Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

admin

admin

Powinniśmy wiedzieć jakie metody są stosowane w trakcie AC, wtedy zadania nie będą dla nas dużym zaskoczeniem, a to pomoże nam opanować stres. Należy pamiętać, że szeroka wiedza na temat organizacji, proponowanego stanowiska czy też rodzajów metod, nie koniecznie pozwoli nam w stu procentach przygotować się na sesję Assessment Center. Uczestnicząc w różnych sesjach, będziemy lepiej się prezentować i odnajdywać się w zadaniach.

Najważniejsze jest jednak to, by starać się być zawsze sobą. Jeżeli bardzo zależy nam na stanowisku i uda nam się przekonać osoby oceniające o tym, że posiadamy cechy, które w rzeczywistości nas nie charakteryzują, może to mieć negatywne konsekwencje dla zainteresowanych stron. Pracodawca zyska pracownika, który tak naprawdę nie pasuje na dane stanowisko, a my otrzymamy pracę i zadania, które nie są adekwatne do naszej osobowości. Nie będziemy więc zadowoleni i wydajni. Pozytywna autoprezentacja w trakcie zadań AC jest ważnym elementem, ale nie zapominajmy o celach prawidłowego Ośrodka Oceny.
środa, 21 lipiec 2010 09:35

Role prowadzących AC

Osoby oceniające uczestników pełnią różne funkcje i odpowiedzialne są za specyficzne zadania.

 
Koordynator Assessmentu to zazwyczaj osoba reprezentująca dział zasobów ludzkich, która jest odpowiedzialna za zatrudnianie nowych pracowników. Koordynator musi kontrolować przebieg całej sesji, prowadzić spotkanie, opiekować się kandydatami i oceniającymi. Jest osobą odpowiedzialną za stworzenie atmosfery sprzyjającej kandydatom do swobodnej prezentacji, a oceniającym zapewnić warunki do prawidłowej oceny uczestników. Główne zadania przewodniczącego Ośrodka to: współpraca z uczestnikami, prezentacja zadań, zbieranie wszystkich danych, przekazywanie informacji zwrotnej uczestnikom.

Administrator Assessmentu to osoba, która przygotowuje wszystkieniezbędne dokumenty, formularze, harmonogramy, a także kontaktuje się z kandydatami i organizuje sesję od strony technicznej (organizacja posiłku w czasie przerw, wynajęcie sali, zapewnienie aktorów, osób oceniających).
 
 
Aktorzy są to odpowiednio przeszkolone osoby, które odgrywają role w trakcie poszczególnych zadań Assessmentu. Wcielają się one w role podwładnych, klientów, współpracowników itp., dzięki temu osoby oceniające mogą obserwować zachowanie kandydatów w sytuacjach, które są podobne do tych, z którymi na co dzień będą mieli do czynienia.
 
Osoby oceniające to zazwyczaj przyszli współpracownicy kandydatów, przedstawiciele poszczególnych działów, projektanci zadań, pracownicy działów personalnych. Nie powinny one znać wcześniej kandydatów, gdyż mogły by nie zachować obiektywizmu w trakcie ich oceniania. Jedna osoba ocenia najwyżej dwóch kandydatów. Osoby oceniające przechodzą odpowiednie szkolenie, na którym dowiadują się w jaki sposób mają oceniać kandydatów.

Po skończonej sesji Assessment Center osoby oceniające spotykają się i wymieniają się swoimi uwagami oraz obserwacjami. Dyskutują na temat poszczególnych kandydatów oraz ich zaangażowania w wykonywanie zadań. Podjęcie ostatecznej decyzji zależy od oceny efektów pracy kandydatów. Czasami zdarzają się sesje AC, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów i wybór jednego, najlepszego kandydata nie jest możliwy.
 
środa, 21 lipiec 2010 09:24

Typowe zadania AC

Poniżej prezentujemy kilka typowych zadań wykorzystywanych w Assessment Center.

