Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

admin

admin

poniedziałek, 26 lipiec 2010 13:44

Aplikacje korporacyjne 2008 – analiza wyników

Egzaminy konkursowe na aplikacje: radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą przeprowadziło 69 Komisji Egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości na obszarze właściwości poszczególnych rad okręgowych izb radców prawnych, okręgowych rad adwokackich, izb notarialnych oraz izb komorniczych. Natomiast egzamin konkursowy na aplikację referendarską przeprowadziło 18 Komisji Konkursowych, powołanych przez prezesów sądów apelacyjnych.

Testy egzaminacyjne, w oparciu o które przeprowadzone zostały egzaminy konkursowe, zostały przygotowane przez zespoły powołane przez Ministra Sprawiedliwości.{iarelatednews articleid="363,362,361,360,358"}Skład tych zespołów wynika wprost z przepisów ustaw: Prawo o adwokaturze, o radcach prawnych, Prawo o notariacie oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Przepisy te przewidują, że każdy 5 – osobowy zespół składa się z 3 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości oraz 2 członków danego samorządu zawodowego, wskazanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną oraz Krajową Radę Komorniczą.
 
 
Do egzaminów na powyższe aplikacje przystąpiło łącznie 13 132 osoby, w tym:
- na aplikację adwokacką 3 542 osoby,
- na aplikację radcowską 8 060 osób,
- na aplikację notarialną 1 190 osób,
- na aplikację komorniczą 59 osób,

ZAKRES EGZAMINU:
- na aplikację referendarską 272 osoby.

Pozytywny wynik z egzaminów konkursowych uzyskało:
- na aplikację adwokacką - 413 osób,
- na aplikację radcowską - 930 osób,
- na aplikację notarialną - 301 osób,
- na aplikację komorniczą - 58 osób.

W związku z powyższym, od nowego roku szkoleniowego aplikacje może rozpocząć łącznie 1 789 osób (w tym 87 aplikantów referendarskich).


 
 
ZASADY EGZAMINÓW NA APLIKACJE:
 
WARUNEK UZYSKANIA POZYTYWNEGO WYNIKU
 
 
 
UZYSKANIE 190 PUNKTÓW Z TESTU EGZAMINACYJNEGO, NA MOŻLIWYCH 250 DO OTRZYMANIA
 
ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE
 
Źródło: www.ms.gov.pl
 
poniedziałek, 26 lipiec 2010 13:30

Aplikacja Adwokacka analiza wyników 2008

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, w roku 2008 do egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską, komorniczą, notarialną i referendarską przystąpiło łącznie 13 132 osoby. Na aplikację adwokacką przystępowało 3 542, z czego 413 osób uzyskało pozytywny wynik.

Poniżej znajdą Państwo analizę wyników testów na aplikację adwokacką, a wśród nich m.in. informacje jakie oceny z dyplomów miały osoby, które dostały się na aplikację, pytania z jakiego zakresu prawa okazały się najbardziej problematyczne, a także na które pytanie padło ok. 98%, a na które tylko 6% poprawnych odpowiedzi.

1.    ANALIZA WYNIKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA
 
LP
ZAKRES EGZAMINU
% DOBRZE UDZIELONYCH ODP.
% ŹLE UDZIELONYCH ODP.
ILOŚĆ PYTAŃ W TEŚCIE
% UDZIAŁ W TEŚCIE
1
PRAWO KONSTYTUCYJNE
76,09
23,91
10
4,0%
2
PRAWO KARNE
65,19
34,81
21
8,4%
3
POSTĘPOWANIE KARNE
59,95
40,05
19
7,6%
4
PRAWO KARNE SKARBOWE
55,14
44,86
5
2,0%
5
PRAWO WYKROCZENIA
70,97
29,03
5
2,0%
6
PRAWO CYWILNE
65,34
34,66
29
11,6%
7
POSTĘPOWANIE CYWILNE
69,18
30,82
34
13,6%
8
PRAWO GOSPODARCZE
62,47
37,53
12
4,8%
9
PRAWO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
76,26
23,74
9
3,6%
11
PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
56,48
43,52
5
2,0%
12
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
74,69
25,31
15
6,0%
13
PRAWO ADMINISTRACYJNE
72,72
27,28
10
4,0%
14
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
72,56
27,44
8
3,2%
15
PRAWO FINANSOWE
51,82
48,18
21
8,4%
16
PRAWO EUROPEJSKIE
60,32
39,68
5
2,0%
17
PRAWO USTROJU SĄDÓW
53,54
46,46
10
4,0%
18
PRAWO USTROJU SAMORZĄDU ADWOKATURY
55,50
44,50
13
5,2%
19
PRAWO USTROJU INNYCH ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ
48,87
51,13
9
3,6%
20
WARUNKI WYKONYWANIA ZAWODU ADWOKATA I ETYKA TEGO ZAWODU
71,38
28,62
2
0,8%
13
PRAWO ADMINISTRACYJNE
72,72
27,28
10
4,0%
14
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
72,56
27,44
8
3,2%
15
PRAWO FINANSOWE
51,82
48,18
21
8,4%
16
PRAWO EUROPEJSKIE
60,32
39,68
5
2,0%
17
PRAWO USTROJU SĄDÓW
53,54
46,46
10
4,0%
18
PRAWO USTROJU SAMORZĄDU ADWOKATURY
55,50
44,50
13
5,2%
19
PRAWO USTROJU INNYCH ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ
48,87
51,13
9
3,6%
20
WARUNKI WYKONYWANIA ZAWODU ADWOKATA I ETYKA TEGO ZAWODU
71,38
28,62
2
0,8%
 
