Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

admin

admin

Poniżej przedstawiamy raport Ministerstwa Sprawiedliwości, odnośnie wyników egzaminów wstępnych na aplikację radcowską, adwokacką oraz notarialną w 2008r.

Raport zbiorczy z ogółu zdających ze wszystkich uczelni podaje, iż najwięcej absolwentów, którzy dostali się na aplikacje pochodzi z Uniwersytetu Warszawskiego, pozytywny wynik otrzymało 23,46% spośród przystępujących z tej uczelni. Na drugim miejscu znajduje się Uniwersytet Gdański (zdawalność z tej uczelni w 2008r. to 15,89%), a na trzecim Uniwersytet Łódzki (zdawalność, 15,34%), czwarte miejsce należy do Uniwersytetu Wrocławskiego (15, 16%), natomiast pierwszą piątkę zamyka Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (14,68%).

Jeżeli chcesz sprawdzić ile osób dostało się z Twojej uczelni w 2008r. a także ile osób zdało na poszczególne aplikacje, zapraszamy do zapoznania się z poniższymi raportami, opublikowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości odnośnie wyników egzaminów wstępnych na aplikację radcowską, adwokacką oraz notarialną w 2008r.

W skład analizy wchodzi m.in. ilość osób jakie uzyskała pozytywny wynik egzaminu konkursowego na aplikację wg ocen na dyplomie, liczby osób zdających z danej uczelni oraz odsetka osób z wynikiem pozytywnym do liczby zdających.

Życzymy przyjemnej lektury!

 • Aplikacja Adwokacka 2008 Wszyscy przystępujący - wg ocen na dyplomie
 • Aplikacja Adwokacka 2008 Wszyscy przystępujący - wg roku ukończenia studiów
 • Aplikacja Adwokacka 2008 Wyniki wg liczby osób zdających z danej uczelni
 • Aplikacja Adwokacka 2008 Wyniki wg odsetka osób z wynikiem pozytywnym do liczby zdających
 • Aplikacja Notarialna 2008 Wszyscy przystępujący - wg ocen na dyplomie
 • Aplikacja Notarialna 2008 Wszyscy przystępujący - wg roku ukończenia studiów
 • Aplikacja Notarialna 2008 Wyniki wg liczby osób zdających z danej uczelni
 • Aplikacja Notarialna 2008 Wyniki wg odsetka osób z wynikiem pozytywnym do liczby zdających
 • Aplikacja Radcowska 2008 Wszyscy przystępujący - wg ocen na dyplomie
 • Aplikacja Radcowska 2008 Wszyscy przystępujący - wg roku ukończenia studiów
 • Aplikacja Radcowska 2008 Wyniki wg liczby osób zdających z danej uczelni
 • Aplikacja Radcowska 2008 Wyniki wg odsetka osób z wynikiem pozytywnym do liczby zdających
 • Wszystkie aplikacje 2008 Wszyscy przystępujący - wg ocen na dyplomie
 • Wszystkie aplikacje 2008 Wszyscy przystępujący - wg roku ukończenia uczelni
 • Wszystkie aplikacje 2008 Wyniki wg liczby osób zdających z danej uczelni
 • Wszystkie aplikacje 2008 Wyniki wg odsetka osób z wynikiem pozytywnym do liczby zdających
poniedziałek, 26 lipiec 2010 11:28

Na dobry początek... Adapciak !!!

W czasie, gdy tegoroczni maturzyści starają się o miejsca na studia trwają przygotowania do największego w Polsce spotkania świeżo upieczonych studentów wydziałów prawa i administracji – obozu integracyjnego zwanego  Adapciakiem.

Idea corocznych spotkań pierwszorocznych studentów prawa i administracji powstała przed ponad dekadą wśród członków Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Ma ona na celu adaptację w środowisku prawniczym oraz w szczególności wśród starszych kolegów.

Tegoroczny obóz będzie miał miejsce w dniach od 7 do 13 września, w wyjątkowym na studenckiej mapie Polski miejscu – w Kortowie (w Olsztynie), czyli na największym kampusie w kraju, przynależnym do Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. W studenckiej enkalwie, gdzie na co dzień przebywa kilkadziesiąt tysięcy żaków nietrudno będzie o prawdziwie akademicką atmosferę, a przede wszystkim dobrą zabawę.