Ćwiczenie „in-basket”

Kandydat otrzymuje zbiór dokumentów (mogą być to prawdziwe pisma, wykorzystywane w organizacji), z którymi musi poradzić sobie w odpowiednim czasie. Z instrukcji dowiaduje się, że należy wziąć pod uwagę różnego typu informacje (urlopy współpracowników, strategię rozwoju organizacji, strukturę organizacji, wymyśloną sytuację itp.), a jego zadaniem jest podjąć decyzje dotyczące poszczególnych dokumentów (mogą to być listy, na które należy odpowiedzieć, notatki służbowe, ogłoszenia, zapytania itp.). To zadanie umożliwia sprawdzenie takich cech, jak: organizacja czasu pracy, samodzielność, umiejętność delegowania zadań, umiejętność pracy pod presją czasu, podejmowanie decyzji.

Case Study

Ten rodzaj zadań może mieć charakter indywidualny lub grupowy. Kandydaci zapoznają się z problemem, dostają odpowiednie narzędzia do wykorzystania (np. dostęp do Internetu, materiały firmowe, dokumenty) i muszą po upływie ustalonego czasu zaprezentować efekt swojej pracy. Często pracodawcy przedstawiają kandydatom problem, który miał rzeczywiście miejsce w organizacji i proszą o przedstawienie sposobu jego rozwiązania. Proponowane rozwiązania problemów porównywane są z faktycznie wprowadzonymi. Ten typ zadań w zależności od treści może sprawdzać zarówno kompetencje miękkie (analityczność myślenia, kreatywne podejście do problemu, podejmowanie decyzji, praca pod presją czasu, umiejętność prezentacji efektów własnej pracy), jak i twarde (znajomość języków obcych, obsługi komputerów, konkretną wiedzę, stopień wykorzystania dostępnych narzędzi).

Wywiad biograficzny

Jest to wywiad przypominający strukturą rozmowę kwalifikacyjną. Umożliwia zweryfikowanie informacji na temat doświadczenia zawodowego, wykształcenia, przygotowania merytorycznego. W trakcie rozmowy rekruterzy mogą zadawać dowolne pytania i dostosowywać je do przebiegu rozmowy i odpowiedzi kandydata lub wykorzystać pytania z wywiadu strukturyzowanego. W tym drugim przypadku każdy kandydat otrzymuje dokładnie takie same pytania, a ich odpowiedzi są porównywane ze sobą.

Ćwiczenie grupowe

Grupa uczestników otrzymuje zadanie lub problem, którego rozwiązanie powinno być wynikiem dyskusji grupowej. Zdarzają się ćwiczenia grupowe, w których uczestnikom przypisane są role, a także cele, które powinni osiągnąć. W tym przypadku możliwa jest obserwacja takich cech, jak: asertywność, kompromisowość, umiejętność przedstawiania argumentów, obrona własnego zdania. Osoby oceniające przysłuchują się dyskusji uczestników, dzięki czemu mogą sprawdzić jak poszczególne osoby odgrywały swoje role, jakich argumentów używały. Ćwiczenia grupowe pozwalają ocenić: komunikatywność, umiejętność współpracy, aktywność w grupie, zdolności przywódcze.

Prezentacja

Zadaniem uczestników jest przygotowanie i zaprezentowanie wystąpienia na dany temat. Otrzymują oni niekiedy dostęp do narzędzi pomocniczych (programy komputerowe, dostęp do Internetu, dokumenty) i po upływie określonego czasu są proszeni o omówienie tematu. Zadanie typu „prezentacja” często łączone jest z zadaniem „case study”. Kandydaci w zadaniu mogą wykazać się takimi zdolnościami, jak: umiejętność autoprezentacji, poprawne formułowanie wypowiedzi, płynność wypowiedzi, dobór treści do prezentacji, rozplanowanie czasowe prezentacji, zachowanie się kandydatów w sytuacji wystąpienia publicznego.