RAZEM
   
250
100%

 


2.    ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ
 
Wykres 1. Oceny z dyplomów w odniesieniu do wszystkich wyników pozytywnych z egzaminu.


Aby zapoznać się z całością artykułu, zapraszamy pod adres: Test konkursowy na aplikację adwokacką – analiza wyników z 2008 r.

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, w roku 2008 do egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską, komorniczą, notarialną i referendarską przystąpiło łącznie 13 132 osoby. Na aplikację radcowską przystępowało 8 060, z czego 930 osób uzyskało pozytywny wynik.

Poniżej znajdą Państwo analizę wyników testów na aplikację radcowską, a wśród nich m.in. informacje jakie oceny z dyplomów miały osoby, które dostały się na aplikację, pytania z jakiego zakresu prawa okazały się najbardziej problematyczne, a także na które pytanie padł najmniejszy odsetek poprawnych odpowiedzi.

1.     ANALIZA WYNIKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA

LP
ZAKRES EGZAMINU
% POZYTYWNIE UDZIELONYCH ODPOWIEDZI
% NEGATYWNIE UDZIELONYCH ODPOWIEDZI
ILOŚĆ PYTAŃ W TEŚCIE
PROCENTOWY UDZIAŁ W TEŚCIE
1
PRAWO KONSTYTUCYJNE
89,45
10,55
11
4,4%
2
PRAWO KARNE
63,23
36,77
18
7,2%
3
POSTĘPOWANIE KARNE
70,24
29,76
14
5,6%
4
PRAWO KARNE SKARBOWE
60,09
39,91
7
2,8%
5
PRAWO WYKROCZEŃ
67,52
32,48
5
2,0%
6
PRAWO CYWILNE
71,88
28,12
32
12,8%
7
POSTĘPOWANIE CYWILNE
55,95
44,05
30
12,0%
8
PRAWO GOSPODARCZE
54,24
45,76
19
7,6%
9
PRAWO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
61,41
38,59
15
6,0%
10
PRAWO PRACY
68,87
31,13
10
4,0%
11
PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
40,55
59,45
5
2,0%
12
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
78,86
21,14
15
6,0%
13
PRAWO ADMINISTRACYJNE
56,25
43,75
11
4,4%
14
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
62,76
37,24
13
5,2%
15
PRAWO FINANSOWE
64,30
35,70
14
5,6%
16
PRAWO EUROPEJSKIE
74,98
25,02
5
2,0%
17
PRAWO USTROJU SĄDÓW
54,00
46,00
11
4,4%
18
PRAWO USTROJU SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH
62,20
37,80
11
4,4%
19
PRAWO USTROJU INNYCH ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ
74,34
25,66
2
0,8%
20
WARUNKI WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO I ETYKA TEGO ZAWODU
58,45
41,55
2
0,8%
 
RAZEM
   
250
100%


W celu zapoznania się z całością artykułu, prosimy o przejście do strony: Pełna wersja artykułu.

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, w roku 2008 do egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską, komorniczą, notarialną i referendarską przystąpiło łącznie 13 132 osoby. Na aplikację notarialną przystępowało 1 190, z czego 301 osób uzyskało pozytywny wynik.

Poniżej znajdą Państwo analizę wyników testów na aplikację adwokacką, a wśród nich m.in. informacje jakie oceny z dyplomów miały osoby, które dostały się na aplikację, pytania z jakiego zakresu prawa okazały się najbardziej problematyczne, a także na które pytanie padło najwięcej poprawnych odpowiedzi.

