Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

admin

admin

niedziela, 18 październik 2009 00:00

Nowy model edukacji prawniczej

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ
 
Nowy model edukacji prawniczej
- studia prawnicze i aplikacja wobec wyzwań nowoczesnego rynku usług prawnych
 
Data: czwartek, 22 października  2009 roku
Godzina: 11.00

Miejsce: Centrum Zielna, Ul. Zielna 37 w Warszawie

 
Dynamiczna zmiana rynku usług prawnych, konieczność dostosowania się do najnowszych rozwiązań funkcjonujących w krajach EU oraz – przede wszystkim – potrzeba jak najszerszego uwzględnienia potrzeb osób korzystających z pomocy prawnej, powoduje konieczność przygotowania nowego modelu edukacji prawniczej. Będzie on obejmować zarówno aplikację jak studia prawnicze.
Dlatego zapraszamy na konferencję, podczas której chcielibyśmy przedyskutować potrzebę zmian dotyczących zarówno nowego modelu aplikacji jak i systemu kształcenia przyszłych prawników na uczelniach wyższych.
 
Program konferencji stanowią dwa panele dyskusyjne:
§ Do pierwszego panelu - dotyczącego nowego modelu aplikacji zaprosiliśmy: Pana Jacka Czaję, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Łukasza Bojarskiego z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka a także Roberta Kamionowskiego i Dariusza Sałajewskiego, Wiceprezesów Krajowej Rady Radców Prawnych.
 
§ Do drugiego panelu poświęconemu nowemu modelowi nauki na uniwersyteckich studiach prawniczych  zaprosiliśmy: Panią prof. dr hab. Barbarę Kudrycką, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pana Jerzego Stępnia, Sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Pana prof. dr hab. Włodzimierza Gromskiego, Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Adama Bodnara z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Zapraszam do udziału w konferencji

Maciej Bobrowicz
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
poniedziałek, 19 październik 2009 00:00

Konferencja „Sąd dla obywatela”

W dniu 5 listopada 2009 r. w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa „Sąd dla Obywatela”. Na konferencji zostanie zaprezentowane opracowanie, działającego w ramach Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” pod kierownictwem Sędziego Jacka Przyguckiego, Zespołu ds. Poprawy Funkcjonowania Sądownictwa.
 
Celem Zespołu jest zaproponowanie takich rozwiązań prawnych i organizacyjnych, które zapewnią sprawność postępowań sądowych i efektywność funkcjonowania sądów. Zespół dokonał przeglądu obecnego ustawodawstwa i sporządził opracowanie wskazujące, które z przepisów blokują możliwości sprawnego i szybkiego rozpoznania sprawy przed sądem. Opracowanie Zespołu nie ogranicza się do wskazania „złych” przykładów, ale zawiera też propozycje działań mogących usprawnić pracę sądów. Jest to zarazem przykład na to, że sędziom zależy na poprawie pracy sądów. Stanowisko sędziów, dysponujących wiedzą prawniczą i wieloletnią praktyką, powinno stanowić ważny głos w dyskusji nad tym, jak reformować sądownictwo. W dyskusji wezmą udział m.in. Przewodniczący KRS SSN Stanisław Dąbrowski, sędziowie Sądu Najwyższego Tadeusz Ereciński, Wiesław Kozielewicz, profesorowie Andrzej Marek, Andrzej Jakubecki i Karol Weitz, a także sędzia John McClellan Marshall, emerytowany sędzią stanu Teksas, który przedstawi amerykańskie doświadczenia reformowania procedur.
 
Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. Patronat honorowy objęli Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Lech Gardocki oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW prof. Krzysztof Rączka. Współorganizatorami są Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Batorego. Przy organizowaniu konferencji wsparcia udzieliły także Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Patronat medialny nad konferencją sprawuje „Rzeczpospolita”.
 