Fact-finding

Najogólniej mówiąc jest to zadanie sprawdzające umiejętność poszukiwania informacji. Najczęściej to ćwiczenie ma charakter indywidualny, każdy uczestnik otrzymuje za zadanie zgromadzenie informacji na dany temat. Poszukuje tych informacji za pomocą dostępnych narzędzi. Inna forma tego zadania to rozmowa ze specjalistą. Sprawdzane umiejętności: zdolność analitycznego myślenia, formułowania pytań, umiejętność wyciągania wniosków.

środa, 21 lipiec 2010 09:08

Zalety i wady AC

Zalety

 • Duża skuteczność i wiarygodność oceny kandydatów.
 • Obiektywność oceny (są one dyskutowane w grupie z każdym oceniającym danego kandydata).
 • Oceniane są zachowania i umiejętności kandydatów, a nie ich deklaracje.
 • Kandydaci stawiani są w sytuacjach podobnych do tych, z którymi będą się spotykać na co dzień w pracy.
 • Można ocenić zarówno słabe, jak i mocne cechy kandydata.
 • Zaangażowanie w proces rekrutacji przyszłych współpracowników, przełożonych, a nie tylko pracowników działów personalnych.
 • Organizacja może dokładnie poznać potencjał pracowników.
 • Umożliwia jednoczesną ocenę kilku osób w tym samym czasie.
 • Informacja zwrotna dla kandydatów 


Wady

 • Metoda niezwykle czasochłonna, długotrwały etap przygotowań.
 • Duże koszty finansowe.
 • Osoby, które często biorą udział w sesjach AC uczą się jak należy się zachowywać i wypadają lepiej, co może prowadzić do błędnych wniosków i nieodpowiednich decyzji personalnych.
 • Zadania są mało naturalne dla kandydatów.
środa, 21 lipiec 2010 08:59

Czy można oszukać testy psychologiczne?

Istnieje wiele dostępnych wskazówek na temat manipulacji wynikami testów psychologicznych czy też sposobów odpowiadania na pytania tak, by korzystniej zaprezentować się w oczach pracodawcy. Jednakże wartość tego typu wskazówek jest wyraźnie wątpliwa, a wręcz szkodliwie wpływa na uzyskane rezultaty.

Specjaliści w tej kwestii nie mają żadnych wątpliwości, jednoznacznie twierdzą, że nie ma możliwości merytorycznego przygotowania się do testów, gdyż są to narzędzia naukowe, różniące się od sprawdzianów, testów szkolnych. Co więcej, w tego typu kwestionariuszach nie ma ani poprawnych, ani złych odpowiedzi. Właściwą jest odpowiedź szczera, zgodna z naszymi przekonaniami. Testy psychologiczne są tak skonstruowane, że zawierają tzw. skale kłamstwa, które pozwalają ocenić prawdomówność – stopień, w jakim badany usiłował manipulować odpowiedziami.

Są też pytania dotyczące autoprezentacji – badające w jakim stopniu dana osoba odpowiada na pytania tak, by wykreować się na idealnego kandydata.   Ponieważ celem testu jest zdiagnozowanie cech kandydata i późniejsze sprawdzenie spójności profilu jego osobowości z profilem poszukiwanego pracownika - wszelkie próby zafałszowania czy też symulowania mogą prowadzić do fałszywej, niespójnej diagnozy, a przez to do odrzucenia z dalszych etapów rekrutacji.

Szczere wypełnianie testów psychologicznych podczas rekrutacji ma o wiele więcej zalet i warto potraktować to jako kolejne wyzwanie zawodowe. Przede wszystkim jest to niepowtarzalna okazja do uzyskania informacji na swój temat, możliwych do wykorzystania w planowaniu dalszej kariery zawodowej. Pomoże to kandydatowi zdobyć najbardziej odpowiednie stanowisko pracy, a także zminimalizować niepowodzenia na podjętym stanowisku lub późniejsze rozczarowania.

środa, 21 lipiec 2010 08:49

Czym jest test psychologiczny?

Wraz ze wzrostem popularności testów psychologicznych jako narzędzi stosowanych podczas rekrutacji, narasta też liczba pytań i kontrowersji z nimi związanych, czego odzwierciedleniem mogą być chociażby opinie wygłaszane na forach internetowych.