Organizatorzy stawiają przede wszystkim na integrację oraz zapoznanie młodych adeptów prawa z tym, co czeka ich na studiach, a także po ich ukończeniu. Stąd też program obozu obfituje w gry i zabawy ( w tym tradycyjne już Toga Party), ale także daje uczestnikom możliwość spotkania z przyszłymi wykładowcami, a także prawnikami praktykami.

Wśród zaplanowanych prelekcji odbędą się wykłady profesorów; Macieja Zielińskiego, Władysława Rozwadowskiego, Bronisława Sitka oraz Jerzego Kasprzaka. Ponadto o swojej pracy opowiedzą przedstawiciele Okręgowej Izby Adwokackiej i Radców Prawnych. Obozowicze będą też nabywać nowe umiejętności pod okiem grupy trenerów Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.

Uczestnicy poprzednich edycji Adapciaka potwierdzają, że jest to dobry początek studiów i niezwykła okazja, by zdobyć niezbędną wiedzę jak przetrwać na studiach, a przede wszystkim zawrzeć bezcenne przyjaźnie. Najlepszą rekomendacją jest fakt, że ci, którzy raz wzięli udział w obozie  wracają w kolejnych latach w roli organizatorów lub starszych, doświadczonych kolegów.

Więcej informacji na stronie: http://www.elsa.org.pl/adapciak

karieraprawnika.pl obiął patronat medialny nad Adapciakiem.

Krajowa Rada Radców Prawnych przy współpracy z TNS OBOP zapytała 500 studentów IV i V roku prawa z uczelni z całej Polski o ich opinie m.in. nt. systemu kształcenia i możliwości praktycznego przygotowania się do zawodu na studiach, zniesienia egzaminu aplikację i wpływu otwartego dostępu do zawodów prawniczych na ich dalszą karierę zawodową.

Zgodnie z wynikami sondażu, gdyby egzaminy wstępne na aplikacje zostały zniesione, zdecydowana większość, bo 86% ankietowanych studentów zdecydowałaby się na jej odbycie. Tylko 7% zadeklarowało mimo wszystko chęć wykonywania zawodu doradcy prawnego, który to Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje uregulować prawnie w projekcie ustawy o państwowych egzaminach prawniczych ( w chwili obecnej doradcy to prawnicy nie posiadający uprawnień, którzy mogą udzielać porad prawnych, przygotowywać projekty pism, być pełnomocnikami w postępowaniu administracyjnym). Jednocześnie 60% badanych opowiedziało się za wprowadzeniem uprawnień dla zawodu doradcy prawnego, gdyby egzaminy na aplikację zostały zniesione.

Badani studenci są równie zgodni co do zwiększenia wymiaru zajęć praktycznych na wydziałach prawa, opinie taką wygłosiło 87% badanych. W oczach większości studentów, uczelnie nie dają im możliwości praktycznego przygotowania do zawodu, 36% uważa, że studia przygotowują tylko praktycznie do reprezentowania klienta przed sądem.

 

 
poniedziałek, 26 lipiec 2010 09:15

Aplikacja rzecznikowska - informacje podstawowe

Praca rzecznika patentowego

Rzecznik patentowy to zawodowy pełnomocnik występujący w sprawach patentów, znaków towarowych i wzorów. Obowiązki rzecznika patentowego to: opracowywanie i zgłaszanie projektu wynalazku, patentu, wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego, dokonywane na zlecenie podmiotów państwowych i prywatnych.

Czas trwania

Aplikacja trwa trzy lata i przystąpić do niej mogą absolwenci studiów prawniczych lub technicznych. Odbywać się ona może tylko pod kierunkiem patrona, którym może być tylko rzecznik patentowy.

Przebieg aplikacji

Aplikację prowadzi Krajowa Rada Rzeczników Patentowych. Nabór na aplikację odbywa się co 3 lata.

Aplikacja obejmuje wykłady i ćwiczenia z całokształtu wiedzy teoretycznej (650 godzin), składa się także z samodzielnie wykonywanych prac i zadań praktycznych (300 godzin). Prace i zadania, zlecane przez patrona, mogą być przez aplikanta wykonywane również poza miejscem odbywania aplikacji.

Pierwszym etapem aplikacji jest ukończenie dwusemestralnego Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej, następnie dwusemestralnego Studium Metodyki Czynności Zawodowych Rzecznika Patentowego oraz Studium Techniki Komputerowej i Komputerowego Prowadzenia Badań.

