Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

admin

admin

piątek, 16 lipiec 2010 13:21

Kurs dla kandydatów na aplikację

Program szkoleń przygotowujących do egzaminu na wszystkie aplikacje prawnicze
Cel szkolenia:
Jest to program edukacyjny skierowany zarówno do absolwentów, jak i do studentów ostatnich lat prawa, którzy chcą ugruntować i usystematyzować wiadomości z przedmiotów, których wiedza jest niezbędna podczas egzaminów na aplikacje.
Program jest tak opracowany, abyś mógł skorzystać z wybranego modułu lub całości.

Zapewniamy:

 • Darmowy dostęp do pytań testowych na portalu e-katedra
 • Możliwość wyboru dowolnie wybranych bloków
 • Sposobność  wyboru dogodnych terminów (zajęcia weekendowe oraz w dni powszednie)
 • Prowadzenie zajęć w sposób wypracowany przez prowadzących pozwalający na szybkie przyswojenie potrzebnej wiedzy, a także prawidłowe jej wykorzystanie w określonym czasie
 • Nieduże grupy, pozwalające na indywidualne podejście do uczestnika danego modułu
 • Konsultacje z prowadzącym
 • Testy, ćwiczenia, egzamin sprawdzający po każdym bloku tematycznym
 • Materiały dydaktyczne - akty prawne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień egzaminu
 • Egzamin końcowy sprawdzający wiedze uczestników kursu

Moduły szkoleniowe

Harmonogram spotkań:

Dni powszednie

Weekendy

4-5.08

prawo cywilne

7-8.08

prawo karne

11-12.08

prawo karne

14-15.08

prawo cywilne

18-19.08

prawo pracy

21-22.08

prawo handlowe

24-25.08

prawo handlowe

28-29.08

prawo pracy

1-2.09

prawo administracyjne

4-5.09

prawo konstytucyjne

8-9.09

prawo konstytucyjne

11-12.09

prawo administracyjne

 

Egzamin końcowy kursu - termin 12.09.2010 r.

Uwaga! Polecenie znajomego skutkujące zgłoszeniem upoważnia Cię do zniżki 50 PLN za każdego zgłoszonego uczestnika!


Kontakt: dzial.szkolen@lexisnexis.pl 22 572 95 17/18 www.szkolenia.lexisnexis.pl

środa, 14 lipiec 2010 08:27

Aplikacja a praca adwokata

O specyfice oraz możliwościach i perspektywach jakie stwarza Aplikacja adwokacka, jak można ją pogodzić z jednoczesną pracą zawodową, opowiada Sebastian Pietrzyk, Aplikant adwokacki, Manager w Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski sp. k.

karieraprawnika.pl: Jest Pan obecnie aplikantem adwokackim, dlaczego zdecydował się Pan na rozpoczęcie akurat aplikacji adwokackiej? Co wyróżnia aplikację adwokacką spośród innych?
Sebastian Pietrzyk: W mojej ocenie, aplikacja adwokacka obecnie umożliwia uzyskanie wszechstronnej wiedzy prawnikowi, a dodatkowo uczy bardzo praktycznego spojrzenia na prawo, jako instrumentu i narzędzia, które służy do wykonywania przyszłego zawodu. Co niezwykle istotne, wiedza podczas aplikacji przekazywana jest głównie przez prawników praktyków – specjalistów w danej gałęzi. Założenie jest stosunkowo proste – nasi Klienci nie oczekują znajomości sygnatur i tez poszczególnych uchwał Sądu Najwyższego, ale są zainteresowani skutecznym rozwiązaniem ich biznesowego problemu. To zdecydowanie odróżnia aplikację adwokacką od sądowej czy prokuratorskiej, ale oczywiście aplikanci tych ostatnich w założeniu nie są kształceni pod kątem doradztwa prawnego. Co chciałbym również podkreślić, niezmiernie ważne jest, aby aplikacja pokrywała się z praktycznym wykonywaniem zawodu w kancelarii prawnej, w której aplikant poznaje „od kuchni” rzeczywiste zastosowanie przepisów i rozwiązań, przekazywanych podczas zajęć teoretycznych.
Na marginesie – moim zdaniem – zawód adwokata stworzony jest dla prawników ceniących samodzielność w pracy, innowacyjność i kreatywność w podejmowanych decyzjach. Dyspozycyjność dla Klientów i odrzucenie schematu pracy „od – do” jest immanentną cechą tego zawodu, o czym powinni pamiętać Ci studenci, którzy planują zdawać na aplikację adwokacką i w przyszłości wykonywać zawód adwokata.

