Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

środa, 21 lipiec 2010 13:46

Komunikacja interpersonalna - funkcja oraz metody szkolenia

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Komunikacja interpersonalna to jeden z najczęstszych tematów szkoleń – jest również wymieniana jako jedna z podstawowych umiejętności miękkich – tak bardzo cenionych na dzisiejszym rynku pracy. Poniżej znajdą Państwo informacje czego można się spodziewać, wybierając się na takie szkolenie, jak ono przebiega, jakie metody są zwykle stosowane, również przykłady gier, zabaw, symulacji.

Taka wiedza może być pomocna w podjęciu decyzji o wyborze szkolenia dla siebie, czy też skierowaniu na takowe swoich podwładnych. Decyzja taka wymaga m.in zrozumienia czym jest komunikacja w jakich obszarach życia może być zastosowana oraz jakie pełni tam funkcje.

Znaczenie i funkcje komunikacji

Jak twierdzą eksperci, brak skutecznej komunikacji jest jedną z najpoważniejszych przeszkód na drodze do efektywnej działalności grupowej. Dotyczy to zarówno przekazywania odpowiednich wiadomości, jak również rozumienia ich znaczeń. Komunikowanie, w języku łacińskim – communico - oznacza „czynić wspólnym, coś z kimś dzielić”. Dlatego też termin „komunikowanie się”  najczęściej jest rozumiany jako przekazywanie wiadomości pomiędzy nadawcą, a odbiorcą. Aby proces komunikacji był prawidłowy musi przebiegać dwukierunkowo, czyli z jednej strony następuje przekaz komunikatu od nadawcy a z drugiej strony jest odbiorca interpretujący przekaz i wysyłający zwrotną informację. Dwukierunkowość procesu komunik owacji wskazuje również badacz psychologii, Zbigniew Nęcki definiujący komunikację interpersonalną, jako podejmowaną w określonym kontekście wymianę werbalnych, wokalnych i niewerbalnych sygnałów (symboli) w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania.

Komunikacja interpersonalna w grupie, czy organizacji jest podstawą kontrolowania zachowania członków organizacji oraz funkcji, takich jak motywowanie, wyrażanie uczuć oraz informowanie, m.in. przez komunikowanie pożądanego sposobu zachowania lub negowanie niewłaściwego postępowania.

Komunikacja może sprzyjać w takich obszarach, jak:

Motywowanie pracowników – poprzez uświadamianie członkom organizacji oczekiwań wobec nich, sposobu poprawy efektywności oraz informowaniu o popełnianych błędach. Tym, co wzbudza motywację jest informowanie o celach i przekazywanie informacji zwrotnej o postępach w ich osiąganiu.

Wyrażanie uczuć, emocji – wyjawiania zarówno pozytywnych i negatywnych uczuć nie da się uniknąć pracując w zespole. Aby zadowolenie, czy też frustrację przekazywać odpowiednio i zrozumiale, należy znać zasady komunikacji.

Podejmowanie decyzji – podstawą procesu decyzyjnego jest przekazywanie danych czy informacji. Poprawna komunikacja zmniejsza ryzyko i zwiększa skuteczność działań.

Ponieważ komunikacja zawsze wiąże się z wymienionymi funkcjami, najczęściej pojawiającymi się zagadnieniami w programach szkoleniowych dotyczących komunikacji interpersonalnej, są m.in.:

  • Kody komunikacyjne
  • Zasady efektywnej komunikacji: zadawanie trafnych pytań, formułowanie zrozumiałych odpowiedzi, aktywne słuchanie;
  • Wybrane style porozumiewania się; sytuacji konfliktowej i stresowej
  • Konflikt w komunikacji, jego źródła, sposoby zapobiegania, techniki rozwiązywania konfliktów, odpowiednia reakcja na krytykę;
  • Stres w komunikacji, źródła powstania stresu,  efektywna komunikacja w sytuacji stresowej;
  • Emocje w komunikacji, wyrażanie uczuć w zrozumiały sposób dla odbiorcy, kierowanie własnymi emocjami;
  • Motywowanie siebie i innych;
  • Skuteczne podejmowanie decyzji.

Z powyższych informacji można zauważyć, iż poruszane zagadnienia są bardzo szerokie, dlatego też warto wcześniej zapoznać się z programem danego szkolenia, tak by odpowiednio dobrać je do własnych potrzeb.

Przykładowe symulacje, gry, dyskusje

Szkolenia tego typu zawsze zawierają część praktyczną, w której trenowane są umiejętności komunikacyjne. Najczęściej stosowane są różnego rodzaju gry, zabawy, symulacje, niekiedy będące metaforą sytuacji zawodowych, uświadamiającą procesy i zjawiska, kiedy indziej narzędziem, które bezpośrednio można zastosować dzień po szkoleniu w pracy. Poniżej opisane są aktywności, które mogą być stosowane podczas szkolenia z komunikacji.

„Plotka” – jest to zabawa mająca na celu uświadomienie uczestnikom błędów, barier, fałszów jakie powstają w codziennej komunikacji, a które mogą być przyczyną wielu konfliktów. Uczestnicy dobierają się w pary, następnie jedna osoba opowiada dłuższą historię, czy też anegdotę, zadaniem drugiej osoby jest słuchanie a następnie powtórzenie tej samej historii. Osoba opowiadająca, słysząc swoją historię z ust partnera ma możliwość zauważyć w jaki sposób jego przekazy jest odbierany przez innych oraz na odbiór komunikatu jest zgodny z zamierzeniami.

„Przekazywanie gestów” – zabawa ma analogiczne zasady do powszechnie znanego „głuchego telefonu”, jednakże zamiast komunikatu werbalnego, przekazywany jest gest. Wszyscy uczestnicy siedzą w kręgu, z zamkniętymi oczami, oprócz pary, która pokazuje sobie gest. Zabawa nie tylko ćwiczy gesty, sposób ich przekazywania, a także odbierania przez innych, co również jest elementem komunikacji, z tymże niewerbalnej. Ma ona bowiem na celu uświadomić uczestnikom błędnej komunikacji oraz zasady tej poprawnej.

„Rysowanie figur” – uczestnicy siedzą w trójkach , zwróceni tyłem do siebie. Jedna osoba trzyma kartkę z rysunkiem przedstawiającym skomplikowaną konfigurację geometryczną – jej zadaniem jest opisywanie rysunku w taki sposób aby pozostałe dwie osoby mogły w jak najwierniejszy sposób odtworzyć rysunek.

„rozmowy w trójkach” – uczestnicy pracują w 3 – osobowych grupach. Dwie osoby z grupy rozmawiają na wybrany temat , lub też symulują sytuację zawodową, np. przekazanie informacji o zwolnieniu swojemu podwładnemu. Zadaniem trzeciej osoby jest uważna obserwacja i późniejsze przekazanie swoich zarówno krytycznych, jak i budujących uwag.

Osobom pragnącym szerzej zapoznać się z tematem komunikacji w organizacji polecam m.in.:

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996
A. Potocki, R. Winkler, A. Żbikowska, Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Diffin, Warszawa 2003
J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 1999r.

Czytany 8882 razy