Aplikanci uczestniczą ponadto w rozprawach sądowych i w rozprawach patentowych prowadzonych w trybie spornym oraz w warsztatach z zakresu orzecznictwa, a także odbywają praktykę w Urzędzie Patentowym RP (100 godzin).

Tak więc cały system trzyletniego szkolenia zawiera w swym programie przedmioty obejmujące zarówno wiedzę techniczną, jak również prawo materialne i procesowe.

Egzamin

Egzamin ma formę rozmowy kwalifikacyjnej, polega na sprawdzeniu ogólnej wiedzy kandydata na temat własności przemysłowej oraz pracy rzecznika patentowego. Warunkiem przeprowadzenia konkursu jest zgłoszenie się minimum 25 kandydatów.

Koszt

Koszt aplikacji – 5000 zł. semestr.

 

 
poniedziałek, 26 lipiec 2010 09:06

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Jedna z 19., największa okręgowa izba radców prawnych w Polsce, skupiająca przeszło 5500 radców prawnych, spośród 24 500 radców prawnych w kraju. Prowadzi aplikację radcowską dla 1990 aplikantów, spośród 3000 w całym kraju.

Terytorialny zakres działania

Swoim zasięgiem obejmuje Warszawę i byłe województwo stołeczne.

Zadania OIRP

 • reprezentowanie interesów zawodowych członków okręgowej izby radców prawnych;
 • doskonalenie zawodowe radców prawnych;
 • nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców i aplikantów radcowskich;
 • występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych.

Uprawnienia OIRP w Warszawie

 • podejmowanie uchwał w sprawie wpisu na listę radców prawnych, w sprawie odmowy wpisu na listę radców prawnych, zawieszenia wykonywania zawodu przez radcę prawnego lub skreślenia z listy radców prawnych prowadzonej przez OIRP w Warszawie;
 • prowadzenie aplikacji radcowskiej, przeprowadzanie postępowania konkursowego (w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości) oraz egzaminu radcowskiego;
 • nadzór nad należytym oraz zgodnym z ustawą o radcach prawnych z 6 lipca 1982 roku i Kodeksem Etyki Radcy Prawnego wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Kim jest radca prawny

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego. Radcą prawnym może być wyłącznie prawnik wpisany na listę okręgowej izby, co wiąże się z odbyciem trzy i pół letniej aplikacji oraz złożeniem egzaminu zawodowego.

Wykonywanie zawodu radcy prawnego

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami z wyjątkiem wstępowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.

Pomocą prawną jest w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, zastępstwo prawne i procesowe.
Radca prawny wykonuje zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej.

Radca prawny a adwokat

Radca prawny to osoba spełniająca kwalifikacje wymagane przez ustawę o radcach prawnych i wpisana na listę radców prawnych. Może on wykonywać swój zawód w kancelarii radcy prawnego, w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej i komandytowej. Może być też zatrudniony w ramach stosunku pracy w firmie.

Adwokat to osoba posiadająca kwalifikacje określone w przepisach ustawy Prawo o adwokaturze, wpisana na listę adwokatów. Wykonuje on zawód w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim oraz w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej lub komandytowej.

Radca prawny podobnie jak adwokat jest prawnikiem udzielającym pomocy prawnej mającej na celu ochronę interesów podmiotów, na rzecz których jest wykonywana. Zajmuje się zatem w szczególności udzielaniem porad oraz sporządzaniem opinii prawnych, występuje w imieniu podmiotu na rzecz którego działa przed sądami i urzędami. Podstawową różnicą między radcą prawnym a adwokatem jest zakres spraw, w których mogą oni występować jako pełnomocnicy. Radca prawny nie może występować jako obrońca w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.

Dane teleadresowe:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
ul. Żytnia 15 lok. 16
01-014 Warszawa
tel. 022 862 41 69 (-72)
fax 022 862 41 73
e-mail: oirp@oirp.waw.pl
www.oirpwarszawa.pl

poniedziałek, 26 lipiec 2010 08:53

Aplikacja radcowska-informacje podstawowe

Charakterystyka pracy radcy prawnego

Zgodnie ustawą o wykonywaniu zawodu radcy prawego  z dnia 6 lipca 1982 r. radca prawny to prawnik, który może świadczyć pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym. Pomoc prawna polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Radca prawny może wykonywać zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komandytowej.

Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych.

Radca prawny a adwokat

Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami jest fakt iż radcowie mogą pozostawać w stosunku pracy, natomiast nie mogą być obrońcami w sprawach karnych do czego mają prawo adwokaci.

