Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

sobota, 28 maj 2016 20:50

Polityka prywatności

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności") stanowi integralną część Regulaminu Serwisu www.karieraprawnika.pl. Akceptacja Regulaminu powoduje jednocześnie akceptację Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników.

Administrator
Administratorem danych osobowych („Dane") Użytkowników podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz podawanych w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną („Usługi”), zgodnie z Regulaminem jest BCSystems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BCSystems Sp. z o.o.) z siedzibą przy ul. Grzybowska 43A/84 w Warszawie (00-855) wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000307969, NIP 5272579175, Regon 141442332, o kapitale zakładowym 297 000,00 PLN.


Przetwarzanie Danych
1.    Administrator przetwarza Dane Użytkowników, które są niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu. Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. Dane przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.
2.    Przetwarzane przez Administratora Dane, o których mowa powyżej, są danymi, które Użytkownik udostępnia w trakcie Rejestracji oraz w momencie przystąpienia do korzystania z Usług.
3.    Dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu Rejestracji jak również ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia Usług.
4.    Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu niezbędnych zabezpieczeń technicznych, jak również poprzez ulokowanie sprzętu i oprogramowania w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem stosownego oprogramowania.
5.    W celu zapewnienia poufności i integralności transmisji Danych oraz zapewnienia uwierzytelniania, Administrator posługuje się technologią ssl .
6.    Zbiór danych („Zbiór Danych") Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.


Cele przetwarzania Danych
1.    Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Użytkowników a Administratorem w ramach Serwisu w tym w celu kontaktowania się z Użytkownikami, rozliczenia świadczonych Usług oraz w celu weryfikacji prawdziwości Danych podanych przez Użytkowników w ramach Rejestracji.
2.    Dane przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania Użytkownikowi informacji  o usługach i innych produktach jak również informacji handlowych pochodzących zarówno od Administratora, jak i innych podmiotów. Na takie działanie Administratora wymagana jest zgoda Użytkownika musi wyrazić zgodę. Usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu nie są uzależnione od wyrażenia takiej zgody.


Prawa Użytkownika
1.    Dane podawane są dobrowolnie. Niepodanie określonych Danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację oraz korzystanie z Serwisu lub określonych jego funkcjonalności.
2.    Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do dokonywania w nich bieżących zmian. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, a także w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.
3.    Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Administrator może odmówić usunięcia Danych jeśli upoważniają go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Czym są pliki Cookie
Ciasteczka (cookies) to pliki zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartphonie. Pliki te zostają zapisane w trakcie odwiedzania różnych stron w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera: nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (tzn. czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.


Polityka Cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki te służą także do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki Cookies są wykorzystywane także do utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz do dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


W ramach niniejszego serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
a) niezbędne pliki cookies - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych (w szczególności tych wymagających logowania). Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści ogólnodostępnych zamieszczanych w serwisie internetowym.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.


Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce (linki do instrukcji poniżej), jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

Facebook Social Plugins
Nasze strony internetowe korzystają z odnośników i wtyczek (plugin) serwisu facebook.com firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Po przywołaniu strony, która zawiera taki przycisk, Państwa przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Facebook. Treść pluginów przekazywana jest bezpośrednio przez Facebook do Państwa przeglądarki i z niej jest implementowana do strony internetowej. Dlatego nie mamy żadnego wpływu na zakres danych pobieranych przez Facebook za pomocą tych pluginów.

Przez implementację pluginów Facebook otrzymuje informację, że przywołali Państwo odpowiednią stronę. Po zalogowaniu w tym serwisie, operator może Państwa wizytę przyporządkować do osobistego konta użytkownika. Interakcja z tymi pluginami, na przykład uruchomienie danego przycisku lub dodanie komentarza, powoduje przekazanie odpowiedniej informacji z Państwa przeglądarki bezpośrednio do firmy Facebook i jej zapisanie. Jeżeli nie jesteście Państwo członkiem Facebook, to mimo to istnieje możliwość, że dany operator dowie się, jaki jest Państwa adres IP i zapisze go.

Cel i zakres gromadzenia danych i dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez Facebook oraz Państwa prawa i możliwości ustawienia w tym zakresie możesz znaleźć w informacjach dot. ochrony danych operatorów znajduje się pod tym linkiem: http://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.
 

Jeżeli są Państwo członkiem Facebook  i nie życzycie sobie, aby operator poprzez naszą stronę internetową gromadził Państwa dane i kojarzył je z zapisanymi tam danymi członkowskimi, przed wizytą na naszych stronach internetowych muszą Państwo wylogować się z Facebook.


Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Postanowienia końcowe
1.    Administrator uprawniony jest do przetwarzania Danych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Administrator jest też w posiadaniu informacji zawartych w logach dostępowych, w szczególności adresów IP Użytkowników, zbieranych podczas połączeń internetowych, które wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych.
2.    Administrator wykorzystuje pliki cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług. Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają dostosowywać Usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
3.    Użytkownik posiada możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania  cookies. Zabieg ten może jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z Usług udostępnianych w Serwisie, w tym w części wymagającej logowania.
4.    Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw.
5.    Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu.

Czytany 11177 razy
Więcej w tej kategorii: « Kontakt Regulamin »