Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zawód mediatora wymaga doprecyzowania, mediacja jest instytucją mało przejrzystą i niewzbudzającą zaufania zwłaszcza w oczach praktyków - tak jednoznacznie wynika z przygotowanego projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w sprawach skierowanych przez organy procesowe. Dokument ten ma sprecyzować wszystkie informacje odnośnie mediacji czyniąc ją instytucją czytelną i nie kontrowersyjną, a w efekcie upowszechnić jako alternatywę formalnych postępowań, rozwiązywania wszelakiego typu konfliktów. Projekt zawiera jednakowe standardy: definicję mediacji, kluczowe zasady postępowania mediacyjnego, wymogi jakie winny spełniać podmioty chcące uzyskać…
czwartek, 22 lipiec 2010 11:04

Istota i elementy szkolenia pracowników

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W zarządzaniu zasobami ludzkimi szkolenie rozumiane jest jako pewien element systemu kadrowego, skierowane na utrzymanie i poprawę efektywności pracowników w firmie. Jest zatem procesem ukierunkowanym na uzyskanie przez uczestników nowych umiejętności i zmianę ich zachowań. Zmiana ta ma umożliwić osiągnięcie ustalonych celów i zakładanych wyników. Aby można było uzyskać właściwy efekt, plan szkolenia wymaga odpowiedniego przygotowania. Informacje tego rodzaju uzyskuje on z: analizy okresowych ocen pracowników, analizy opisu stanowiska pracy i określeniu standardów kwalifikacyjnych, obserwacji pracowników, wywiadów z nimi, analizy…
czwartek, 22 lipiec 2010 11:01

Prawnik - Menedżer? Tak! Jaki jest dobry menedżer?

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Prawnicy są menedżerami, zarządzają swoimi zespołami, kierują wielomilionowymi transakcjami. Nie nabywają jednak w toku studiów umiejętności obejmujących zarządzanie zespołem i nie są szkoleni z umiejętności menedżerskich. Firmy szkoleniowe kuszą swoimi ofertami. Czy warto? Na pewno tak, choćby po to żeby wiedzieć, jakiej wiedzy nam brakuje do sprawnego zarządzania swoimi ludźmi a tym samym do osiągania jak najlepszych wyników. Kim jest w ogóle menedżer i jaką powinien pełnić rolę? Menedżer to osoba zarządzająca przedsiębiorstwem, bądź względnie wydzielonym obszarem jego działalności. Termin…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Bardzo wiele mówi się i pisze w ostatnim czasie o potrzebie zajmowania się komunikacją interpersonalną. Jej znaczenie, rola, bariery i rozpoznanie przez uczestników danej komunikacji jest różne i wymaga szczegółowej analizy. Coraz więcej uczelni wprowadza do swoich programów nauczania zajęcia z komunikacji interpersonalnej, niejednokrotnie nie kierując się jej faktycznym znaczeniem w rozwoju umiejętności studenta, ale zainspirowani modą i wymogami rynku pracy. Rośnie ilość publikacji, konferencji naukowych poświęconych tej problematyce, co nie wpływa znacząco na podniesienie poziomu świadomości i stanu wiedzy…
czwartek, 22 lipiec 2010 10:10

Cele oceniania pracowników

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Niemal w każdej sytuacji życia codziennego spotykamy się z oceną dotyczącą naszego postępowania, wyglądu lub charakteru. Nie dziwi więc fakt, iż również w miejscu pracy, niezależnie od tego czy mamy do czynienia z małym przedsiębiorstwem czy rozrośniętą korporacją, natrafiamy na formalną bądź nieformalną ocenę naszych cech, zachowań, osiągnięć. Ocenianie pracowników - to proces wartościowania postaw, cech osobowych, zachowań oraz poziomu wykonania zadań istotnych z punktu widzenia ustalonych celów i misji danej organizacji. Podobne skojarzenie mówi, iż ocenianie jest procesem długotrwałegoi…
czwartek, 22 lipiec 2010 09:58

Istota oceniania pracowników

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Jedną z kluczowych funkcji zarządzania personelem jest ocenianie pracowników. Na proces ten składa się wiele czynników : wartościowanie postaw, cech osobowych, zachowań oraz poziomu wykonania zadań istotnych z punktu widzenia ustalonych celów i misji danej organizacji. Warunki poprawnego przeprowadzenia procesu oceniania pracownika: 1. ustalenie celów oceniania 2. określenie racjonalnych zasad oceniania 3. wybór podmiotów oceniających 4. ustalenie kryteriów oceniania zgodnie z ustalonymi celami organizacji 5. wybór odpowiedniej techniki oceniania 6. ustalenie sposobu przekazania rezultatów oceniania 7. wykorzystanie informacji z procesu oceniania…
czwartek, 22 lipiec 2010 09:51

Istota planowania zasobów ludzkich

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Planowanie zasobów ludzkich to proces stanowiący integralną cześć planowania biznesowego jak i zarządzania zasobami ludzkimi. Wynika ze zmienności otoczenia jak i związanych z nią przeobrażeń struktury, strategii i kultury organizacji. Pomimo iż trudno jednoznacznie określić, że planowanie zasobów ludzkich przynosi oczekiwane skutki, jest to proces, który musi być praktykowany i doskonalony. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania na kapitał ludzki jako czynnika konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw. Swoim zakresem obejmuje: analizę istniejącego stanu zatrudniania, planowanie potrzeb, czyli popytu na wewnętrznym rynku organizacji, który…
czwartek, 22 lipiec 2010 09:11

WYPALENIE ZAWODOWE - cichy niszczyciel pracowników

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Praca po godzinach. Wielomilionowe transakcje. Medialne procesy. Czy prawnik jest narażony na syndrom wypalenia zawodowego? Oczywiście! To tak samo człowiek, który w obliczu sytuacji stresujących , presji czasu oraz rywalizacji może nie dać sobie rady a co gorsze może brnąć w zaparte, aby wypaść jak najlepiej nie zdając sobie sprawy co na niego czyha… Praca w takich warunkach w dłuższym okresie może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i emocjonalnych. Coraz częściej zaczęto dostrzegać, iż część osób ponosi zbyt duże koszty…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
  Coraz większa liczba prawników i partnerów w kancelariach współpracuje (w ustalonych sesjach) ze swoimi osobistymi coachami, mentorami. Poniżej wyjaśniamy terminy dla tych osób, które jeszcze nie spotkały się z tego typu usługami. Coaching to pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności oraz kompetencji osoby w określonej dziedzinie prowadzone indywidualnie przez trenera. Zasadniczym zadaniem tego procesu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów. Coaching realizowany jest poprzez serię spotkań jednostki – Klienta z coachem, podczas których…
czwartek, 22 lipiec 2010 08:58

Wymogi formalne wypowiedzenia umowy o pracę

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Jedną z możliwości rozwiązania umowy o prace zawartej na czas nieokreślony jest wypowiedzenie umowy czyli złożenie jednostronnego oświadczenia woli. Kodeks pracy nakłada na wypowiadającego konieczność zachowania szeregu wymogów formalnych, chociażby takich jak podanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie czy dokonanie wypowiedzenia na piśmie. Wymagania te powinny być spełnione w chwili wypowiedzenia tak, by wypowiedzenie nie zostało uznane za wadliwe. Konsekwencją bowiem wadliwości wypowiedzenia byłoby bowiem uznanie przez sąd pracy bezskuteczności wypowiedzenia, a to mogłoby pociągać za sobą uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie…