Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

admin

admin

Prawnicy Kancelarii Prawnej Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy zostali wybrani jako współautor trzeciej edycji międzynarodowej serii publikacji „Investment Funds” wydawanej przez Sweet & Maxwell - czołowego brytyjskiego wydawcę specjalizującego się w profesjonalnych publikacjach prawniczych, należącego do grupy Thomson Reuters, jednej z największych na świecie multimedialnych agencji informacyjnych.

Publikacja „Investment Funds” zawiera globalną analizę porównawczą regulacji prawnych dotyczących tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w ponad 30 najbardziej liczących się jurysdykcjach na świecie, w których rynek ten aktywnie działa. Poszczególne części, odpowiednio dla danego kraju, napisane zostały przez wiodących praktyków na danym rynku, specjalizujących się w tematyce funduszy inwestycyjnych. Pozycja ta przeznaczona jest dla osób zainteresowanych tematyką funkcjonowania instytucji zbiorowego inwestowania, w tym m.in. zarządzających funduszami inwestycyjnymi, prawników i doradców.

W marcu 2016 r. ukazało się najnowsze, trzecie wydanie z tej serii, przy tworzeniu którego udział mieli również prawnicy Kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy.

Autorami polskiej części publikacji są Tomasz Masiarz – Wspólnik Kancelarii, kierujący praktyką w zakresie funduszy inwestycyjnych oraz adwokat Rafał Lidke, związany z Kancelarią od blisko 10 lat.

Przedmiotem raportu jest wpływ orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej na realizację postępowań informatycznych w Polsce w latach 2013-2015. Krajowa Izba Gospodarcza objęła patronat nad publikacją.

Raport przedstawia analizę wyroków wydanych przez KIO w istotnych postępowaniach informatycznych w ciągu ostatnich trzech lat. Są to przetargi na systemy IT, w szczególności zamówienia na wdrożenie, utrzymanie lub serwis, rozwój, modyfikację, rozbudowę lub migrację systemów IT, istotne z perspektywy rozwoju technologicznego państwa.

Celem publikacji jest przedstawienie przyczyn, dla których system orzekania KIO jest nieefektywny oraz przedstawienie rekomendacji mających na celu poprawę sytuacji w Polsce. Analiza poparta jest przykładami kluczowych dla funkcjonowania państwa postępowań informatycznych, w których orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej wywarły istotny wpływ na brak powodzenia projektu, lub też doprowadziły do wielu trudności związanych z wdrożeniem systemu IT przez zamawiającego.

Autorami raportu są prawnicy z warszawskiego biura Bird & Bird: Maciej Gawroński, partner zarządzający, Monika Kucharczyk, szef praktyki prawa zamówień publicznych oraz Karina Bieniek z zespołu IT i transakcji handlowych.

– Powracające pytania o przyczyny niepowodzeń kluczowych projektów IT prowadzą do konieczności kompleksowej analizy systemu, w którym te projekty są realizowane. Zdecydowana większość zamówień IT, które mają wpływ na cyfryzację państwa odbywa się w oparciu o zamówienia publiczne regulowane przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych. W całym tym procesie istotną rolę odgrywa Krajowa Izba Odwoławcza, która jest organem właściwym do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Niestety system orzekania jest nieefektywny, dlatego też przygotowaliśmy raport przedstawiający rekomendacje zmian systemowych – komentuje temat Maciej Gawroński, partner zarządzający Bird & Bird, jeden ze współautorów raportu.

W ramach promowania dobrych praktyk, patronat nad publikacją objęła Krajowa Izba Gospodarcza. To największa niezależna organizacja biznesu w Polsce, której misją jest reprezentowanie interesów polskich przedsiębiorców i promowanie społecznej wrażliwości biznesu oraz wdrażanie etycznych standardów.

Raport można pobrać ze strony kancelarii Bird & Bird

W opisywanej sprawie spółka publiczna, będąca Klientem Kancelarii RKKW, padła ofiarą działań akcjonariusza mniejszościowego, który jednocześnie prowadzi w stosunku do niej działalność konkurencyjną. Akcjonariusz ten zamierzał dokonać wrogiego przejęcia i uzyskać możliwość decydowania o sprawach spółki nie w drodze zwiększenia swojego udziału kapitałowego, ale poprzez uniemożliwienie wykonywania prawa głosu przez innych akcjonariuszy. W tym celu wykorzystał przepisy dotyczące znacznych pakietów akcji w spółkach publicznych i uznał, że akcjonariusze posiadający około 1/3 głosów na walnym zgromadzeniu, są objęci zakazem wykonywania prawa głosu. Na uzasadnienie tej tezy wywiódł istnienie pomiędzy nimi porozumienia.