karieraprawnika.pl: Jakie są perspektywy, możliwości rozwoju zawodowego dla studentów oraz absolwentów aplikacji adwokackiej?
S.P.: Aplikacja adwokacka otwiera przed prawnikiem szerokie spektrum możliwości i perspektyw zawodowych. Zauważalną tendencją jest, iż na aplikację zdają osoby, które posiadają już doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych. Obecnie, zawód adwokata wymaga pewnej redefinicji, albowiem wobec zmian gospodarczych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, adwokat jest jednocześnie negocjatorem, przedsiębiorcą – a co za tym idzie, musi rozumieć biznes i reguły,
w oparciu o które działają Klienci. Adwokat uczestniczy w szeregu skomplikowanych transakcji kapitałowych, również projektów trans-granicznych, w tym takich, które wymagają znajomości nie tylko prawa polskiego, ale również europejskiego. W zasadzie możliwości rozwoju zawodowego aplikanta adwokackiego są nieograniczonego. Złożoność polskiego i europejskiego systemu prawa, jak również powstawanie nowych dziedzin i specjalizacji pozwala stwierdzić, iż czasy prawników tzw. wszechstronnych odeszły w niepamięć. Liczy się wiedza i umiejętności w ramach danej gałęzi czy specjalizacji, bo w przypadku realizacji projektów wieloaspektowych, ich wykonanie powierzane jest najczęściej zespołowi prawników/adwokatów, z których każdy specjalizuje się w odrębnej dziedzinie.

karieraprawnika.pl: W jaki sposób przebiega aplikacja adwokacka, jakiego rodzaju trudności mogą napotkać osoby pragnące pogodzić ją z pracą zarobkową oraz w jaki sposób Pana zdaniem można je rozwiązać?
S.P.: Aplikacja adwokacka obecnie trwa 3,5 roku. Wydaje się, iż skrócenie tego terminu do lat 2 byłoby pożądanym rozwiązaniem. Nie mniej jednak, oprócz półrocznych praktyk odbywanych co do zasady w sądach, aplikant uczestniczy w cotygodniowych zajęciach teoretycznych – tak jak wyżej wspomniałem – prowadzonych głównie przez adwokatów, specjalizujących się w danej dziedzinie prawa. W ciągu danego roku aplikanci zobowiązani są przygotować określone pisma procesowe, opinie prawne lub umowy, które stanowią zaliczenia danych zajęć. Każdy rok aplikacji kończy się natomiast egzaminem zbiorczym, którego zakres określa Okręgowa Rada Adwokacka. Aplikacja adwokacka to nie tylko analiza przepisów i odbywanie praktyk – znajdujemy czas na wspólne szalone wyjazdy weekendowe w różne zakątki Polski – i proszę mi wierzyć – nie dyskutujemy podczas tych spotkań przykładowo o zarzutach kasacyjnych J.
Osobiście nie widzę większego problemu w pogodzeniu obowiązków związanych z wykonywaniem pracy w Kancelarii, a odbywaniem aplikacji. Praktyki sądowe trwają zaledwie pół roku, w praktyce to jeden dzień w tygodniu, zajęcia teoretyczne są planowane w godzinach 16 -17. Poza tym, tak jak wspominałem, pogodzenie wszystkich obowiązków, w tym również czasu na realizację własnych pasji i zainteresowań wymaga od aplikanta dobrej organizacji własnego czasu – jeśli tej cechy aplikant nie wypracuje w sobie i jej nie posiądzie, wykonywanie przez niego zawodu adwokata może być co najmniej utrudnione.