1. ANALIZA WYNIKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA
 
LP
ZAKRES EGZAMINU
% DOBRZE UDZIELONYCH ODP.
% ŹLE UDZIELONYCH ODP.
ILOŚĆ PYTAŃ W TEŚCIE
% UDZIAŁ W TEŚCIE
1
PRAWO KONSTYTUCYJNE
87,84
12,16
12
4,8%
2
PRAWO CYWILNE
73,65
26,35
50
20,0%
3
POSTĘPOWANIE CYWILNE
65,77
34,23
16
6,4%
4
PRAWO GOSPODARCZE
52,62
47,38
12
4,8%
5
SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO
70,74
29,26
51
20,4%
6
PRAWO PRACY
58,24
41,76
4
1,6%
7
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
63,19
36,81
13
5,2%
8
PRAWO ADMINISTRACYJNE
61,94
38,06
25
10,0%
9
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
72,80
27,20
15
6,0%
10
PRAWO FINANSOWE
65,52
34,48
22
8,8%
11
PRAWO EUROPEJSKIE
48,34
51,66
5
2,0%
12
PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE
73,39
26,61
3
1,2%
13
USTRÓJ SĄDÓW
79,89
20,11
3
1,2%
14
USTRÓJ SAMORZĄDU NOTARIALNEGO I WARUNKI WYNKONYWANIA ZAWODU NOTARIUSZA I ETYKA TEGO ZAWODU
75,77
24,23
18
7,2%
15
USTRÓJ INNYCH ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ
11,76
88,24
1
0,4%


Aby przeczytać cały artykuł, prosimy kierować się do strony: Pełna wersja artykułu.

fotolia_7621221_subscription_l_ anyka - fotolia.com

Minister sprawiedliwości zatwierdził wykaz tytułów aktów prawnych, stanowiących podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2009 r.

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz. 1058 ze zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz. 1059 ze zm.) Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych,z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowychna egzamin wstępny na aplikację adwokacką i egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2009 r.:

 1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 2. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 3. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 4. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 5. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 7. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 8. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 9. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 10. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 11. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 12. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 13. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
 14. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 15. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 16. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 17. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze,
 18. ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
 19. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 20. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 21. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 22. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 23. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 24. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 25. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 26. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
 27. {iarelatednews articleid="362,361,358,355,352"}ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 28. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 29. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 30. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 31. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 32. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 33. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. ustanawiający Wspólnotę Europejską – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Aten,
 34. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Aten,
 35. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 36. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
 37. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 38. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 39. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
 40. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 41. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 42. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Źródło: www.ms.gov.pl

Minister Sprawiedliwości podał tytuły aktów prawnych, stanowiących podstawę do opracowania pytań testowych na egzamin konkursowy na aplikację notarialną w 2009r.

 1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. ustanawiający Wspólnotę Europejską – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Aten,
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 8. ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,
 9. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 10. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 11. ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
 12. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
 13. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
 14. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 15. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 16. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
 17. ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 18. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Aten,
 19. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 20. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 21. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 22. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 23. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 24. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 25. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 26. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
 27. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 28. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 29. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 30. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 31. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 32. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 33. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 34. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 35. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 36. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 37. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
 38. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze,
 39. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 40. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
 41. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 42. ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,
 43. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
 44. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 45. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Znany jest już wykaz tytułów aktów prawnychz których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowychna egzamin notarialny dla aplikantów notarialnych, którzy egzamin konkursowy zdali w dniu 10 grudnia 2005 r.:

 1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. ustanawiający Wspólnotę Europejską – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Aten,
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 5. Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.,
 6. ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim,
 7. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 8. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 9. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 10. ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,
 11. ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 12. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 13. ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych,
 14. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 15. ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
 16.  
 17. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
 18. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
 19. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
 20. ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego,
 21. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 22. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
 23. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 24. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 25. ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 26. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
 27. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 28. ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 29. ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 30. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Aten,
 31. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 32. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 33. ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
 34. ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
 35. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 36. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 37. ustawa z dnia 29 lipca 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 38. ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 39. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 40. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
 41. uchwała Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. Kodeks etyki zawodowej notariusza,
 42. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 43. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 44. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 45. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 46. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 47. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 48. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 49. ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie,
 50. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 51. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 52. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe,
 53. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 54. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
 55. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze,
 56. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 57. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
 58. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
 59. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 60. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 61. ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,
 62. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
 63. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 64. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.