Opisywany akcjonariusz na walnym zgromadzeniu utworzył grupę i wybrał w drodze głosowania oddzielnymi grupami jednego członka rady nadzorczej. Pozostali członkowie rady zostali powołani przez walne zgromadzenie. Kilka dni po zakończeniu zgromadzenia członek rady nadzorczej wybrany przez grupę zaskarżył większość uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu i wniósł o udzielenie zabezpieczenia. Wniosek oparł na twierdzeniu, iż znaczna część akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu utraciła prawo głosu. Sąd Okręgowy uwzględnił jego wniosek i wstrzymał wykonalność podjętych uchwał. Zabezpieczenie objęło m.in. uchwały o powołaniu członków rady nadzorczej oraz odwołaniu prezesa zarządu.

W wyniku wydania ww. postanowienia o zabezpieczeniu powstały wątpliwości związane z tym, czy rada nadzorcza pozwanej spółki może działać oraz jaki jest skład zarządu. Wątpliwości te były dodatkowo potęgowane przez członka rady nadzorczej, który zaskarżył uchwały oraz przez akcjonariusza, który go wybrał. Członek rady nadzorczej wnosił bowiem o dopuszczenie odwołanej prezes zarządu do działania, a akcjonariusz prowadził działania PR, mające na celu podważenie renomy spółki, na którą składa się m.in. stabilna sytuacja jej organów.

Kancelaria RKKW wsparła działania spółki podejmowane w celu uchylenia zabezpieczenia. W wyniku tych działań Sąd Apelacyjny ostatecznie uchylił postanowienie o zabezpieczeniu. Przez to organy spółki mogą obecnie w sposób niezakłócony wykonywać swoje zadania.

Ta sprawa jest przykładem tego, że nawet stabilna spółka, o utrwalonym akcjonariacie może z dnia na dzień utracić zdolność do działania w wyniku prób jej wrogiego przejęcia. Dlatego tak ważne jest podjęcie szybkich działań w ramach postępowania zabezpieczającego. Jeżeli zabezpieczenie nie zostaje uchylone już na początku postępowania, wywołane przez nie szkody trudno jest później zrekompensować roszczeniami odszkodowawczymi.” – wskazuje mec. Damian Dworek, Partner w Kancelarii RKKW reprezentujący Klienta w sporze.

Dr Radosław L. Kwaśnicki – Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW – dodaje „W postępowaniu zabezpieczającym mogą decydować niuanse. Rozstrzygnięcie sądu w tym postępowaniu opiera się bowiem na odformalizowanej ocenie racji stron. W związku z tym staramy się, jako kancelaria, przedstawiać racje Klienta jak najbardziej czytelnie. Wywodzimy je nie tylko z treści przepisów, ale i praktycznych konsekwencji, jakie będą wynikać z podjęcia przez sąd określonego rozstrzygnięcia. W tym postępowaniu takie działanie odniosło zamierzony efekt i dzięki temu Klient kancelarii może normalnie prowadzić działalność poprzez swoje organy”.

 

Greenberg Traurig doradzała Alior Bank przy zawarciu umowy dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH od podmiotów powiązanych GE Capital. Umowa nabycia została podpisana wczoraj, czyli 31 marca 2016 roku. Alior Bank wycenił całkowitą wartość podstawowej działalności Banku BPH na 1,5 miliarda PLN.

Nabycie akcji Banku BPH zostanie zrealizowane w drodze publicznego wezwania, następnie podstawowa działalność Banku BPH zostanie wydzielona do Alior Banku. Transakcja zostanie sfinansowana poprzez publiczną emisję nowych akcji Alior Banku na rzecz obecnych akcjonariuszy z zachowaniem prawa poboru.

"To już druga, po Meritum Banku, transakcja, przy której doradza nam Greenberg Traurig. Bardzo cenimy współpracę z kancelarią i jej wkład w stworzenie innowacyjnej struktury transakcji zakupu Banku BPH. To dopiero początek naszej współpracy. Przed nami podział Banku BPH i oferta akcji Alior Banku." – powiedział Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu Alior Banku.

