Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

poniedziałek, 29 luty 2016 11:12

III Kongres Sędziów Gospodarczych na Łazarskim Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

Aktualne problemy sądów gospodarczych w Polsce m.in. z zakresu postępowania procesowego, prawa upadłościowego, mediacji i arbitrażu – to jedne z głównych tematów III Kongresu Sędziów Gospodarczych. Weźmie w nim udział m.in. sędzia Łukasz Piebiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kongres odbędzie się 3 marca br. na Uczelni Łazarskiego.

Problemy i wyzwania stojące przed sądami gospodarczymi budzą żywe zainteresowanie społeczeństwa, a także podmiotów interesujących się wymiarem sprawiedliwości. Zagadnienia poruszane na kongresie mogą stanowić punkt wyjścia do interesującej dyskusji przewidzianej na zakończenie każdej z debat.

Kongres skierowany jest do sędziów sądów gospodarczych w Polsce. Odbywa się już po raz trzeci i stanowi unikalną platformę do dyskusji wszystkich interesariuszy. Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń miedzy sędziami, ale także wysłuchanie głosu przedsiębiorców i poznanie ich oceny funkcjonowania sądów gospodarczych – mówi sędzia, dr Aneta Łazarska, wykładowca Uczelni Łazarskiego. – W kongresie wezmą udział przede wszystkim sędziowie praktycy, ale też profesorowie prawa i czynni pełnomocnicy zawodowi. Spotkanie będzie miało charakter międzynarodowy. Podczas tegorocznej edycji będziemy mogli wysłuchać prelekcji gości z USA, Anglii, Francji czy Niemiec – podkreśla Łazarska.

Wydarzenie zostało podzielone na trzy panele merytoryczne. Tematem pierwszego z nich będzie funkcjonowanie sądów gospodarczych w praktyce zarówno z perspektywy sądów, jak i przedsiębiorców. SSO Wojciech Łukowski przedstawi aktualne problemy sądownictwa gospodarczego. SSR Łukasz Piebiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wygłosi referat pt. Usprawnienie funkcjonowania sądów gospodarczych – kierunki aktualnych zmian. Z kolei SSO dr Aneta Łazarska będzie mówiła o klauzuli dobrych obyczajów w postępowaniu przed sądami gospodarczymi. Mec. prof. nadzw. dr hab. Ryszard Strzelczyk, omówi problematykę obrotu nieruchomości z perspektywy przedsiębiorcy. Ryszard Marcińczak, Prezes Zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej oceni bariery przedsiębiorcy
w dostępie do sądu gospodarczego z perspektywy biegłego sądowego. Prof. Stuart Cohn
z University of Florida wygłosi wykład pt. Black Letter Law Meets Equity: The United States Experience. Z kolei Ruairi O’Neill (Barrister) z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawi referat pt. English civil procedure in commercial cases.

Podczas drugiego panelu uczestnicy omówią znaczenie mediacji i arbitrażu w rozstrzyganiu sporów gospodarczych. Obowiązujące od tego roku nowe przepisy z procedury cywilnej, związane ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów także zostaną poddane do dyskusji. Zakładają one upowszechnia mediacji w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy. Prelegenci omówią m.in. znaczenie i rolę arbitrażu w sporach gospodarczych jako części systemu rozstrzygania sporów oraz klauzulę porządku publicznego w kontroli orzeczenia arbitrażowego.

Tematyka trzeciego panelu zostanie poświęcona znaczeniu sądów gospodarczych dla jednostki i państwa. Zostaną wygłoszone referaty poświęcone m.in. zmianom prawa restrukturyzacyjnego i ich gospodarczego znaczenia, wpływowi tychże zmian na sytuacje przedsiębiorców, kwestii jednolitości orzecznictwa sądowego w sprawach gospodarczych, roli sądów gospodarczych i szybkiego rozpoznawania sporów gospodarczych w państwie na wybranych przykładach oraz reformie sądów gospodarczych we Francji.

Ramowy program:

Uczelnia Łazarskiego, aula 130
ul. Świeradowska 43, Warszawa
3 marca 2016 r., czwartek

9:30-10:00 Otwarcie kongresu i przywitanie gości - Prowadzenie: SSR Hanna Kaflak-Januszko, SSO dr Aneta Łazarska, Dziekan Wydziału Prawa
i Administracji Uczelni Łazarskiego, dr Mieczysław Błoński.

Panel I
10:00-12:30 „Funkcjonowanie sądów gospodarczych w praktyce – perspektywa sądów i przedsiębiorców” -
Prowadzenie: SSO Waldemar Żurek, Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa

12:30-12:45 Przerwa kawowa


Panel II
12:45-14:45 „Znaczenie mediacji i arbitrażu w rozstrzyganiu sporów gospodarczych” -
Prowadzenie: SSO dr Aneta Łazarska, Uczelnia Łazarskiego

14:45-15:15 Lunch

Panel III
15:15-17:35 „Znaczenie sądów gospodarczych dla jednostki i państwa” -
Prowadzenie: Prof. dr hab. Marek Kolasiński, Uczelnia Łazarskiego

17:35-17:50 Podsumowanie i dyskusja

Prowadzenie: SSO dr Aneta Łazarska, prof. dr hab. Marek Kolasiński

Więcej informacji oraz pełny program II Kongresu Sędziów Gospodarczych znajduje się na stronie Uczelni Łazarskiego oraz na stronie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Organizatorem kongresu jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Wstęp wolny. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@iustitia.pl.

 

Czytany 1315 razy