karieraprawnika.pl: Jak wygląda kwestia opłacania aplikacji przez pracodawcę? Czy pracodawca jest do tego zobligowany?
S.P.: Pracodawca nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów odbywania aplikacji przez swojego pracownika (aplikanta). Można powiedzieć, że „dobrą praktyką” jest, iż co do zasady koszty te są jednak pokrywane przez pracodawcę (kancelarię), na zasadzie pewnego rodzaju bonusu. Pracodawcy przecież, nie mniej niż samemu aplikantowi, zależy na podnoszeniu kwalifikacji i uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu. W tym zakresie praktyka oczywiście jest różna i zależy od wielu czynników, takich jak polityka kancelarii, jej wielkość i zasięg, no i oczywiście wola partnerów zarządzających.

karieraprawnika.pl: W jaki sposób regulowane są zwykle z pracodawcą nieobecności aplikantów, gdy wychodzą oni na zajęcia lub też na praktyki w godzinach pracy?
S.P.: W dotychczasowym kształcie, przez pierwsze pół roku odbywania aplikacji, aplikant zobowiązany był do odbycia praktyk, między innymi w sądach czy prokuraturze. W tym okresie faktycznie mogą pojawić się pewne problemy związane z czasową nieobecnością aplikanta w pracy. Nie mniej jednak – w mojej ocenie – przy odrobinie chęci łatwo pogodzić praktyki z obowiązkami w pracy. W końcu jest tak, iż zawód prawnika, to również umiejętność dobrej organizacji własnego czasu pracy, oraz umiejętność działania pod jego presją. Z punktu widzenia pracodawcy oczywiście mniej korzystnym jest, jeśli prawnik koncentruje się tylko i wyłącznie na praktykach i zajęciach teoretycznych, nie wykonując swoich obowiązków. Osobiście nie spotkałem się z przypadkiem, w którym pracodawca nie zwalnia aplikanta na zajęcia lub praktyki.

karieraprawnika.pl: Co Pan sądzi o tym, że aplikant adwokacki nie może podjąć pracy zarobkowej bez zgody patrona i dziekana, natomiast aplikanci radcowscy nie mają takich ograniczeń?
S.P.: Zgoda, o którym Pani wspomina w pytaniu, ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której aplikant adwokacki chciałby podjąć zajęcie lub działalność sprzeczną z charakterem przyszłego zawodu. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której aplikant rozpoczyna działalność gospodarczą i świadczy usługi przykładowo przewozu osób lub prowadzi hurtownię z alkoholami. O ile chwalebne jest podejmowanie pracy zarobkowej, o tyle, w istotę zawodu wpisane są pewne ograniczenia, z których aplikant musi sobie zdawać sprawę i które musi zaakceptować. Nie mogę oceniać braku takiego rozwiązania w przypadku aplikantów radcowskich, nie mniej jednak wydaje mi się, że w pewnym sensie, było i jest to uwarunkowane po części rysem historycznym, jaki posiadają obydwa zawodowy i wypracowanymi na tym gruncie praktykami i zasadami wykonywania zawodu.

Sebastian Pietrzyk,
Aplikant adwokacki, Manager
Kancelaria Radców Prawnych
Stopczyk & Mikulski sp. k.

 

Rödl & Partner poszerza z własnych szeregów grono kierownicze. Podczas corocznego spotkania – w ramach International Convention – firmy audytorskiej i doradczej działającej w 37 krajach na świecie powołano do grona partnerów panią Magdalenę Ludwiczak, kierownika działu audytu w Poznaniu, oraz panią Anetę Majchrowicz-Bączyk, kierownika tamtejszego działu prawnego. W ten sposób w sześciu oddziałach kancelarii w Polsce tytuł partnera posiada obecnie łącznie siedem osób.