Jesteśmy niezwykle zadowoleni z okazji reprezentowania Alior Banku w realizacji kolejnej prestiżowej transakcji. Niniejsza transakcja potwierdza rolę Greenberg Traurig jako lidera w Polsce w odniesieniu do transakcji fuzji i przejęć, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego." – dodał Lejb Fogelman, Senior Partner warszawskiego biura Greenberg Traurig.

Transakcja prowadzona jest przez Senior Partnera Lejba Fogelmana, Partnera Stephena  Horvatha z londyńskiego biura Greenberg Traurig oraz Partnera Łukasza Pawlaka.

Finalizacja transakcji uzależniona będzie od ziszczenia się warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego oraz właściwych zgód i decyzji KNF. Zamknięcie transakcji przewiduje się do końca 2016 r.

 

Schoenherr, wiodąca kancelaria prawna w Europie Środkowo-Wschodniej specjalizująca się w prawie gospodarczym, zdobyła tytuł "Kancelarii prawnej roku w regionie Europy Wschodniej i Bałkanów (2016)" w rankingu prestiżowego magazynu prawnego The Lawyer.

W imieniu kancelarii nagrodę odebrał Vladimír Čížek, Partner Schoenherr z biura w Pradze, specjalizujący się w transakcjach M&A. Rozdaniu nagród towarzyszyła gala Lawyers' European Awards, która odbyła się w Londynie.

Zdobyte przez nas wyróżnienie to uhonorowanie wysiłków prawników Schoenherr w całej Europie Środkowo-Wschodniej. To wspólny sukces wszystkich biur kancelarii, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni i który stanowi ogromną motywację do dalszej pracy - mówi Paweł Halwa, partner zarządzający w warszawskim biurze kancelarii Schoenherr.

Kluczowe transakcje w regionie

W ciągu ostatnich 12 miesięcy prawnicy Schoenherr uczestniczyli w wielu kluczowych transakcjach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Kancelaria doradzała między innymi:

  • Ingram Micro w sprawie przejęcia spółki Value-Added Distributors RRC Group w Europie Środkowo-Wschodniej,
  • Blackstone w sprawie przejęcia aktywów nieruchomościowych od GE Capital Real Estate o globalnej wartości ponad 1.9 mld EUR,
  • Grupie Praktiker w sprawie transakcji podlegającej wielu jurysdykcjom, dotyczącej sprzedaży spółek Praktiker w różnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej,
  • Laško, wiodącej słoweńskiej grupie piwowarskiej, w sprawie sprzedaży ponad 51% pakietu udziałów spółce Heineken, oraz
  • Telekom Slovenije w sprawie przejęcia spółki Debitel.

Tytuł "Kancelarii prawnej roku w regionie Europy Wschodniej i Bałkanów" nie jest jedynym wyróżnieniem dla Schoenherr w ostatnim czasie. Kancelaria po raz kolejny znalazła się na szczycie corocznego rankingu Mergermarket, obejmującego Austrię oraz obszar Europy Środkowo-Wschodniej. Z kolei Chambers przyznał Schoenherr tytuł "Kancelarii prawnej roku w regionie Europy Południowo-Wschodniej".

The Lawyer to wiodący brytyjski tygodnik poruszający tematykę prawną w ujęciu globalnym. W 2009 na rynku pojawiło się europejskie wydanie magazynu. Przyznawane przez The Lawyer nagrody należą do najbardziej prestiżowych w branży prawnej.

Zgodnie z najnowszym rankingiem Chambers Global 2016, opublikowanym przez Chambers and Partners, Greenberg Traurig jest jedną z najlepszych w Polsce kancelarii prawnych w zakresie transakcji na rynkach kapitałowych (capital markets equity) oraz fuzji i przejęć. W tych kategoriach Chambers Global 2016 przyznał Greenberg Traurig tzw. kategorię Band 1, czyli najwyższą z możliwych.

W odniesieniu do postępowań sądowych i arbitrażowych, Kancelaria została sklasyfikowana jako Band 2.

W doradztwie z zakresu bankowości i finansów oraz w transakcjach dłużnych na rynkach kapitałowych, Chambers Global 2016 przyznało Greenberg Traurig kategorię Band 3.

Partner Zarządzający Greenberg Traurig Jarosław Grzesiak otrzymał kategorię Band 1 w zakresie transakcji na rynkach kapitałowych oraz Band 1 w zakresie fuzji i przejęć.

W transakcjach fuzji i przejęć Partner Lejb Fogelman ma najwyższą możliwą pozycję w rankingu „Senior Statesmen”.

Partner Paweł Pietkiewicz został nagrodzony kategorią Band 1 w zakresie sporów sądowych i arbitrażowych oraz Band 2 w kategorii najbardziej cenionych arbitrów.

W transakcjach na rynkach kapitałowych Partner Ireneusz Matusielański został oceniony jako Band 2, Partner Rafał Sieński otrzymał kategorię Band 3, a Partner Lokalny Paweł Piotrowski został uznany za wschodzącą gwiazdę rynków kapitałowych.

Partnera Federico Salinasa doceniono jako eksperta w Polsce w odniesieniu do transakcji przeprowadzanych na rynkach kapitałowych w Stanach Zjednoczonych, a także w rankingu amerykańskim jako zagranicznego eksperta w zakresie rynków kapitałowych w Polsce.

Partnerowi Andrzejowi Wysokińskiemu przyznano kategorię Band 3 w doradztwie dla sektora bankowości i finansów oraz w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Partner Agnieszka Stankiewicz została oceniona jako Band 4 w odniesieniu do bankowości i finansów, Partner Lokalny Przemysław Kozdój został uznany za wschodzącą gwiazdę tej praktyki.

Chambers and Partners ocenia kancelarie prawne oraz prawników w ponad 190 krajach i jest jednym z najbardziej prestiżowych rankingów na świecie.

Kancelaria RKKW doradzała funduszowi Experior Venture Fund (EVF) w toku transakcji mającej na celu dokapitalizowanie spółki „Inex System sp. z o.o.” z siedzibą w Jasinie. Inwestycja funduszu poprzedzona została badaniem stanu prawnego, restrukturyzacją oraz dostosowaniem struktury kapitałowej spółki do nowej inwestycji funduszu.

Dofinansowana spółka powstała w 2009 roku i zajmuje się obecnie produkcją oraz sprzedażą w całej UE mebli do systemów reklamowych instalowanych w profesjonalnych punktach reklamowych i sprzedażowych (POS). Z kolei Experior Venture Fund jest funduszem utworzonym wraz z Krajowym Funduszem Kapitałowym (KFK), inwestującym w spółki innowacyjne z dużym potencjałem wzrostu.

Na czele zespołu transakcyjnego przygotowującego dokumentację inwestycyjną stali mec. Marcin Jasiński, kierujący Departamentem Prawa Nieruchomości i Inwestycji Kancelarii RKKW oraz mec. Jarosław Szewczyk, kierujący Departamentem Bankowości i Finansów Kancelarii RKKW.

„Cieszymy się, że kolejna transakcja przeprowadzona we współpracy Kancelarii RKKW z funduszem typu venture capital została sfinalizowana zgodnie z intencjami naszego klienta. Coraz bogatsze doświadczenie naszej kancelarii w sektorze transakcji typu private equity/venture capital pozwala nam na obsługę funduszy kapitałowych adresujących swoje oferty do spółek na różnym etapie rozwoju. Pomagamy funduszom zarówno na etapie negocjacji, badania prawnego spółki aż po przygotowanie dokumentacji transakcyjnej”, komentuje Dr Radosław L. Kwaśnicki – Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW.

W ramach współpracy z MCI.TechVentures, kancelaria obsłużyła rekordowo udaną transakcję wyjścia z inwestycji w Europie Środkowo – Wschodniej w tym roku. Fundusz zrealizował na niej najwyższy zysk w swojej historii.

Zespół Squire Patton Boggs doradzał MCI.TechVentures, funduszowi zarządzanemu przez Grupę Private Equity Managers, przy sprzedaży akcji w Grupie Invia/Travelplanet, największej spółce e-travel w Europie Środkowo – Wschodniej. Wartość transakcji wyniosła ponad 327 mln zł, co pozwoliło zrealizować najwyższy zysk w historii funduszu.

Jak podaje MCI.TechVentures (http://mci.pl/mcitechventures-sfinalizowal-transakcje-sprzedazy-grupy-invia), nabywcą 100 proc. akcji Invii jest fundusz Rockaway Capital, a wycena Invii w transakcji wyniosła 76 mln euro, tj. ponad 327 mln zł. Fundusz sprzedał swoje akcje za 56 mln euro tj. ponad 241,5 mln zł, realizując ponad 11-krotny zwrot na inwestycji początkowej oraz 3,5-krotny zwrot na inwestycji secondary (późniejszy wykup pakietu akcji od innych akcjonariuszy). Wraz z funduszem, swoje akcje sprzedali również pozostali akcjonariusze: Michal Drozd i Mezzanine Management. Dla funduszu transakcja ta oznacza jednocześnie zakończenie inwestycji w Invię oraz TravelPlanet, gdyż w 2011 roku Invia w ramach konsolidacji rynku nabyła od MCI cały posiadany przez fundusz pakiet TravelPlanet.

W okresie naszego zaangażowania jako inwestora, Invia zbudowała pozycję lidera rynku sprzedaży pakietów turystycznych online w regionie Europy Środkowo-Wschodniej poprzez wzrost organiczny i akwizycje, poprawiając jednocześnie efektywność operacyjną. Chciałbym pogratulować tej transakcji Michałowi Drozdowi, założycielowi spółki, i pozostałym członkom zespołów zarządzających Invią i TravelPlanet, gdyż jest to duży sukces dla całej Grupy. Jestem przekonany, że transakcja ta umocni potencjał Invii do dalszego rozwoju w Europie Środkowo – Wschodniej i przyniesie korzyści, zarówno dla samej firmy, jak i Grupy Rockaway”powiedział Sylwester Janik, Partner w MCI Capital, zarządzający funduszem MCI.TechVentures oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Invii.

 

michal karwacki squire patton boggsJesteśmy zachwyceni, że mogliśmy doradzać przy tej spektakularnej transakcji, zarówno ze względu na wartość, jak i osiągnięty zwrot z inwestycji. Gratulujemy MCI.TechVentures i innym zaangażowanym stronom oraz życzymy im dalszych sukcesów” – komentuje Michał Karwacki, partner Squire Patton Boggs, który w ramach kancelarii kierował projektem od strony prawnej. Przy transakcji doradzali także partnerzy: Radek Janecek (Praga), Jane Haxby (Manchester), Marcin Wnukowski (Warszawa), Tatiana Prokopova (Bratysława) oraz Akos Eros (Budapeszt) wraz z Pawłem Magierowskim (Counsel Warszawa) oraz prawnikami: Ivanem Chalupa i Nicole Jancova (Praga), Eweliną Witek (Warszawa), Agnes Budai (Budapeszt) oraz Jonathan Ross (Leeds).

 

Z początkiem marca 2016 roku do zespołu Energy & Utilities w kancelarii Bird & Bird dołączyło dwóch wysoko wyspecjalizowanych prawników.

Adwokat Andrzej Nentwig dołączył do Bird & Bird na stanowisko Counsela. We współpracy z Katarzyną Otwinowską będzie odpowiadał za rozwój praktyki energetycznej kancelarii.

Andrzej jest cenionym ekspertem prawa energetycznego oraz ochrony środowiska z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży. W tym czasie doradzał największym polskim i międzynarodowym firmom z sektora energetycznego oraz paliwowego, w tym największej w Polsce spółce gazowniczej, wiodącym wytwórcom i dystrybutorom energii oraz spółkom obrotu energią w Polsce.

W latach 2006-2012 był prawnikiem czołowych departamentów energetycznych w wiodącej polskiej kancelarii prawnej oraz w warszawskim oddziale jednej z kancelarii brytyjskich. Doradzał wówczas licznym przedsiębiorstwom energetycznym (ze wszystkich szczebli działalności w sektorze elektroenergetycznym, a także przedsiębiorstwom z sektora gazowego oraz firmom paliwowym), w sprawach o charakterze regulacyjnym, transakcyjnym, kontraktowym i antymonopolowym. Posiada znaczące doświadczenie w sektorze gazowym, gdzie przez lata doradzał największej polskiej spółce gazowniczej, a następnie międzynarodowym koncernom naftowym, prowadzącym w Polsce projekty poszukiwawczo-rozpoznawcze w zakresie gazu ziemnego lub ropy naftowej. Przez 4 lata kierował departamentem prawnym jednego z amerykańskich koncernów naftowych w Polsce i Europie. W latach 2012-2015 był doradcą i członkiem Komisji Prawnej Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego.