Poniżej znajdują się informacje pomocne w zrozumieniu czym są testy psychologiczne, a czego z całą pewnością nimi nie można określić w świetle teorii naukowych  oraz kto i w jaki sposób pełnoprawnie może takie testy przeprowadzać.

Jak podaje literatura psychologiczna (Jan Strelau, „Psychologia. Podręcznik akademicki” – przyp. red.) , początki testów sięgają ostatniej dekady XIX w. kiedy to J. McKeen Cattel opublikował pracę opisującą dziesięć testów przeznaczonych do określania poziomu zdolności umysłowych.

Pierwsze testy konstruowane były głównie dlatego, że w środowisku naukowym zarzucano psychologom nieprecyzyjność, a także brak rzetelnych narzędzi do statystycznego udowadniania wyników swoich badań.

Powstające w związku z tym testy psychologiczne, zwane także psychometrycznymi służą przede wszystkim do diagnozy. Jak podaje American Psychologicall Association (Warszawa, 1985), mogą to być zbiory pytań lub sytuacji do badania psychicznych właściwości człowieka (np. zdolności, cech osobowości, temperamentu etc.), wywołujące określone rodzaje zachowań danej osoby, dostarczające rzetelnych i trafnych wyników.

Cechy właściwego testu psychologicznego

Jednak, nie wszystko to, co z wyglądu przypomina test psychologiczny takowym jest. Psychologowie wymieniają pięć podstawowych kryteriów, jakie muszą być spełnione, aby dany kwestionariusz stał się narzędziem do pomiaru cech czy zachowań.

Pierwszym z nich jest obiektywizm. Różni psychologowie badający daną osobę jednym testem powinni uzyskać ten sam wynik i interpretację. Kolejne kryterium to normalizacja, pozwalająca odnosić dany wynik do przeciętnego rezultatu innej grupy, która stanowi układ odniesienia. Co więcej, badanie konkretnym testem powinno przebiegać zawsze wedle identycznego schematu, o czym mówi standaryzacja. Bardzo ważne jest także, aby dany test silnie odnosił się do teorii psychologicznej, co warunkuje kolejne kryterium, czyli trafność. Wskazuje ona, co tak naprawdę mierzy dany test psychologiczny (np. które cechy osobowości) i czy jest to zgodne z wcześniejszymi założeniami. Natomiast o tym jak dokładnie test mierzy daną cechę, czy zachowanie wskazuje jego rzetelność.

Mianem testów psychologicznych mogą być określone tylko te narzędzia, które jednocześnie spełniają wszystkie wyżej wymienione cechy. W związku z tym publikowane na łamach kolorowej prasy psychozabawy czy psychotesty powinny służyć raczej rozrywce, niż poważnie traktowanej diagnozie.

Kto może przeprowadzać testy psychologiczne?

Już sama nazwa wskazuje, że osobą najbardziej kompetentną do stosowania tego typu procedur jest psycholog. Nie jest to jednak jedyny argument za zawężeniem grona osób uprawnionych do posługiwania się testami psychologicznymi. Jak pisze Jerzy Brzeziński, nie jest wykluczone także, że nikt poza psychologami nie jest w stanie przeprowadzić prostego testu. Najważniejsze nie jest stosowanie się do instrukcji, ale interpretowanie wyników. Osoba nie posiadająca wiedzy z zakresu psychometrii, co więcej posługująca się „brykami interpretacyjnymi”, może zaszkodzić badanemu, udzielając o nim nietrafnych informacji. Co więcej, każdy wynik testu wymaga odniesienia do teorii psychologicznych, w innym wypadku jest on tylko zbiorem zadań arytmetycznych, obrazków itd., gdzie ilość poprawnych rozwiązań nie daje żadnych informacji o osobie badanej.

środa, 21 lipiec 2010 08:34

Po co te testy?