Ze względu na niewielkie różnice w kompetencjach radcy prawnego i adwokata, gdyż rozszerzono uprawnienia radców prawnych do prowadzenia spraw rodzinnych i obrony w sprawach o wykroczenia – coraz częściej pojawiają się głosy o unifikacji tych dwóch zawodów i powstania jednej dużej korporacji pod nazwą adwokatura.

Jednostkami organizacyjnymi są okręgowe izby radców prawnych oraz Krajowa Izba Radców Prawnych. Obecnie w Polsce funkcjonuje 19 izb radców prawnych.

Czas trwania

Aplikacja radcowska trwa 3 lata, rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku. Rocznie na aplikację przyjmowanych jest ok. 120 osób. Jak wskazują statystyki, średnio na jedno miejsce ubega się ok. 750 osób.

Przebieg aplikacji

Zajęcia składają się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Rozłożone są zwykle na dwa dni w tygodniu, tak, że jednego dnia odbywają się zajęcia praktyczne, drugiego dnia natomiast zajęcia teoretyczne. Podczas zajęć wykładowcy omawiają przewidziane Regulaminem zagadnienia prawne z perspektywy problemów prawnych, jakie napotykają w codziennej praktyce.

Praktyki

Nowelizacja ustawy z dnia 10 marca 2009 r. regulująca profesje prawnicze (Dz.U. nr 37, poz. 286) znosi obowiązek odbywania praktyk przez aplikantów.

Egzamin wstępny

Egzamin wstępny na aplikacji radcowskiej jest taki sam jak w przypadku aplikacji adwokackiej oraz notarialnej, a różni się jedynie wiedzą specjalistyczną, związaną ze specyfiką zawodu radcy.

Egzamin konkursowy na aplikację radcowską ma formę pisemną, jest to test złożony z 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt. Nie otrzymuje punktów ujemnych za niepoprawnie udzielone odpowiedzi! Pozytywny wynik egzaminu konkursowego uzyskuje się po udzieleniu 100 prawidłowych odpowiedzi, czyli 66% wszystkich odpowiedzi.

Isntytucją organizującą egzamin jest Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych.


Egzamin końcowy

Egzamin radcowski, kończący aplikację składa się z pięciu części pisemnych:

 1. test składający się z zestawu 100 pytań;
 2. zadanie z zakresu prawa karnego polegające na przygotowaniu aktu oskarżenia lub apelacji, lub sporządzeniu opinii prawnej;
 3. zadanie z zakresu prawa cywilnego - przygotowanie pozwu, wniosku, apelacji, lub opinii prawnej;
 4. zadanie z zakresu prawa gospodarczego - przygotowanie umowy albo pozwu lub wniosku albo apelacji, opinii prawnej;
 5. zadanie z zakresu prawa administracyjnego – przygotowanie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, sporządzenia opinii prawnej.

Do egzaminu radcowskiego składanego przed komisją bez odbycia aplikacji radcowskiej mogą przystąpić:

 1. doktorzy nauk prawnych;
 2. osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora;
 3. osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej;
 4. osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów;
 5. {iarelatednews articleid="340,339,338,337,336"}osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny;
 6. osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Wpis na listę radców prawnych, bez konieczności odbycia aplikacji i zdania egzaminu zawodowego ubiegać się mogą:

1)  profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych;

2)  osób, które co najmniej trzy lata zajmowały stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;

3)  osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód adwokata albo notariusza;


4)  osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:

 • zajmowały stanowisko asesora sądowego, asesora prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub
 • wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, z późn. zm.[7]), lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1,

5)  osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:

 • zajmowały stanowisko referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub
 • wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Koszty aplikacji

Koszt egzaminu - 1.000 zł. Oraz dodatkowe opłaty obowiązkowe przy składaniu dokumentów.

Semestr aplikacji (5 miesięcy) - 3.000 zł

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, w roku 2008 do egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską, komorniczą, notarialną i referendarską przystąpiło łącznie 13 132 osoby. Na aplikację radcowską przystępowało 8 060, z czego 930 osób uzyskało pozytywny wynik.

Poniżej znajdą Państwo analizę wyników testów na aplikację radcowską, a wśród nich m.in. informacje jakie oceny z dyplomów miały osoby, które dostały się na aplikację, pytania z jakiego zakresu prawa okazały się najbardziej problematyczne, a także na które pytanie padł najmniejszy odsetek poprawnych odpowiedzi.