Przed rozpoczęciem konferencji naukowej 5 listopada 2009 r. (czwartek) o godz. 9.00 odbędzie się konferencja prasowa (miejsce: Sala Balowa - Pałac Tyszkiewiczów – Potockich, Uniwersytet Warszawski). Zainteresowanie udziałem w konferencji prasowej oraz dyskusji naukowej można zgłaszać pod nr tel. (022) 535 88 31, e-mail: biuro@iustitia.pl
 
 
poniedziałek, 26 październik 2009 00:00

Kancelaria Trusiewicz Siwko w AmCham

Od października Kancelaria Prawna Trusiewicz Siwko jest członkiem Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham).
Amerykańska Izba Handlowa to prestiżowa organizacja biznesowa, która zrzesza obecnie ok. 300 firm z udziałem kapitału amerykańskiego działających w Polsce. Za główne cele stawia sobie wspieranie rozwoju podmiotów członkowskich poprzez wdrażanie idei współpracy i tworzenie platformy wymiany doświadczeń.
 
W działaniach na rzecz organizacji Kancelarię Prawną będzie reprezentował Rafał Trusiewicz, wspólnik: „Członkostwo w Amerykańskiej Izbie Handlowej to z jednej strony ogromny zaszczyt i wyróżnienie, ale również poważne zobowiązanie dla Kancelarii. Naszym zdaniem działania wszystkich organizacji biznesowych i firm w nich zrzeszonych mają szczególną wartość ze względu na obecną – trudną - sytuację rynkową. Chcemy intensywnie zaangażować się w prace Izby i jej komitetów, żeby jak najlepiej wspierać cele Izby oraz działać na rzecz budowania jak najkorzystniejszych warunków dla środowiska biznesu w Polsce”.
 
 
Obecnie Kancelaria należy również do innych organizacji, zrzeszających firmy o wspólnych celach biznesowych. Są to:
  • Kazachskie Zrzeszenie Prawników Branży Paliwowej (Kazakhstan Petroleum Lawyers’ Association, KPLA), które skupia wiodące kancelarie prawne w Kazachstanie,
  • Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH), która wspiera rozwój firm, działających na rynku nieruchomości handlowych w Polsce,
  • Polski Kongres Drogowy, stowarzyszenie branżowe zajmujące się kwestiami inwestycji i drogownictwa w Polsce,
  • Construction Club, który powstał przy Fundacji Pro Economicus jako narzędzie konsolidacji branży budowlanej i jej dialogu z decydentami i inwestorami.
Kancelaria Trusiewicz Siwko jest również członkiem założycielem stowarzyszenia Food Lawyers Network, które zrzesza kancelarie specjalizujące się w prawie żywnościowym z państw Unii Europejskiej, Ameryki Północnej i Południowej, Azji oraz Australii.
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozwał BRE BANK S.A. o uznanie postanowień wzorca umowy dotyczącego klauzuli zmiennego oprocentowania w umowie kredytu za niedozwolone i o zakazanie ich wykorzystywania w obrocie. Jest to jedno z serii powództw wytoczonych przez ten organ przeciwko bankom polskim. Prezes UOKiK zarzucał, iż kwestionowana klauzula została sformułowana zbyt dowolnie i pozwalała bankowi na zmianę oprocentowania, gdy parametry rynku finansowego i pieniężnego pozwalały na jego zwiększenie bez ograniczeń, a jednocześnie nie nakazywała obniżania oprocentowania w sytuacji, gdy byłoby to korzystne dla konsumentów.
 
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów całkowicie podzielił stanowisko Banku reprezentowanego przez Piotra Sadownika, adwokata i partnera odpowiedzialnego za Departament Rozwiązywania Sporów Sądowych i Arbitrażu z kancelarii Gide Loyrette Nouel, iż klauzula zmiennego oprocentowania w umowie kredytu określa jedno z głównych świadczeń stron umowy kredytu, i mogłaby zostać uznana za niedozwoloną jedynie w przypadku niejednoznaczności. Tymczasem kwestionowany zapis wzorca jednoznacznie wskazywał parametry, od których zmiany zależy zmiana oprocentowania kredytu (takiej jak: stopy procentowe, WIBOR/LIBOR), a jednocześnie bank na gruncie prawa bankowego jest w pełni uprawniony do jednostronnego i samodzielnego dokonania zmiany.
 