Testy psychologiczne stosowane są przeszło od stulecia, głównie jako narzędzia badawcze w edukacji, lub w ośrodkach klinicznych. W dzisiejszych czasach można zaobserwować zwiększającą się liczbę firm lub organizacji wykorzystujących testy psychologiczne do rekrutowania i selekcjonowania pracowników.

Test psychologiczny jest: najlepszym, najbardziej rzetelnym i wiarygodnym sposobem sprawdzenia osobowościowego profilu kandydata. Wynik testu pozwala określić zarówno ogólne cechy danej osoby (np. poziom inteligencji), jak i ich szczegółowe składowe (np. zdolności wzrokowo – przestrzenne). Może to być kluczowym elementem w doborze kandydatów na określone stanowisko pracy, a także warunkować późniejszą efektywność i wydajność ich pracy. Jest to istotne zwłaszcza w doborze kandydatów na wysoko płatne stanowiska zarządzające. Dla firm zatrudnianie tego typu osób to poważna inwestycja, dlatego też chcą one uniknąć przyjęcia kandydata, który sprawia znakomite wrażenie, po czym, po kilku miesiącach okazuje się, że brakuje mu odpowiednich kwalifikacji do wykonywania powierzonej pracy. Niewłaściwie dobrana osoba może stanowić dużą stratę finansową dla całego przedsiębiorstwa.

Przeprowadzane testy najczęściej sprawdzają: zdolność szybkiego uczenia się, otwartość na nowe doświadczenia, tempo przystosowywania się do zmian. Równie często testami weryfikowane są cechy osobowości, umożliwiające określenie m.in. takich cech, jak: sumienność, towarzyskość, radzenie sobie ze stresem i wiele innych, takich jak agresywność czy chęć kooperacji. Każdy test pozwala w sposób statystyczny na określenie profilu osobowościowego czy, poznawczego kandydata. Profil osoby nakreślony za pomocą testu pozwala szybko określić pracodawcy, czy dana osoba sprawdzi się na konkretnym stanowisku.

Na obecnym rynku pracy znacznie upowszechniło się stosowanie oceny psychologicznej jako elementu rekrutacji. Testy psychologiczne nie są stosowane już tylko w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, w policji, czy w branży logistycznej (gdzie stosuje się je od dawna). Teraz tak naprawdę może zetknąć się z nimi każdy pracownik, bez względu na rodzaj stanowiska i szczebel kariery zawodowej.

 
wtorek, 20 lipiec 2010 22:48

Czego oczekuje pracodawca?

Pytanie o wymagania stawiane przez kancelarie lub firmy stawiają sobie kandydaci poszukujący pracy. Jest to niewątpliwie zasadnicza kwestia, której znajomość niewątpliwie ułatwi znalezienie pracy.

Jakie są wymagania kancelarii/firm w stosunku do Kandydatów biorących udział w procesie rekrutacyjnym?

Po pierwsze doświadczenie
Pracodawcy poszukujący idealnego kandydata zwracają uwagę przede wszystkim na doświadczenie. Najbardziej pożądane są osoby posiadające doświadczenie w czołowych firmach lub kancelariach. Warto je zdobyć chociażby odbywając praktyki lub staże. Mile widziane jest również doświadczenie w transakcjach lub projektach. 

 
Edukacja
Ważny jest również dobry background edukacyjny. Kancelaria w pierwszej kolejności preferują osoby o uniwersyteckim wykształceniu. Mile widziane są również osoby wykształcone za granicą, posiadające tytuł LL.M. (Master of Laws). 
 
Języki obce
Znajomość języków obcych to podstawa pracy już nie tylko w międzynarodowych kancelariach lub firmach, ale również w tych lokalnych. Priorytetowa jest znajomość języka angielskiego, który nie jest już tylko językiem pracy, w którym prawnicy kontaktują się z obcojęzycznymi klientami, ale jest to także język, w którym na co dzień komunikują się między sobą pracownicy. Pracodawcy coraz częściej preferują osoby posługujące się dodatkowym językiem obcym, poza angielskim, wobec tego bardzo wartościowa wydaje się być znajomość np. francuskiego, hiszpańskiego, czy też japońskiego lub chińskiego. Obecnie popularnym trendem jest otwieranie w kancelariach departamentów specjalizujących się w obsłudze klientów obcojęzycznych, chińskich, tzw. Chinese Desk, lub niemieckich – German Desk, lub ukraińskich Ukrainian Desk. 
 