„W spółce Rödl & Partner przed zaangażowanymi radcami prawnymi, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami i doradcami na rzecz przedsiębiorstw stoją otworem doskonałe możliwości kariery“, podkreślił Jens Jungmann, Partner Zarządzający spółki Rödl & Partner odpowiedzialny za usługi doradztwa w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w państwach WNP. „Udało się nam zbudować zespół zmotywowanych pracowników i wspierać ich jak również pozyskać osoby spoza branży, z którymi bardzo dobrze się nam współpracuje. To tylko dowód na naszą mocną kulturę przedsiębiorstwa.“

Tegoroczne nominacje odzwierciedlają dalszy rozwój grupy Rödl & Partner. Nowi partnerzy to przede wszystkim pracownicy działu doradztwa prawnego, ale też doradztwa podatkowego, audytu i doradztwa na rzecz przedsiębiorstw. Jednakże także takie specjalistyczne obszary jak energia odnawialna, Public Services, prawo gospodarki energetycznej i uzdrawianie finansów firmy są też mocno reprezentowane.


Do grona nowych partnerów dołączyli: specjalista ds. prawa energetycznego Svenja Bartels z Padwy, kierownik badania zakładów miejskich i przedsiębiorstw zaopatrujących w media Uwe Deuerlein, kierownik działu prawnego w Szanghaju Alexander Fischer, biegły rewident w Norymberdze Herbert Grillenberger, kierownik działu prawnego w Rosji dr Andreas Knaul, kierownik działu prawnego na Litwie Tobias Kohler, specjalista ds. prawa samorządowego Peter Lindt, kierownik działu audytu w Poznaniu Magdalena Ludwiczak, kierownik działu prawnego w Poznaniu Aneta Majchrowicz-Bączyk, kierownik w zakresie prawa gospodarki energetycznej Christian Marthol, specjalista ds. prawa podatkowego w oddziale w Eschborn dr Norbert Schönborn, ekspert ds. uzdrawiania finansów firmy Rainer Schaaf, ekspert prawa podatkowego Carola Seifried, kierownik działu doradztwa na rzecz przedsiębiorstw w Stuttgarcie Haymo Spiegel, kierownik centrum kompetencyjnego ds. podwójnej księgowości w Norymberdze Markus Steger-Gühmann oraz biegły rewident w oddziale w Hof Monika Völkel

Magdalena Ludwiczak, biegły rewident, partner, Rödl & Partner Poznań, kieruje zakresem badań w oddziale poznańskim, pracuje w firmie Rödl & Partner od 1998 roku. Od momentu uzyskania tytułu biegłego rewidenta przeprowadza samodzielnie badania sprawozdań finansowych spółek wg prawa polskiego i niemieckiego. Od roku 2008 jest kierownikiem działu audytu w Poznaniu, liczącego 19 pracowników. Jest także wizytatorem Krajowej Komisji Nadzoru Izby Biegłych Rewidentów w Polsce od roku 2009.

Aneta Majchrowicz-Bączyk, radca prawny (PL), partner, Rödl & Partner Poznań, kieruje działem prawno-podatkowym w oddziale w Poznaniu, pracuje w kancelarii Rödl & Partner od sześciu lat. Głównym obszarem jej działalności jest: sporządzanie umów cywilnoprawnych, doradztwo i udział w negocjacjach oraz zastępstwo procesowe. Pani Majchrowicz-Bączyk jest kierownikiem 25-osobowego zespołu w oddziale poznańskim, który składa się głównie z radców prawnych i doradców podatkowych, specjalizujących się w doradztwie z zakresu M&A, prawa podatkowego – w szczególności w zakresie inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych oraz w obszarze kształtowania cen transferowych – prawa spółek, prawa pracy i energii odnawialnej.

poniedziałek, 11 maj 2009 11:44

Nabór na aplikację ogólną w 2009r.

Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie w sprawie naboru na aplikację ogólną. Egzamin konkursowy rozpocznie się 8 sierpnia 2009 o godz. 11.00, wyznaczono limit 300 miejsc. Termin zgłoszenia przystąpienia do egzaminu konkursowego upływa z dniem 19 czerwca 2009r.

Egzamin konkursowy składa się z dwóch etapów:
1/testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa;
2/ pracy pisemnej sprawdzającej umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.
Aby dostać się do drugiego etapu konkursu należy uzyskać z testu minimum 100 punktów.

Aplikanci będą uczęszczać na zajęcia do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, która zastąpiła Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

Aplikacja ogólna przygotowuje do pracy na stanowiskach: referendarza sądowego i asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, a osoby które ją ukończą będą mogły także ubiegać się o przyjęcie na specjalistyczne aplikacje: sędziowską lub prokuratorską.

Aplikacje: sędziowska i prokuratorska przygotowują do profesjonalnego wykonywania obowiązków sędziego lub prokuratora. O tym, czy będą dalej się uczyć, zdecyduje kolejność umieszczenia kandydatów na liście klasyfikacyjnej aplikantów aplikacji ogólnej – aż do wyczerpania limitu przyjęć.


Kancelaria Grynhoff Woźny Maliński awansowała w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2009, opracowanym przez dziennik 'Rzeczpospolita' i obecnie zajmuje 7. miejsce w zestawieniu największych firm prawniczych w Polsce.
 
Ponadto Kancelaria zajęła 8. miejsce w części przychodowej Rankingu, jednocześnie zajmując pozycję na podium pośród polskich kancelarii.
poniedziałek, 20 kwiecień 2009 00:00

Nowy partner w kancelarii Salans

Z dniem 16 kwietnia do grona partnerów kancelarii Salans dołączył Krzysztof Sajewski, który stanął na czele Zespołu ds. Obsługi Klientów Niemieckojęzycznych w warszawskim biurze kancelarii.
Koordynowany przez niego 17-osobowy zespół tworzą prawnicy znający język, gospodarkę i zwyczaje handlowe państw niemieckiego obszaru językowego i posiadający wiedzę z zakresu najistotniejszych dziedzin prawa, które mają znaczenie dla zagranicznych inwestorów podejmujących działalność w Polsce.
 
 „Chcemy zapewnić klientom dostosowane do ich potrzeb usługi, świadczone przez prawników
z wiedzą na temat specyfiki działalności niemieckich firm” komentuje mec. Krzysztof Sajewski. „Kluczowe znaczenie ma znajomość rynków, na których działają nasi niemieccy klienci. Dlatego stawiamy na ścisłą współpracę z kolegami z naszych biur w Berlinie i Frankfurcie oraz z podobnymi do naszego zespołami działającymi w 11 innych biurach kancelarii Salans” dodaje.      
 
Krzysztof Sajewski - adwokat, partner w kancelarii Salans odpowiedzialny za koordynację pracy Zespołu ds. Obsługi Klientów Niemieckojęzycznych w warszawskim biurze kancelarii. Studiował prawo na Uniwersytecie w Wiedniu (1993-1995) i na Uniwersytecie Warszawskim (mgr prawa, 1999). Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie gospodarczym. Posiada duże doświadczenie w dziedzinie fuzji i przejęć oraz prawie obrotu nieruchomości, w szczególności w zakresie projektów dotyczących nieruchomości komercyjnych oraz projektów typu greenfield. Ponadto jego doświadczenie obejmuje prowadzenie sporów sądowych zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi.
czwartek, 23 kwiecień 2009 00:00

Salans dla Mostu Północnego w Warszawie

Kancelaria Salans reprezentowała Miasto Stołeczne Warszawa w postępowaniu o zamówienie publiczne na budowę Mostu Północnego.
 