1.     ANALIZA WYNIKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA

LP
ZAKRES EGZAMINU
% POZYTYWNIE UDZIELONYCH ODPOWIEDZI
% NEGATYWNIE UDZIELONYCH ODPOWIEDZI
ILOŚĆ PYTAŃ W TEŚCIE
PROCENTOWY UDZIAŁ W TEŚCIE
1
PRAWO KONSTYTUCYJNE
89,45
10,55
11
4,4%
2
PRAWO KARNE
63,23
36,77
18
7,2%
3
POSTĘPOWANIE KARNE
70,24
29,76
14
5,6%
4
PRAWO KARNE SKARBOWE
60,09
39,91
7
2,8%
5
PRAWO WYKROCZEŃ
67,52
32,48
5
2,0%
6
PRAWO CYWILNE
71,88
28,12
32
12,8%
7
POSTĘPOWANIE CYWILNE
55,95
44,05
30
12,0%
8
PRAWO GOSPODARCZE
54,24
45,76
19
7,6%
9
PRAWO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
61,41
38,59
15
6,0%
10
PRAWO PRACY
68,87
31,13
10
4,0%
11
PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
40,55
59,45
5
2,0%
12
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
78,86
21,14
15
6,0%
13
PRAWO ADMINISTRACYJNE
56,25
43,75
11
4,4%
14
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
62,76
37,24
13
5,2%
15
PRAWO FINANSOWE
64,30
35,70
14
5,6%
16
PRAWO EUROPEJSKIE
74,98
25,02
5
2,0%
17
PRAWO USTROJU SĄDÓW
54,00
46,00
11
4,4%
18
PRAWO USTROJU SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH
62,20
37,80
11
4,4%
19
PRAWO USTROJU INNYCH ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ
74,34
25,66
2
0,8%
20
WARUNKI WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO I ETYKA TEGO ZAWODU
58,45
41,55
2
0,8%
 
RAZEM
   
250
100%
 
1. ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ
 
Wykres 1. Oceny z dyplomów w odniesieniu do wszystkich ocen pozytywnych z egzaminu
Wykres 2. Stosunek pozytywnych wyników do wszystkich pozytywnych wyników w zależności od roku ukończenia

 


2.
Analiza pytań
 
 
PYTANIE NAJŁATWIEJSZE           98,96 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI
 
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, ograniczoną    zdolność do czynności prawnych ma osoba:
 
A. małoletnia, która zawarła związek małżeński,
B. małoletnia, której małżeństwo unieważniono,
C. pełnoletnia ubezwłasnowolniona częściowo.
 
 
PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE         9,24 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI
 
Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, merytorycznie niezasadny wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji w sprawie o rozwód, sąd:
 
A. oddala na posiedzeniu niejawnym,
B. odrzuca na posiedzeniu niejawnym,
C. oddala na rozprawie.
 
Źródło: www.ms.gov.pl

W dniach 1-4 grudnia 2009r. odbędzie się egzamin radcowski oraz egzamin adwokacki. Minister Sprawiedliwości podał wykaz tytułów aktów prawnych obowiązujących podczas tych egzaminów.

Egzamin adwokacki składa się z pięciu części pisemnych. Nowelizacja ustawy (Dz.U. nr 37, poz. 286) zniosła obowiązkową wcześniej część ustną egzaminu.

 1. test składający się z zestawu 100 pytań;
 2. zadanie z zakresu prawa karnego polegające na przygotowaniu aktu oskarżenia lub apelacji, lub sporządzeniu opinii prawnej;
 3. zadanie z zakresu prawa cywilnego - przygotowanie pozwu, wniosku, apelacji, lub opinii prawnej;
 4. zadanie z zakresu prawa gospodarczego - przygotowanie umowy albo pozwu lub wniosku albo apelacji, opinii prawnej;zadanie z zakresu prawa administracyjnego – przygotowanie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, sporządzenia opinii prawnej.
poniedziałek, 26 lipiec 2010 08:22

Szczęśliwa sobota dla aplikantów

Sobotni egzamin na aplikację okazał się wielkim zaskoczeniem dla zdających – na ich szczęście bardzo przyjemnym zaskoczeniem. Kandydaci na aplikację radcowską, adwokacką, notarialną oraz komorniczą świetne poradzili sobie z zestawami egzaminacyjnymi.