Umiejętności „miękkie”
Coraz bardziej pożądaną umiejętnością wśród prawników jest tzw. podejście biznesowe, czyli m. in. umiejętności negocjacyjne itp. cechy wykorzystywane w relacjach z klientami.
 
 

To pytanie zadaje sobie wielu absolwentów, którzy choć ukończyli studia z dobrym wynikiem, przez dłuższy czas nie mogą znaleźć zatrudnienia. Pomimo tego, iż sytuacja na rynku pracy od kilku lat systematycznie się poprawiała. Do końca ubiegłego roku, malała stopa bezrobocia, a wiele przedsiębiorstw dynamicznie się rozwijało. Przyjrzyjmy się zatem czynnikom, które działają na niekorzyść studentów i absolwentów, którzy dopiero co rozpoczynają swoją przygodę z rynkiem pracy.

 Przede wszystkim brak doświadczenia. Zatrudnienie świeżo upieczonego absolwenta wiąże się z koniecznością jego przeszkolenia, wprowadzenia w specyfikę danej branży. Oddelegowana do tego zadania osoba, będzie miała mniej czasu na wykonywanie swoich zwykłych obowiązków, bądź też nawet będzie zmuszona z części zrezygnować.

Bardzo często zdarza się, że absolwenci mają wygórowane oczekiwania, nie tylko finansowe, co do przyszłej pracy. Od razu chcą pełnić odpowiedzialne funkcje, podejmować ważne decyzje. Wielu studentów nie chce wykonywać poleceń przełożonego, buntuje się przeciwko wykonywaniu zadań, obarczonych mniejszą odpowiedzialnością, które choć proste, są jednak niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy. Zdarza się również, ze nie potrafią się odpowiednio zachować w miejscu pracy: nieodpowiednio się ubierają, nie odnoszą się z należnym szacunkiem do przełożonych, zwracają się po imieniu do strasznych kolegów, itd.

Kolejnym powodem dla którego pracodawcy niechętnie zatrudniają absolwentów prosto po studiach jest brak pewności, co do ich cech charakteru, zwłaszcza jeśli to jest pierwsza praca o jaką się ubiegają. Nie wiadomo, czy dany kandydat jest samodzielny, odpowiedzialny, czy też nie? Czy sprosta wymaganiom, jakie stawia przed nią pracodawca?. Jeśli ma już za sobą dłuższe doświadczenie zawodowe w jednej firmie, to jest to sygnał, że jest on godny zaufania i że poradzi sobie w nowym miejscu pracy.

 

Poszukując pierwszej pracy, warto uzbroić się tylko w cierpliwość, ale przede wszystkim w pokorę. Trzeba pamiętać, że tak samo jak wiedza, ważne jest praktyczne doświadczenie, którego nie sposób nauczyć się na studiach. „Nie od razu Rzym zbudowano”.

Obecnie usługodawcy prześcigają się w ilości metod poszukiwania pracy. Przypuszczać można, iż koniunkturę tą napędza coraz większa świadomość i ostrożność w kierowaniu ścieżką zawodową przez pracowników, poszukujących nie tylko szybkich, ale także skutecznych i wyrafinowanych form znajdowania nowego pracodawcy.

Na własną rękę – czyli rekrutacja bezpośrednia
Jednym ze sposobów poszukiwania pracy jest tzw. Rekrutacja bezpośrednia, polegająca na wysyłaniu CV i listu motywacyjnego do konkretnego pracodawcy. Firmy na swoich stronach internetowych często umieszczają oddzielną zakładkę poświęconą karierze. Tam również zwykle zamieszczają ogłoszenia, informacje o procesie rekrutacyjnym, czy też perspektywach rozwoju.