Klauzula zostaje więc uznana za prawidłową, co jest pierwszą porażką Prezesa UOKiK w toczonej przez niego w ostatnim okresie batalii z bankami polskimi.
Służby prawne BRE Bank S.A. były wspierane w sprawie przez zespół prawników z kancelarii prawnej Gide Loyrette Nouel: Piotra Sadownika - adwokata, Krzysztofa Cieplińskiego – prawnika oraz Szymona Chwalińskiego – prawnika.
Wyrok zapadł 22 października br. i nie jest prawomocny. Prezes UOKiK rozważa wniesienie apelacji.
 
Kancelaria Schoenherr otrzymała nagrodę The Lawyer Awards za strategię ekspansji na terenie Europy Środkowej.
Prestiżowy brytyjski magazyn prawniczy „The Lawyer” przyznał kancelarii Schoenherr tytuł „Firmy prawniczej roku w regionie Europy Środkowej”. W dowód uznania dla jej obecnej strategii i śmiałego zwrotu w kierunku tak wymagających rynków jak Czechy, Polska czy Słowacja, firma Schoenherr została nagrodzona podczas gali The Lawyer European Awards w Barcelonie.
Na uwagę zasługuje nie tylko strategia kancelarii w regionie – Schoenherr została wyróżniona również za aktywność na terytorium Austrii. Kancelarię nominowano w sumie w czterech kategoriach: oprócz wspomnianych wyżej, również w kategorii „Firma prawnicza roku w regionie Europy Wschodniej i Bałkanów” oraz „Najlepszy oddział zagraniczny” (Bukareszt).
 
The Lawyer to prestiżowy brytyjski tygodnik, śledzący rozwój rynku usług prawniczych na całym świecie. W Wielkiej Brytanii The Lawyer Awards już od ponad dziesięciu lat stanowi wyznacznik jakości w branży. W tym roku po raz pierwszy powstał jego kontynentalny odpowiednik, co odzwierciedla rosnące znaczeniu firm prawniczych Europy kontynentalnej. Kandydatury oceniało jury, w którego skład wchodzili doświadczeni partnerzy zarządzający i prawnicy ze 100 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie.
 
Firma prawnicza  Schönherr  prowadzi działalność w 12 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W 2009 firma Schönherr została wyróżniona nagrodą ACQ Global Award w kategorii "Firma prawnicza roku - Europa Wschodnia 2009" i znalazła się w rankingu "Competition Super League" wydawnictwa PLC. W Polsce kancelaria posiada biuro w Warszawie.

Kancelaria Grynhoff Woźny Maliński została ponownie zaproszona przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki [PISiL] do udziału w Spotkaniu Noworocznym branży TSL, jako Partner Merytoryczny tegoż Spotkania.

Spotkanie Noworoczne PISiL 2010 pod hasłem: „Zmiany właścicielskie w firmach TSL oraz w ich otoczeniu – szanse i zagrożenia”, odbędzie się 13 stycznia 2010 r. w warszawskim Hotelu Polonia Palace.
Celem jest omówienie zmian, jakie dokonują się na rynku usług TSL w obliczu wydarzeń ostatniego roku oraz szans i zagrożeń z tym związanych, a także przedstawienie planowanych zmian w przepisach prawa podatkowego oraz celnego.

Kancelarię Grynhoff Woźny Maliński reprezentować będą radcowie prawni, wspólnicy Krzysztof Wysocki oraz Adam Leśniak oraz doradca podatkowy Andrzej Próchnicki, którzy przedstawią najważniejsze dla branży TSL zmiany prawne przewidziane w roku 2010, rzutujące w znacznym stopniu na współdziałanie środowiska TSL. Zagadnienia prawne obejmować będą dwie prelekcje:
  1. Praktyka logistyczna a rzeczywistość sali sądowej, czyli przedsiębiorca logistyczny przed sądem – prelegenci: radcowie prawni Krzysztof Wysocki i Adam Leśniak;
  2. Przegląd najważniejszych zmian w obszarze podatkowym – prelegent: doradca podatkowy, Andrzej Próchnicki.
Po części merytorycznej Organizatorzy zapraszają na Toast Noworoczny oraz koncert kolęd i koktajl.
 
