Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

piątek, 08 kwiecień 2016 08:52

Sukces Klienta Kancelarii RKKW: rada nadzorcza spółki publicznej „odblokowana” Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W opisywanej sprawie spółka publiczna, będąca Klientem Kancelarii RKKW, padła ofiarą działań akcjonariusza mniejszościowego, który jednocześnie prowadzi w stosunku do niej działalność konkurencyjną. Akcjonariusz ten zamierzał dokonać wrogiego przejęcia i uzyskać możliwość decydowania o sprawach spółki nie w drodze zwiększenia swojego udziału kapitałowego, ale poprzez uniemożliwienie wykonywania prawa głosu przez innych akcjonariuszy. W tym celu wykorzystał przepisy dotyczące znacznych pakietów akcji w spółkach publicznych i uznał, że akcjonariusze posiadający około 1/3 głosów na walnym zgromadzeniu, są objęci zakazem wykonywania prawa głosu. Na uzasadnienie tej tezy wywiódł istnienie pomiędzy nimi porozumienia.

Opisywany akcjonariusz na walnym zgromadzeniu utworzył grupę i wybrał w drodze głosowania oddzielnymi grupami jednego członka rady nadzorczej. Pozostali członkowie rady zostali powołani przez walne zgromadzenie. Kilka dni po zakończeniu zgromadzenia członek rady nadzorczej wybrany przez grupę zaskarżył większość uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu i wniósł o udzielenie zabezpieczenia. Wniosek oparł na twierdzeniu, iż znaczna część akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu utraciła prawo głosu. Sąd Okręgowy uwzględnił jego wniosek i wstrzymał wykonalność podjętych uchwał. Zabezpieczenie objęło m.in. uchwały o powołaniu członków rady nadzorczej oraz odwołaniu prezesa zarządu.

W wyniku wydania ww. postanowienia o zabezpieczeniu powstały wątpliwości związane z tym, czy rada nadzorcza pozwanej spółki może działać oraz jaki jest skład zarządu. Wątpliwości te były dodatkowo potęgowane przez członka rady nadzorczej, który zaskarżył uchwały oraz przez akcjonariusza, który go wybrał. Członek rady nadzorczej wnosił bowiem o dopuszczenie odwołanej prezes zarządu do działania, a akcjonariusz prowadził działania PR, mające na celu podważenie renomy spółki, na którą składa się m.in. stabilna sytuacja jej organów.

Kancelaria RKKW wsparła działania spółki podejmowane w celu uchylenia zabezpieczenia. W wyniku tych działań Sąd Apelacyjny ostatecznie uchylił postanowienie o zabezpieczeniu. Przez to organy spółki mogą obecnie w sposób niezakłócony wykonywać swoje zadania.

Ta sprawa jest przykładem tego, że nawet stabilna spółka, o utrwalonym akcjonariacie może z dnia na dzień utracić zdolność do działania w wyniku prób jej wrogiego przejęcia. Dlatego tak ważne jest podjęcie szybkich działań w ramach postępowania zabezpieczającego. Jeżeli zabezpieczenie nie zostaje uchylone już na początku postępowania, wywołane przez nie szkody trudno jest później zrekompensować roszczeniami odszkodowawczymi.” – wskazuje mec. Damian Dworek, Partner w Kancelarii RKKW reprezentujący Klienta w sporze.

Dr Radosław L. Kwaśnicki – Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW – dodaje „W postępowaniu zabezpieczającym mogą decydować niuanse. Rozstrzygnięcie sądu w tym postępowaniu opiera się bowiem na odformalizowanej ocenie racji stron. W związku z tym staramy się, jako kancelaria, przedstawiać racje Klienta jak najbardziej czytelnie. Wywodzimy je nie tylko z treści przepisów, ale i praktycznych konsekwencji, jakie będą wynikać z podjęcia przez sąd określonego rozstrzygnięcia. W tym postępowaniu takie działanie odniosło zamierzony efekt i dzięki temu Klient kancelarii może normalnie prowadzić działalność poprzez swoje organy”.

Czytany 1241 razy