Wstępne informacje, podane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, uzyskane telefonicznie od przewodniczących komisji wskazują iż pozytywny wynik, w porównaniu z latami ubiegłymi, uzyskało bardzo wielu kandydatów.

Pozytywny wynik z egzaminów wstępnych uzyskało:

 • na aplikację adwokacką76,9% osób (dane ze wszystkich 27 komisji egzaminacyjnych),
 • na aplikację radcowską76,7% osób (dane z 20 komisji egzaminacyjnych),
 • na aplikację notarialną74,5% (dane ze wszystkich 6 komisji egzaminacyjnych),
 • na aplikację komorniczą92,2% (dane ze wszystkich 3 komisji egzaminacyjnych).
Komisje egzaminacyjne zaskoczyć mogła również rekordowa ilość chętnych.
Do wszystkich egzaminów zgłosiło się łącznie około 14 483 osoby, (dla porównania w 2008r. przystąpiło 13132) kandydatów, w tym: na aplikację adwokacką 4 044 (3542 w roku ubiegłym) osoby,  na aplikację radcowską 8 755 (8060 w 2008) osób, na aplikację notarialną 1 439 (1190 w 2008r.) osób, na aplikację komorniczą 245 (59 osób w 2008r.) osób.

ŁATWIEJSZY EGZAMIN?

Czy tak dobrych rezultatów upatrywać należy w nowej formie egzaminu? Tegoroczne egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną odbyły się bowiem na nowych zasadach, które zostały wprowadzone nowelizacją ustaw – Prawo o adwokaturze, o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie, która weszła w życie 25 marca 2009 r. Nowelizacja ta zmieniała charakter egzaminu na aplikacje z konkursowego, którego celem jest wyłonienie najlepszych kandydatów na wstępny, który sprawdza posiadanie przez kandydatów określonego poziomu wiedzy, umożliwiającego rozpoczęcie dalszego szkolenia na aplikacje.
Kandydaci już w maju poznali wykaz tytułów aktów prawnych obowiązujących na egzaminie. Wykazy te obejmowały 42 akty prawne na aplikację adwokacką i radcowską oraz 45 aktów prawnych na aplikację notarialną, podczas gdy w poprzednim stanie prawnym liczb aktów prawnych była praktycznie nieograniczona i potencjalnie mogła objąć nawet ponad tysiąc.
Z zakresu egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską usunięto prawo finansowe. Pytania z tego zakresu w latach poprzednich sprawiały dużą trudność zdającym.

Najbardziej istotną zmianą, która w zasadniczy sposób wpłynęła na wyniki egzaminów było obniżenie – przy jednoczesnym obniżeniu liczby pytań w teście - ustawowej minimalnej liczby punktów, która zapewnia uzyskanie wyniku pozytywnego (liczba pytań w teście – z 250 na 150, pozytywny wynik 100 punktów tj. 66 %, poprzednio 190, tj. 76%).

CO BĘDZIE ZA ROK?

Zaistniała sytuacja pod wątpliwość stawiać może przebieg, a przede wszystkim poziom trudności przyszłorocznych egzaminów. Czy komisje egzaminacyjne wyciągną wnioski i znacząco podniosą poziom trudności egzaminu, czy też utrzymają obecną tendencję, przez co ułatwią wielu kandydatom dostęp do aplikacji? Wtedy byłoby to zgodne z projektem Krajowej Rady Radców Prawnych, dotyczącym swobodnego dostępu do aplikacji, zakładającego całkowite zniesienie wstępnych egzaminów, zmiany metod nauczania, a także skrócenia czasu trwania aplikacji.

Poniżej podajemy zestawy pytań, z którymi zmierzyli się 19 września 2009r. kandydaci na aplikacje. W tym roku los okazał się być dla zdających niezwykle przychylny – pozytywny wynik otrzymało ponad 60% kandydatów. Tegoroczne egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną odbyły się na nowych zasadach, wprowadzających charakter testowy zamiast konkursowego egzaminu, wykaz tytułów aktów prawnych obowiązujących na egzaminie oraz usunięcie prawa finansowego z zakresu obowiązującego materiału.

APLIKACJA ADWOKACKA I RADCOWSKA

 • Zestaw pytań testowych z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską z dnia 19 września 2009 r.
 • Wykaz prawidłowych odpowiedzi do zestawu pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską z dnia 19 września 2009 r.

Źródło: www.ms.gov.pl