środa, 25 listopad 2009 00:00

Kancelaria WKB zaprasza na szkolenie

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr oraz dziennik Rzeczpospolita organizują szkolenie „Zamówienia publiczne po nowelizacji – implementacja dyrektywy odwoławczej oraz zmiany wynikające z bieżącej sytuacji gospodarczej” w dniu 8 grudnia br. w siedzibie redakcji Rzeczpospolitej przy ul. Prostej 51 w Warszawie.
 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z planowanymi jeszcze w roku 2009 dość rewolucyjnymi zmianami w prawie zamówień publicznych, mającymi zapewnić:
  • uwzględnienie przez system zamówień publicznych wyzwań związanych z aktualną sytuacją gospodarczą (projekt tzw. "nowelizacji antykryzysowej" z dnia 29 czerwca 2009 r.), 
  • implementację do prawa krajowego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (projekt tzw. "dużej nowelizacji" z dnia 1 września 2009 r.).
 
Szkolenie ma również na celu wskazanie praktycznych skutków nowych regulacji, a także ugruntowanie dotychczasowej wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu zamówień publicznych.
 
Zgłoszenia i szczegóły: www.rp.pl/szkolenia oraz 022 463 06 09
Kancelaria prawnicza Schönherr Pietrzak Siekierzyński Bogen zorganizowała 3 grudnia 2009 w Warszawie seminarium na temat „Zamówienia publiczne powyżej tzw. progów unijnych – praktyczne aspekty postępowań oraz zawierania i modyfikowania umów z uwzględnieniem nowelizacji Prawa zamówień publicznych”. Podczas seminarium omówiono m.in. zagadnienia dotyczące: kwalifikacji wykonawców, uzupełniania dokumentów, trybów postępowania, pytań do zamawiającego, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz środków ochrony prawnej. Zaproszeni mogli pogłębić wiedzę o przepadku wadium, zabezpieczeniu wykonania umowy, typowych klauzulach umownych, negocjowaniu i zmianach umów.

Seminarium zostało poprowadzone przez: Przemysława Pietrzaka – partnera w kancelarii Schönherr oraz Jarosława Srokę – radcę prawnego kancelarii, ekspertów prawa zamówień publicznych. Obaj prelegenci wielokrotnie z sukcesem doradzali podmiotom ubiegającym się o zamówienia publiczne o znacznej wartości, w szczególności w ramach projektów infrastrukturalnych. Tematyka zamówień publicznych jest w dzisiejszych czasach szczególnie istotna, gdyż tego rodzaju zamówienia stanowią jeden z najistotniejszych elementów decydujących o rozwoju gospodarczym kraju. W szczególności inwestycje finansowane ze środków unijnych realizowane są właśnie w formie zamówień publicznych – powiedział Przemysław Pietrzak.


Firma prawnicza  Schönherr  prowadzi działalność w 12 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W 2009 firma Schönherr została wyróżniona nagrodą ACQ Global Award w kategorii "Firma prawnicza roku - Europa Wschodnia 2009" i znalazła się w rankingu "Competition Super League" wydawnictwa PLC. W Polsce kancelaria posiada biuro w Warszawie.

Kancelaria prawna Grynhoff Woźny Maliński otrzymała tytuł „Mecenas Edukacji Prawniczej 2009”. Wyróżnienie to przyznano Kancelarii za wspieranie edukacji prawniczej w Polsce w 2009 roku.
 
Tytuł „Mecenas Edukacji Prawniczej” przyznaje Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Wyróżnienie jest formą podziękowania za wkład nagrodzonych firm na rzecz rozwoju edukacji prawniczej w Polsce, w tym wsparcie, dzięki któremu ELSA Poland stale podnosi poziom realizowanych projektów i programów edukacyjnych. 
Kancelaria Grynhoff Woźny Maliński otrzymała tytuł „Mecenas Edukacji Prawniczej” w szczególności za pomoc i wsparcie w organizacji ogólnopolskiego Konkursu „ITele©t”, Ogólnopolskich Dni Edukacji Prawniczej oraz rozwijanie działalności naukowej i umożliwianie studentom zdobycia wiedzy prawniczej oraz praktycznych umiejętności.
 