Radca prawny Andrzej Walkiewicz dołączył do zespołu Energy & Utilities na stanowisko Associate. Andrzej jest ekspertem prawa energetycznego i zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych oraz postępowań administracyjnych. Ma ponad 8-letnie doświadczenie z pracy w Urzędzie Regulacji Energetyki, gdzie zajmował stanowisko radcy prawnego w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów. Brał udział w procesie legislacyjnym związanym z tworzeniem aktów szeroko rozumianego prawa energetycznego.

Andrzej ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z prawem energetycznym, dotyczących m.in.: koncesjonowania, taryf, źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych, świadectw i gwarancji pochodzenia, przyłączania do sieci źródeł wytwórczych, w tym farm wiatrowych, stosowania zasady TPA, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych, przyznawania operatorom certyfikatów niezależności, kwestii związanych z przedterminowym rozwiązaniem kontraktów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepłych, itp. Prowadzi negocjacje, przygotowuje i opiniuje umowy dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego. Prowadzi postępowania sądowe związane z przemysłem energetycznym, doradza i sporządza opinie prawne w zakresie prawa zamówień publicznych.

Bardzo się cieszę z możliwości pozyskania ekspertów o tak dużym doświadczeniu sektorowym. Jestem przekonany, że ich wiedza i doświadczenie przyczynią się do wzmocnienia naszej pozycji w tym sektorze – powiedział Maciej Gawroński, partner zarządzający.

Kancelaria Bird & Bird doradzała chińskiej spółce Johnson Electric z główną siedzibą w Hong Kongu, przy inwestycji budowy centrum produkcyjnego z kompleksem biurowo-socjalnym w Będzinie.

Johnson Electric jest niekwestionowanym liderem w produkcji podzespołów m.in. dla przemysłu samochodowego oraz branży AGD, który zatrudnia ponad 36 tysięcy pracowników w 23 krajach na całym świecie. Nowo powstający zakład produkcyjny będzie drugą inwestycją chińskiego inwestora w Polsce, obok istniejącego od 2005 roku zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na Śląsku w Dąbrowie Górniczej, który zatrudnia ponad 700 osób.

W ramach projektu, zespół prawników kancelarii Bird & Bird doradzał inwestorowi przy nabyciu nieruchomości o łącznej powierzchni 46,567 m2 pod budowę zakładu produkcyjnego oraz zaplecza biurowo-socjalnego. Kancelaria reprezentowała Johnson Electric w toku negocjacji umowy o zastępstwo inwestycyjne i umowy najmu części nieruchomości. Umowy te, zostały zawarte z największym w Polsce deweloperem wyspecjalizowanym w realizacji inwestycji typu build-to-suit (BTS), zaprojektowanej i budowanej dla dedykowanego inwestora.

Z ramienia Bird & Bird projektem kierowała Joanna Chmiel, odpowiedzialna za rozwój praktyki nieruchomości polskiego oddziału kancelarii. W skład jej zespołu weszli m.in. Paweł Lis, (Associate) oraz Adam Nowosielski (Junior Associate).

Inwestycja w Będzinie to kolejny przykład na to, że zainteresowanie chińskich inwestorów Polską jest coraz wyraźniejsze. Jak wynika z prognoz, trend ten będzie się utrzymywał jeszcze przez dłuższy czas. Cieszy nas fakt, że zespół nieruchomości polskiego biura Bird & Bird mógł ponownie wspierać Johnson Electric. To przykład kolejnej już inwestycji typu greenfield, którą w ostatnich miesiącach kancelaria Bird & Bird miała okazję sfinalizować. Cenimy sobie pracę związaną z wieloetapowymi, skomplikowanymi projektami angażującymi wiele stron oraz dotykającymi różnorodnych kwestii prawnych. Do takich właśnie projektów należy inwestycja w Będzinie. Fakt, że klienci powierzają kancelarii Bird & Bird obsługę prawną tego rodzaju inwestycji jest dowodem dużego zaufania dla naszego profesjonalizmu, doświadczenia i wiedzy – skomentowała transakcję Joanna Chmiel, kierująca praktyką nieruchomości w warszawskim biurze Bird & Bird.