Wydawać by się mogło, iż tego typu poszukiwanie pracy cechuje wysoka skuteczność, a także duże prawdopodobieństwo zauważenia przez pracodawcę. Dodatkowo kandydat zyskuje pełną samodzielność w wyszukiwaniu pracodawcy, a także terminach aplikowania. Taka metoda poszukiwania pracy nie daje jednak gwarancji pełnego uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym, często bowiem firmy zastrzegają sobie prawo informowania o kolejnych etapach rekrutacji tylko wybranych kandydatów.

Portale internetowe
Różnorodne badania wskazują, że to Internet jest podstawowym narzędziem poszukiwania pracy. Stwarza on bowiem wręcz nieograniczone możliwości w wyszukiwaniu atrakcyjnych i aktualnych ofert. Na stronach WWW można nie tylko przeglądać ogłoszenia, ale także wysłać swój życiorys do internetowej bazy danych, z których często korzystają pracodawcy poszukując pracowników. Taka forma poszukiwania pracy jest z całą pewnością wygodna i oszczędza czas, a także daje pewność, że żadna oferta nie zostanie pominięta.

Dużą popularnością wśród osób poszukujących pracy cieszą się internetowe portale społecznościowe, zwłaszcza te, skupiające osoby zainteresowane rozwojem życia zawodowego. Tego typu serwisy dają możliwość założenia własnego profilu zawierającego informacje o ścieżce kariery, kwalifikacjach, ale także zainteresowaniach, hobby. Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu poprzez wewnętrzną pocztę, a także wypowiadania się na tematycznych forach – wszystko po to, by umożliwić zalogowanym osobom wymianę informacji, lepsze poznanie branży, w której pracują.

Doradztwa personalne
Usługi doradców personalnych, tuż po Internecie oraz sieci znajomych są wskazywane jako najbardziej skuteczny sposób poszukiwania pracy.

Swoją skuteczność być może firmy takie zawdzięczają różnorodności metod, jakimi się posługują poszukując odpowiednich pracowników dla swoich klientów. Bowiem oprócz zamieszczania ogłoszeń w Internecie lub w prasie doradztwa personalne dysponują własną bazą danych, w której znajdują się CV kandydatów, spośród których selekcjonowane są osoby odpowiadające kryteriom na dane stanowisko. Dodatkowo firmy rekrutacyjne często wyszukują kandydatów za pomocą tzw. „Direct search” czyli poszukiwań bezpośrednich, zwanych także „head – hunting”.  Metoda ta polega na dotarciu do osób nie poszukujących aktywnie pracy, a sprawujących analogiczne stanowisko do wakującego.
 
Szukając pracy poprzez doradztwo personalne, wysyłając swoje CV do bazy danych kandydat zyskuje nie tylko pewność, że będzie na bieżąco informowany o aktualnych ofertach, gdyż jego życiorys będzie uwzględniany w każdym procesie rekrutacyjnym przeprowadzanym przez daną firmę. Dodatkowo osoba taka zyskuje gwarancję poufności i dyskrecji, co jest bardzo istotne dla pracowników piastujących wysokie i prestiżowe stanowiska.

Rekrutacje w firmach doradztwa personalnego przeprowadzane są przez doświadczonych konsultantów, którzy profesjonalnie przeprowadzają kandydata przez wszystkie etapy rekrutacji. Dzięki temu kandydat nie jest anonimowy, a wszystkie pytania i wątpliwości może w każdej chwili bezpośrednio skierować do rekrut era. Korzystając z tego typu usług kandydat nic nie traci, a może jedynie zyskać cenne informacje i doświadczenia na rynku pracy.

Różnorodność form i metod wyszukiwania pracy stwarza wręcz nieograniczone możliwości osobie poszukującej nowego pracodawcy do profesjonalnego kierowania swoją ścieżką zawodową. Oprócz samodzielnego poszukiwania i aplikowania, kandydat może skorzystać z Internetu, lub pomocy konsultanta, profesjonalnie doradzającego w zakresie życia zawodowego.