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w piątek [dn. 18 grudnia br.] w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego RP podczas Ogólnopolskiej Konferencji Podsumowującej Dni Edukacji Prawniczej „Studenci prawa w Polsce 2009”. Głównym punktem spotkania było przyznanie tytułu „Mecenas Edukacji Prawniczej” instytucjom oraz firmom prawniczym współpracującym z ELSA Poland.

Międzynarodowa kancelaria prawnicza Norton Rose LLP doradzała The Crown Estate, agencji nieruchomości korony brytyjskiej, w odniesieniu do przełomowej inwestycji obejmującej realizację morskich farm wiatrowych na brytyjskich wodach terytorialnych w ramach tak zwanej 3 rundy koncesyjnej. Inwestycja ta o planowanej mocy 25.000 MW i wartości ponad 100 mld GBP ma zostać zrealizowana do 2020 r. na dziewięciu obszarach morskich wokół Wysp Brytyjskich.

Norton Rose doradzała The Crown Estate od samego początku projektu, tzn. marca 2008 r. Otwarty przetarg na koncesje na zagospodarowanie dziewięciu obszarów został ogłoszony latem 2008 roku i spotkał się z dużym zainteresowaniem firm z różnych części świata. Po przeanalizowaniu złożonych ofert i przeprowadzeniu negocjacji z wybranymi oferentami, The Crown Estate podpisała stosowne umowy handlowe z inwestorami odpowiedzialnymi za budowę farm wiatrowych na poszczególnych dziewięciu obszarach.

Specjalnym zespołem Norton Rose kierowali wspólnie Nicholas Pincott i John Wood - partnerzy z działu energetyki londyńskiego biura kancelarii, oraz Raj Mangat - partner z działu nieruchomości, których wspierali partnerzy i prawnicy kancelarii specjalizujący się w takich zagadnieniach jak budownictwo i inwestycje, finansowanie i zabezpieczenia, planowanie i ochrona środowiska, ochrona konkurencji i zamówienia publiczne, rozstrzyganie sporów, prawo własności intelektualnej oraz kwestie regulacyjne i podatkowe.

Po zawarciu umów handlowych John Wood wypowiedział się na temat znaczenia tej inwestycji dla brytyjskiego sektora energetycznego:

„Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy uczestniczyć w tej przełomowej i jedynej w swoim rodzaju transakcji, która pozwoli Wielkiej Brytanii stać się liderem w zakresie morskiej energetyki odnawialnej. Rozmiar tej inwestycji będzie ogromny i uczyni energetykę wiatrową jednym z głównych elementów dywersyfikacji brytyjskich źródeł pozyskiwania energii. Łączna moc elektrowni zrealizowanych w ramach rundy 3 będzie równa przykładowo mocy 21 elektrowni jądrowych Sizewell B."

Nicholas Pincott w następujący sposób skomentował wpływ przełomowej transakcji na rozwój rynku energii odnawialnej:

„Projekty zrealizowane w ramach rundy 3 nie tylko uczynią Wielką Brytanię liderem w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej, ale również staną się ogromnym czynnikiem stymulującym wszystkie etapy łańcucha dostaw inwestycji związanych z morskimi farmami wiatrowymi. Dotyczyć to będzie nie tylko turbin wiatrowych, ale również prac fundamentowych i elementów stalowych, okablowania oraz specjalistycznych jednostek pływających. Zjawisko to pozwoli wykorzystać doświadczenie oraz wiedzę brytyjskich specjalistów w dziedzinie budowy obiektów morskich, co przełoży się na nowe inwestycje i miejsca pracy we wszystkich powiązanych sektorach.”

Oficjalny komunikat został podany do wiadomości publicznej 11 stycznia 2010 r. przez premiera Wielkiej Brytanii oraz The Crown Estate .