Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

wtorek, 05 maj 2015 10:14

SO w Warszawie: prawdopodobna utrata prawa głosu dużych akcjonariuszy giełdowej spółki z branży IT Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

23.4.2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał w uzasadnieniu swojej decyzji procesowej, iż – reprezentowany przez Kancelarię RKKW - mniejszościowy akcjonariusz znanej spółki giełdowej z branży IT notowanej na rynku NewConnect (co najmniej) uprawdopodobnił, iż grupa akcjonariuszy większościowych ww. Spółki objęta jest z mocy prawa zakazem wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez nich akcji (postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy, z dnia 23.04.2015 r., sygn. akt XXVI GCo 67/15, niepubl.). Miało to miejsce w postępowaniu zabezpieczającym wszczętym na wniosek akcjonariusza ww. Spółki o udzieleniu mu tymczasowej ochrony prawnej w związku z zamiarem dochodzenia roszczenia o ustalenie nieistnienia albo ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tej Spółki.

W ramach wspomnianego postępowania Wnioskodawcę reprezentował r. pr. Damian Dworek,
Partner w Kancelarii RKKW – Udało się nam zebrać wystarczającą liczbę dowodów aby co najmniej uprawdopodobnić, iż określona grupa akcjonariuszy spółki publicznej z rynku NewConnect od ponad pół roku działała w nieujawnionym porozumieniu, którego celem było uzgodnione nabywanie akcji emitenta, zgodne głosowanie w trakcie jego walnych zgromadzeń, a także prowadzenie trwałej polityki wobec spółki. W konsekwencji wobec tych podmiotów zastosowanie miała powstająca z mocy prawa sankcja utraty możliwości wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji emitenta, o której mowa w art. 89 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – wyjaśnia r. pr. Damian Dworek.

Choć w niniejszej sprawie Sąd Okręgowy nie udzielił Wnioskodawcy żądanego zabezpieczenia z uwagi na brak niezbędnego interesu prawnego (należy zauważyć, iż domagał się on zawieszenia postepowania w sprawie wpisu do KRS, zaś kontestowana uchwała walnego zgromadzenia została wykonana, tj. wpisana do KRS, przed rozpoznaniem omawianego wniosku), to jednak ustalenia poczynione przez Sąd w zakresie dochodzonego roszczenia mają istotne znaczenie praktyczne dla stosunków korporacyjnych w przedmiotowej spółce publicznej. – Stanowisko Sądu Okręgowego oznacza bowiem, iż co najmniej uprawdopodobnioną jest teza, iż w trakcie niedawnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki w rzeczywistości powzięto inne uchwały niż te, o których emitent poinformował w raporcie bieżącym. Należy przy tym zwrócić uwagę, że akcjonariusze dotknięci potwierdzoną przez Sąd sankcją zakazu wykonywania prawa głosu, reprezentowali ponad 80% głosów w trakcie wspomnianego Walnego Zgromadzenia. Okoliczności te są dodatkowo istotne z uwagi na fakt, iż podczas przywołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tejże spółki poddano pod głosowanie uchwały o odwołaniu członków zarządu oraz rady nadzorczej tego emitenta, które – w tych okolicznościach - zostały przegłosowane negatywnie głosami akcjonariuszy dotkniętych wskazaną sankcją. – komentuje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW.

Omawiane postanowienie w ciągu kilku dni stanie się prawomocne, gdyż Wnioskodawca nie ma zamiaru sprzeciwiać się zapadłemu rozstrzygnięciu. 

Czytany 1513 razy