Prawnicy z zespołu zamówień publicznych, kierowanego przez mec. Aldonę Kowalczyk, doradzali zamawiającemu w całym postępowaniu począwszy od ogłoszenia o przetargu, poprzez przygotowanie prawnej części dokumentacji przetargowej oraz współpracę przy odpowiedziach na liczne pytania wykonawców, aż do przygotowania umowy, którą władze stolicy podpisały z wykonawcą 21 kwietnia br.
 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że w postępowaniu, przy którym doradzali eksperci z kancelarii Salans, nie zostało wniesione żadne odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Nad tym sukcesem pracowali też Anna Rudowald, Monika Kucharczyk oraz Bartłomiej Ziębiński.
Most Północny to najbardziej oczekiwana w Warszawie i jedna z największych inwestycji samorządowych w Polsce. Jej wartość to blisko 1 mld złotych.
W prestiżowym zestawieniu firm prawniczych - Chambers Europe 2009 - Kancelaria Grynhoff Woźny Maliński została wymieniona jako lider w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw działających w branży TMT [telekomunikacja-media-nowe technologie].
 • Tytuł prawnik rekomendowany w poszczególnych dziedzinach prawa otrzymali:
 • Piotr Woźny [TMT]- wspólnik zarządzający, kieruje pracami departamentu prawa telekomunikacyjnego; 
 • Tomasz Maliński [private equity] - wspólnik zarządzający, kieruje pracami departamentu transakcji kapitałowych i rynku finansowego; 
 • Andrzej Ladziński [podatki]- doradca podatkowy, kieruje pracami departamentu prawa podatkowego.
Ponadto, po  raz pierwszy do grona rekomendowanych prawników dołączył mecenas Wacław Knopkiewicz - w kategorii TMT.
 
 
Kancelaria Salans otrzymała „Nagrodę za Wybitne Osiągnięcia w Europie Środkowej i Wschodniej”
 
22 kwietnia 2009 roku na dorocznej gali organizowanej w Londynie przez wydawnictwo Chambers and Partners, kancelaria Salans otrzymała „Nagrodę za Wybitne Osiągnięcia w Europie Środkowej i Wschodniej” (Central and Eastern Europe Award for Excellence).
 
Nagrody odzwierciedlają wysoką pozycję i znakomite osiągnięcia kancelarii w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym wybitną pracę, imponujący wzrost oraz doskonałą obsługę klienta. Laureaci wybierani są na podstawie badania rynku usług prawniczych przez prestiżowe brytyjskie wydawnictwo Chambers and Partners, które przeprowadza rocznie ponad 40 000 wywiadów z przedstawicielami kancelarii prawniczych oraz ich klientami. W tej kategorii nominowani byli również Allen & Overy, Baker & McKenzie, Clifford Chance, CMS Cameron McKenna oraz White & Case.
 
Salans posiada 7 biur w Europie Środkowej i Wschodniej, które od ponad 15 lat świadczą kompleksowe usługi dla międzynarodowych przedsiębiorstw i instytucji finansowych z zakresie prawnych aspektów inwestycji i handlu w tym regionie Europy. Tomasz Dąbrowski, partner zarządzający (na zdjęciu), powiedział, że „Choć niewątpliwie jest to sukces całej kancelarii Salans, to Warszawa, jako największe biuro Salans w regionie, zajmuje tu szczególne miejsce i znacząco przyczynia się do budowania silnej pozycji kancelarii w Europie Środkowej i Wschodniej, a tę prestiżową nagrodę traktujemy jako wyraz wysokiej oceny naszych umiejętności i skuteczności w oczach klientów i konkurentów.

Gazeta Finansowa wybrała kancelarię prawną Gide Loyrette Nouel na kancelarię kwietnia. Tygodnik docenił innowacyjność przeprowadzonej przez GLN transakcji sprzedaży poprzez aukcję spółki państwowej KolTram na rzecz francuskiego inwestora Vossloh Cogifer. Była to pierwsza tego typu prywatyzacja w historii polskiej gospodarki. Partnerem GLN odpowiedzialnym za przeprowadzenie transakcji był Robert Jędrzejczyk – radca prawny, specjalista prawa energetycznego i infrastrukturalnego.