Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

poniedziałek, 27 styczeń 2020 13:08

XVII edycja Konkursu Prawnik Pro Bono

Napisał
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Jesteś osobą, która korzystała kiedyś z darmowej pomocy prawnika lub prawniczki, a jakość tych usług była tak dobra, jak odpłatnego jurysty? Czy pomoc prawnika pro bono rozwiązała trudnyproblem Twojej organizacji? Twój współpracownik - prawnik wyróżnił się profesjonalną, nieodpłatną działalnością społeczną? Zgłoś tą osobę do nagrody!

To już XVII edycja konkursu Prawnik Pro Bono organizowanego wspólnie przez FundacjęUniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą: Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego SąduAdministracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, polscy członkowie Rady Programowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureaci i laureatki poprzednich edycji konkursu.

Jakie są kryteria?

Wybór najlepszego prawnika Pro Bono nie jest prostym zadaniem. Aby go uczynić jak najbardziej trafnym, ustalono kryteria, które musispełniać nominowana osoba. Szansę na nagrodę ma każdy prawnik świadczący nieodpłatnie usługi prawnicze na rzecz innych osób,organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych lubinstytucji. Kolejnym ocenianym kryterium jest rozwijanie przezzgłoszonych kandydatów działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością probono . Istotnym elementem wzorowego kandydata/kandydatki jestrównież udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, innych programach dobroczynnych, a także w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych. Ponadto pod uwagę brane będą dokonania w działalności publicznej o charakterzespołeczno-prawnym.

Kto może otrzymać nagrodę?

Tytuł Prawnika Pro Bono może otrzymać osoba posiadająca co najmniej wyższe wykształcenieprawnicze (magister prawa). Spośród nominowanych kandydatów Kapituła Konkursu przyznaje tytuł Prawnika Pro Bono jednej osobie.

Kto może zgłaszać kandydatury?

Katalog osób mogących zgłaszać nominacje jest szeroki. Mogą to być osoby fizyczne oraz prawne,w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe.

Jak zgłaszać nominacje?

Aby ułatwić proces zgłaszania nominacji, mogą być one zgłaszane zarówno pocztą (decyduje datastempla pocztowego), jak i drogą mailową (zeskanowana wersja formularza wraz z podpisem) na  adres biuro@centrumprobono.pl. Można zgłosić dowolną liczbę kandydatur. Kandydatury można zgłaszać do dnia 29 lutego 2020 r.

Adres pocztowy:

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
ul. Szpitalna 5 lok.5
00-031 Warszawa z dopiskiem – KONKURS PRAWNIK PRO BONO
Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym na stronie www.centrumprobono w zakładce Aktualności.

Czytany 1528 razy