanowienie Sądu Rejestrowego zostało wydane w wyniku uwzględnienia argumentów Spółki, która wskazywała, iż – działający na rzecz Herkules S.A., który usiłuje przejąć wrogo kontrolę nad Spółką - akcjonariusze zwołujący zgromadzenie nie dysponowali udziałem co najmniej 50% w kapitale zakładowym lub ogólnej liczbie głosów. Poza tym część akcji, z których głosowali, objęte było sądowym zakazem wykonywania prawa głosu.

Rozstrzygnięcia zapadłe przed sądami rejestrowymi mają olbrzymie znaczenie w sporach korporacyjnych, gdyż kreują domniemania prawne mające bardzo istotne znaczenie w praktyce obrotu.” - wskazuje mec. Dariusz Kulgawczuk, Partner stojący na czele Departamentu Prawa Spółek w Kancelarii RKKW, reprezentującej Spółkę w postępowaniu rejestrowym.

Sąd potwierdził nasze stanowisko, iż w ramach kognicji wynikającej z art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym sąd rejestrowy jest – w szczególnie uzasadnionych przypadkach - uprawniony do badania prawidłowości podjęcia uchwał zgromadzeń́ właścicielskich spółek kapitałowych.” – dodaje mec. Mariusz Pniewski z Departamentu Sporów Korporacyjnych w Kancelarii RKKW.

Kancelaria RKKW po raz kolejny z sukcesem przeciwstawia się wrogiemu przejęciu. Obrana przez corporate ridera „droga na skróty” polegająca na intencjonalnym lekceważeniu zakazów wynikających z postanowień sądowych o zabezpieczeniu nie przyniosła oczekiwanych efektów.” - podkreśla dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający Kancelarii RKKW, który kieruje Departamentem Sporów Korporacyjnych.

 

W dniu 16.07.2015 r. miało miejsce zamknięcie transakcji pomiędzy Gas Assets Management Sp. z o.o., spółką zależną od PGNiG, a PHZ Bartimpex S.A., spółką spadkobierców Aleksandra Gudzowatego. W wyniku tej transakcji PGNiG S.A. przejęła pośrednio dodatkowe 4% akcji w EuRoPol Gaz S.A., właściciela 680 km gazociągu dostarczającego gaz z Rosji do Europy (uzyskując tym samym – bezpośrednio i pośrednio – 52% akcji w EuRoPol Gaz S.A.)

Pośrednim ogniwem w transakcji była spółka Gas-Trading S.A., posiadająca 4% akcji w EuRoPol Gaz S.A., spółki odpowiedzialnej za polski odcinek tzw. gazociągu jamalskiego. Pozostali udziałowcy, EuRoPol Gaz to PGNiG oraz rosyjski operator gazowy OAO Gazprom, posiadają po 48% akcji spółki. Przejęciem kontroli nad dodatkowym pakietem zainteresowani byli od ponad 20 lat obydwaj operatorzy.

Przy negocjacjach z Bartimpex Kancelaria RKKW doradzała PGNiG, odpowiadając za strukturę transakcji, umożliwiającej PGNiG zrealizowanie swojego celu, którym było większość głosów na walnym zgromadzeniu EuRoPol Gazu.

Ze strony Kancelarii RKKW prawnikami stojącymi na czele zespołu odpowiedzialnego za obsługę prawną PGNiG w transakcji z Bartimpex byli dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający kierujący Departamentem Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii RKKW, mec. Krzysztof Wróbel, Partner kierujący Departamentem Fuzji i Przejęć (M&A) Kancelarii RKKW, jak również mec. Łukasz Sieczka, odpowiadający za Departament Prawa Umów (Kontraktów), działający jako pełnomocnik zarówno Gas Assets Management, jak i PGNiG.

wrobel krzysztof rkkwJak podkreślił mec. Krzysztof Wróbel, Partner w Kancelarii RKKW (na zdjęciu) – „Złożoność tej transakcji, w szczególności konieczność uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych sprawiła, że konieczne było już na wstępnym etapie opracowanie kompleksowego planu działań”.

Mec. Łukasz Sieczka, m.in. reprezentujący PGNiG w postępowaniu przez UOKiK, dodaje, iż „prace nad transakcją trwały od wielu miesięcy, w rezultacie jednak udało się doprowadzić do zamknięcia transakcji w zakładanym przez naszego Mocodawcę terminie”.

Transakcja ta z uwagi m.in. na swoją wielką rolę dla interesów Polski wymagała indywidualnego podejścia oraz przygotowania nieszablonowych konstrukcji prawnych. Z dumą mogę stwierdzić, że to nie pierwsza tak skomplikowana transakcja w której doradzała Kancelaria RKKW, co potwierdza jedynie, że przy obecnym poziome usług prawnych dla biznesu konieczne jest prezentowanie przez prawników niestandardowego myślenia, co musi być poparte wieloletnim doświadczeniem transakcyjnym” - stwierdza dr Radosław L. Kwaśnicki.

Komunikat PGNiG:
http://www.pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/changeYear/2015?_newslistportlet_WAR_newslistportlet_urlTitle=spolka-zalezna-pgnig-sa-sfinalizowala-zakup-akcji-gas-trading&_newslistportlet_WAR_newslistportlet_newsGroupId=10184&_newslistportlet_WAR_newslistportlet_action=newsDetails&_newslistportlet_WAR_newslistportlet_currentPage=1

 

W jednej ze spraw RKKW reprezentuje klientów – akcjonariuszy spółki akcyjnej (kiedyś publicznej) o wykonanie postanowień umowy inwestycyjnej. Po stronie pozwanej występuje zagraniczny inwestor, który w wyniku porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami przejął kontrolę nad spółkę, a potem odmówił przyrzeczonego w umowie inwestycyjnej wykupu ich akcji. Twierdzi, że został przez akcjonariuszy wprowadzony w błąd co do rzeczywistej sytuacji finansowej oraz gospodarczej spółki.

Po wniesieniu pozwu w tej sprawie przez akcjonariuszy, inwestor wystąpił z zawiadomieniem o popełnieniu przez akcjonariuszy (będących jednocześnie członkami zarządu spółki) przestępstwa fałszowania dokumentacji finansowej. W celu uprawdopodobnienia swoich stwierdzeń inwestor zamówił w jednej ze spółek audytorskich „wielkiej czwórki” usługę przeprowadzenia uzgodnionych procedur, której celem było wykazanie istnienia zawyżeń w zakresie kapitałów własnych spółki (na dzień zawierania umowy inwestycyjnej). Na tej podstawie wszczęte zostało postępowanie karne.

Akcjonariusze reprezentowani przez RKKW podjęli aktywną obronę. Twierdzili, że inwestor traktuje postępowanie karne jako instrument do zwalczania roszczeń akcjonariuszy podniesionych w postępowaniu cywilnym. Wskazywali, że inwestor przez dwa lata od przejęcia kontroli nad spółką, nie podejmował żadnych działań, które zmierzałyby do wykazania rzekomych nieprawidłowości w sprawozdawczości finansowej spółki. Podkreślali, że tzw. raport z przeprowadzania uzgodnionych procedur sporządzony przez spółkę audytorską na zlecenie inwestora, nie posiada wiarygodności, jaka przypisywana jest przeglądom lub badaniom sprawozdań finansowych. Nadto wskazywali, że dokument tego rodzaju nie powinien być przedkładany organom wymiaru sprawiedliwości jako dowód popełnienia przestępstwa, gdyż – z istoty swej – adresowany jest wyłącznie do osób, które na przeprowadzenie uzgodnionych procedur się zgodziły.

Prokuratura dwukrotnie umorzyła postępowanie, nie dopatrując się w działaniach zarządu spółki znamion przestępstwa. W ramach postępowania przygotowawczego sporządzona została opinia biegłego ds. rachunkowości, który nie podzielił zarzutów podniesionych przez inwestora oraz potwierdzonych w tzw. raporcie z przeprowadzenia uzgodnionych procedur, sporządzonym na zlecenie inwestora. Inwestor jednak na tym nie poprzestał występując do sądu z subsydiarnym aktem oskarżenia. Do subsydiarnego aktu oskarżenia dołączona została kolejna opinia prywatna, sporządzona przez tę samą spółkę audytorską. Jej celem było tym razem zakwestionowanie opinii biegłego sądowego.

Na wniosek obrońcy oskarżonych Sąd skierował sprawę na posiedzenie w celu umorzenia postępowania z uwagi na oczywisty brak faktycznych podstaw aktu oskarżenia (art. 339 § 3 KPK).

Sąd Okręgowy w Warszawie postępowanie umorzył, uznając, że całościowe oraz kompletne postępowanie dowodowe przeprowadzone przez Prokuratora, nie daje żadnych podstaw do twierdzenia, że działaniom oskarżonych można przypisać znamiona przestępstwa. Zapatrywanie to podzielił także Sąd Apelacyjny w Warszawie, który postanowieniem z dn. 09.06.2015 r. (Sygn. Akt: II AKz 360/15) prawomocnie zakończył postępowanie, oddalając zażalenie inwestora na wcześniejszą decyzję Sądu Okręgowego.

Inwestor wykazał się dużą determinacją w kierowaniu oskarżeń wobec naszych Klientów, upatrując w tych działaniach skutecznego narzędzia obrony w prowadzonym równolegle postępowaniu cywilnym. Decyzja Sądu Apelacyjnego ostatecznie zamknęła możliwość uwikłania naszych Klientów w długotrwały, a przede wszystkim niepotrzebny proces karny” – mówi mec. Aneta Pankowska, Partner w Kancelarii RKKW, pełnomocnik akcjonariuszy w tym sporze. „W naszej praktyce częste są przypadki, kiedy jedna ze stron próbuje wzmacniać swoje argumenty poprzez inicjowanie postępowań karnych. Kluczowe jest wówczas zapewnienie klientom profesjonalnego, kompleksowego wsparcia również na tym polu. Dlatego też będziemy umacniać działalność naszego departamentu karnego, a z pomocą niewątpliwie przyjdzie zmiana w prawie, która od 1 lipca 2015 r. pozwala radcom prawnym pełnić także funkcję obrońców w sprawach karnych.”   – wskazuje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w tej Kancelarii.